Ontslag met wederzijds goedvinden - WW? Hogere vergoeding?

 

Wanneer een werkgever en een werknemer in onderling overleg het dienstverband beëindigen dan heet dat ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer zijn het dan met elkaar eens over het einde van het dienstverband en de daarbij horende ontslagvoorwaarden.

Afspraken over een dergelijk ontslag worden meestal vastgelegd in een 
vaststellingsovereenkomst. Een andere vaakgebruikte term hiervoor is beëindigingsovereenkomst. Naast ontslag met wederzijdse toestemming zijn er andere manieren om een dienstverband te beeindigen, zoals via toestemming van UWV WERKbedrijf of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming en recht op ww

Belangrijk is dat indien u akoord gaat met ontslag met wederzijds goedvinden u uw recht op ww behoudt. Daartoe moet het ontslag aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

Bij ontslag met onderling goedvinden moet onder meer aandacht worden besteed aan de voor de werkgever geldende opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst. Bij beëindiging met wederzijds goedvinden speelt de opzegtermijn namelijk een belangrijke rol. Een eventuele WW uitkering is mede hierop gebaseerd. Daarnaast dient er geen sprake te zijn van een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag en moet het initiatief tot ontslag uitgaan van de werkgever.

Inhoud ontslagregeling met onderling goedvinden

Ook is het belangrijk dat de werknemer aandacht besteedt aan de ontslagvergoeding. Zo is vaak een hogere ontslagvergoeding te realiseren met goed onderhandelen. Ontslagspecialist kan dat voor u doen.

Afspraken ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met onderling goedvinden moeten werkgever en werknemer op zijn minst afspraken maken over de reden en de urgentie van deze reden voor ontslag, over de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt en over de financiele afhandeling van het ontslag met wederzijds goedvinden.

Eventueel kunnen werkgever en werknemer bij ontslag met wederzijds akkoord afspraken maken over de laatste feitelijke werkdag van de werknemer, de opname van of uitbetaling van zijn vakantiedagen, vrijstelling van werk, gebruik lease-auto, terugbetaling studiekosten. Ook kunnen zij afspreken wanneer andere werknemers over het ontslag horen, of de werknemer een getuigschrift of aanbevelingsbrief meekrijgt, hoe ze zullen omgaan met de geheimhouding van bedrijfsinformatie en met het concurrentiebeding en relatiebeding.

Voorbeeld overeenkomst:

U kunt een handig voorbeeld voor een beëindigingsovereenkomst bij ons bestellen, klik daartoe op voorbeeld. U kunt dit model naar uw eigen wensen aanpassen.

ontslag met wederzijds goedvinden

 

Wanneer u vragen hebt over ontslag met wederzijds goedvinden of over de afspraken in uw vaststellingsovereenkomst met een ww veilige regeling, dan kunt u terecht bij Ontslagspecialist. Het eerste advies omtrent ontslag met wederzijds goedvinden is gratis. Verder worden de volgende volgende tarieven gehanteerd. Als u uw arbeidsrechtelijke kwestie bij ons in behandeling geeft, kan in sommige gevallen een no cure no pay regeling worden afgesproken. U bent dan alleen honorarium verschuldigd als in uw zaak een succesvol resultaat wordt behaald.  We leggen de no cure no pay afspraak vast. Schriftelijk of per e-mail. Dan weet u waar u aan toe bent.

Het uurtarief van onze advocaten en juristen is Euro 165 ex. BTW. Een voordelig tarief voor een professionele specialist. In veel gevallen kunnen we een vast bedrag afspreken voor uw juridische opdracht. Zo weet u dan van te voren waar u aan toe bent. We zullen altijd proberen de kosten van rechtsbijstand door de werkgever te laten vergoeden. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, lukt dit vaak. In die gevallen kost onze professionele rechtshulp u niets.

Direct actie:

Een verkeerde aanpak kan kostbare missers tot gevolg hebben. Bel of mail daarom direct onze juristen en advocaten indien u geconfronteerd wordt met dreigend ontslag.

Antwoorden op al uw juridische vragen over ontslag met wederzijds goedvinden liggen binnen handbereik. Het eerste juridische advies is GRATIS.

Bel 0900 -123 73 24 of mail de ontslag specialist


{swf}ontslag{/swf}