headermetsterrenv10

Ontslagvergoeding 2015


Ontslagvergoeding 2015

In 2015 verandert er veel in het ontslagrecht. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de ontslagvergoeding. Het systeem van de ontslagvergoeding verandert per 1 juli 2015. Hieronder de details.

Tot 1 juli 2015

Werknemers die voor 1 juli 2015 worden ontslagen kunnen (veelal) aanspraak maken op een ontslagvergoeding die berekend wordt aan de hand van de kantonrechtersformule. Die vergoeding bedraagt gemiddeld 1 bruto-maandsalaris per gewerkt jaar.

Belangrijke uitzonderingen:

Er bestaat geen recht op een ontslagvergoeding (conform de kantonrechtersformule) indien:

 • sprake is van een aflopend contract van bepaalde tijd;
 • werknemer ontslagen wordt na 2 jaar ziekte;
 • er sprake is van ontslag via het UW

Na 1 juli 2015

Na 1 juli 2015 wordt de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding. De transitievergoeding zal gelden voor vrijwel iedereen die langer dan 2 jaar in dienst is, dus ook voor werknemers die ontslagen worden via het UWV, langer dan 2 jaar ziek zijn en geen vast contract hebben.

Keerzijde is dat de transitievergoeding aanmerkelijk lager is dan de vergoeding die volgt uit de kantonrechtersformule. Gemiddeld is de vergoeding slechts 30-50% van de kantonrechtersformule

Geldeurosfoto

Voorwaarden voor aanspraak op de transitievergoeding

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de transitievergoeding zijn:

 • 2 jaar of langer in dienst
 • de arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever is opgezegd of ontbonden
 • werknemer is 18 jaar of ouder
 • werknemer is nog niet pensioengerechtigd
 • werknemer heeft niet ernstig verwijtbaar gehandeld
 • werkgever is niet failliet of in surseance

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend:
Voor de eerste tien dienstjaren heeft werknemer recht op een derde maandsalaris per dienstjaar
Vanaf het tiende dienstjaar is de vergoeding een half maand salaris per dienstjaar. Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en waarvan de arbeidsrelatie ten minste 10 jaar heeft geduurd, is de vergoeding over de dienstjaren ná het bereiken van de leeftijd van 50 jaar 1 maand salaris per dienstjaar. Deze hogere vergoeding voor 50+ werknemers geldt tot 1 januari 2020 en geldt niet voor kleinere werkgevers ( werkgevers met minder dan 25 man personeel) die vanwege een slechte financiële positie tot ontslag overgaan. 

Let op: de transitievergoeding is maximaal € 75.000 bruto, of maximaal gelijk aan het jaarsalaris indien dat hoger is dan € 75.000 bruto.

Lagere transitievergoeding voor kleine bedrijven

Om de ontslagvergoeding voor kleine bedrijven ( minder dan 25 werknemers) betaalbaar te houden geldt voor hen een aangepaste regeling. Voor deze werkgevers tellen de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet mee bij de berekening van de transitievergoeding als er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ingegeven door een slechte financiële situatie van werkgever.

Bereken transitievergoeding

Om het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding eenvoudig te maken vervaardigde Ontslagspecialist een handige rekentool. Wilt u weten hoe hoog de transitievergoeding in uw geval uitvalt?, klik dan op: rekentool transitievergoeding.

Mogelijkheid voor extra vergoeding

De kantonrechter kan bij ontslag aan de werknemer een extra vergoeding toekennen in de gevallen waarin de werkgever zich ernstig heeft misdragen. De wetgever geeft daarbij als voorbeelden: seksuele intimidatie, discriminatie, grove veronachtzaming van de re-integratieverplichtingen, valse ontslaggrond, en het opzettelijk verstoren van de arbeidsrelatie. Die voorbeelden zijn niet limitatief.

Afwijken van de transitievergoeding is mogelijk

Hoewel de regels rond de transitievergoeding vastgelegd zijn in de wet, hebben partijen de vrijheid om van de wettelijke regels af te wijken. Zo kan er een hogere ontslagvergoeding worden afgesproken. Dat kan zowel bij CAO of Sociaal Plan, of bij een individuele afspraak tussen werkgever en werknemer vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Geen dubbele vergoeding

De transitievergoeding wordt per 1 juli 2015 ingevoerd. Hebben partijen voor 1 juli 2015 andere afspraken gemaakt over de ontslagvergoeding dan komt de transitievergoeding daar niet bovenop. Werkgever hoeft niet dubbel te betalen!

Zoals reeds genoemd bestaat er wel de mogelijkheid voor een extra vergoeding als werkgever zich ernstig heeft misdragen. Via onderhandelingen valt vaak ook een extra vergoeding te realiseren als de ontslaggrond betwistbaar is. Onze juisten en advocaten kunnen u daarbij helpen.

Advies en rechtshulp over de ontslagvergoeding 2015

De regels omtrent de ontslagvergoeding en transitievergoeding en een eventuele extra vergoeding zijn niet eenvoudig. Vraag daarom altijd advies voordat u instemt met ontslag of een vergoeding. De juristen en advocaten van Ontslagspecialist zijn gespecialiseerd in alle regels over ontslag. Voorkom missers en raadpleeg altijd eerst onze specialisten. Bel 0900 – 123 73 24 of mail. Het eerste advies over uw ontslagvergoeding is GRATIS.

 

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist