headermetsterrenv10

Ontslag ww uitkering? Heb ik recht op WW bij ontslag?


WW-uitkering bij ontslag?

Als u wordt ontslagen komt er veel op u af. Eén van de belangrijkste vragen daarbij is vaak: heb ik recht op een ww-uitkering na mijn ontslag?

Reden van ontslag

Of u aanspraak kunt maken op een ww-uitkering hangt onder meer af van de reden van ontslag. Het ontslag moet u niet te verwijten zijn.
In het algemeen zal bij een ontslag om reden van disfunctioneren een ww-uitkering mogelijk zijn. We gaan er daarbij vanuit dat u als werknemer wel u best heeft gedaan, maar toch niet aan alle functie-eisen kunt voldoen.
Het wordt uiteraard anders als de werknemer welbewust of opzettelijk slecht presteert. In dat geval zijn de ww-rechten niet zeker.
Ook kan een ww-uitkering worden geweigerd als de ontslagreden een verstoorde arbeidsrelatie is en werknemer die verstoring in overwegende mate heeft veroorzaakt

Geen ww uitkering bij ontslag op staande voet

Als de werknemer zich ernstig misdraagt kan hij per onmiddellijk, op staande voet, worden ontslagen. Bij ernstige misdragingen kunt u denken aan: diefstal, geweld, fraude, veelvuldig te laat komen, enzovoorts. De werknemer die terecht op staande hoeft wordt ontslagen heeft meestal geen recht op een ww uitkering. Hij heeft de werkloosheid immers aan zichzelf te wijten.

Aam een ontslag op staande voet worden overigens strenge eisen gesteld, lees daarover meer op: kan ik op staande voet worden ontslagen.

Als een werknemer zich niet misdraagt, maar niet goed functioneert, ligt een vebetertraject voor de hand.

Zelf ontslag nemen

Ook de werknemer die zelf ontslag neemt kan geen aanspraak maken op WW.
Dat is slechts in uitzonderlijke gevallen anders. Zo kan het voorkomen dat werknemer feitelijk gedwongen wordt zelf ontslag op staande voet te nemen als werkgever stelselmatig het loon niet betaalt.

Niet meewerken aan verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als de werkgever aan werknemer een verlenging aanbiedt van zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en werknemer weigert de verlenging te accepteren, is de kans groot dat het UWV geen uitkering verstrekt omdat de werknemer zijn werkloosheid aan zichzelf te wijten heeft. Hij had immers de verlenging van het contract kunnen accepteren. Op deze algemene regel komen overigens wel uitzonderingen voor.

Vaststellingsovereenkomst en ww-uitkering

Een populaire manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is het zogenaamde ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. Werknemer en werkgever onderhandelen daarbij over de beëindigingsvoorwaarden en leggen het onderhandelingsresultaat vast in een vaststellingsovereenkomst. Een dergelijke regeling is iha. ww-veilig mits opgetekend wordt dat het initiatief tot beëindiging genomen is door werkgever en werknemer geen dringende reden heeft gegeven voor het ontslag. Ook dient de voor werkgever geldende opzegtermijn in acht te worden genomen.
Verder zal een werknemer die ziek is tijdens het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en ook nog ziek is op de datum waarop hij ww aanvraagt een ww-uitkering worden geweigerd.

Verdere voorwaarden voor een ww-uitkering

Verdere voorwaarden om voor een ww uitkering in aanmerking te komen zijn:

-u dient minimaal 5 uren werk per week te verliezen
-in de laatste 36 weken heeft u minimaal 26 weken gewerkt
-u dient binnen uiterlijk 1 week na de eerste dag van werkloosheid de ww uitkering bij het UWV aan te vragen;
-u dient zich in te schrijven als werkzoekende bij het UWV
-u bent direct beschikbaar voor het aanvaarden van werk
-u dient voldoende sollicitaties te verrichten om ander werk te vinden
-u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt

Rechtshulp bij ontslag

Als u wordt ontslagen neem dan geen risico's. Zorg voor een goede regeling die minimaal ww-veilig is. Onze ontslagspecialisten kunnen u daarbij helpen. Bel: 0900 - 123 73 24 of mail. Het 1e advies is GRATIS.

 ontslag ww uitkering

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist