headermetsterrenv10

Ontslag vertrouwensbreuk - wanneer is dat mogelijk?

 

Een breuk in het vertrouwen tussen werkgever en wekrnemer kan een reden zijn voor ontslag. Maar is dat in alle gevallen zo? Welke eisen worden er gesteld aan ontslag vanwege een vertrouwensbreuk?

ontslag vertrouwensbreuk
Eisen aan ontslag vertrouwensbreuk

Een éénzijdige verklaring van werkgever dat er geen vertrouwen meer is in de werknemer is (logischerwijze) onvoldoende. Op basis van jurisprudentie zijn er twee hoofdcriteria die een rol spelen. De eerste is dat er zich voldoende zwaarwichtige feiten/omstandigheden hebben voorgedaan om te kunnen vaststellen dat er sprake is van een vertrouwensbreuk. Ten tweede moet aannemelijk worden gemaakt dat deze breuk definitief en onherstelbaar is.

Voorbeelden einde arbeidsovereenkomst bij vertrouwensbreuk

Een voorbeeld van een vertrouwensbreuk die geen ontslag rechtvaardigt doet zich voor wanneer de werkgever aangifte doet van diefstal door een werknemer, maar geen bewijs geleverd kan worden voor deze diefstal. Hoewel er duidelijk sprake is van een vertrouwensbreuk, is er geen bewijs en is het niet gerechtvaardigd dat de werknemer de dupe wordt van deze vertrouwensbreuk. Hij/zij kan dan niet worden ontslagen.

Een situatie die wel ontslag kan rechtvaardigen, betreft een situatie waarbij de werknemer de werkgever heeft voorgelogen over een werkgerelateerd onderwerp. Denk
bijvoorbeeld aan een werkrnemer die beweert op een afspraak met een klant te zijn geweest, terwijl dat niet het geval blijkt te zijn.

Bovenstaande voorbeelden geven een illustratie. Navolgende factoren spelen eveneens een rol bij de beoordeling of ontslag bij vertrouwensbreuk gerechtvaardigd is:

  • Lengte van het dienstverband
  • Staat van dienst
  • Eerdere waarschuwingen
  • Betrokkenheid andere collega's
  • Houding werknemer

In extreme omstandigheden kan een vertrouwensbreuk zelfs leiden tot een ontslag op staande voet.

Hulp bij uw ontslagzaak

Omdat het lang niet altijd duidelijk is wanneer ontslag bij een vertrouwensbreuk gerechtvaardigd is, adviseren wij u contact op te nemen met onze ontslagspecialisten. Zij kunnen u goed adviseren bij ontslag vertrouwensbreuk en uw rechten verdedigen. Bel daarom 0900 - 123 73 24 of mail uw vraag.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist