headermetsterrenv10

Ontslag door nevenwerkzaamheden - is dat mogelijk?Is ontslag in verband met nevenwerkzaamheden mogelijk? Antwoord: soms wel, soms niet. Hieronder een praktijkvoorbeeld over ontslag bij nevenwerkzaamheden.

Een werknemer van een onderwijsinstelling) is geschorst en ontslagen. De reden van ontslag was het feit dat de werknemer vergelijkbare nevenwerkzaamheden uitvoerde buiten de onderwijsinstelling om.

De werknemer gaat in beroep tegen het ontslag en voert daarbij de volgende punten aan. Allereerst betoogt hij dat de situatie van nevenwerkzaamheden altijd bij alle partijen bekend is geweest. Daarbij heeft de werkgever jarenlang niets gedaan, terwijl uit allerlei omstandigheden bleek dat de werknemer met zijn bedrijf actief was op dezelfde markt . Dit kon blijken uit werknemers CV, maar ook uit het feit dat hij uit hoofde van zijn bedrijf al eens een aanbod had gedaan werkzaamheden voor de werkgever te verrichten.

Hierbij in acht genomen dat de werkgever geen grote aantoonbare schade heeft geleden door de nevenwerkzaamheden van haar werknemer, werknemer zich na ontstaan van het hier beschreven geschil geen eigen werk meer heeft aangenomen en hij toch al ruim zeventien jaar  in dienst was bij zijn werkgever, kon de rechter niet anders dan het ontslag nietig verklaard.

Het ontslag op basis van nevenwerkzaamheden kon in deze zaak niet 'op staande voet' worden gegeven, dit komt in het hier beschreven kwestiel met name door de bijzondere omstandigheden van het geval. In andere situaties kan wel ontslag vanwege nevenwerkzaamheden mogelijk zijn. Vooral indien in de arbeidsvoorwaarden is opgenomen dat het uitvoeren van nevenwerkzaamheden niet is toegestaan.

Heeft u ook te maken met ontslag bij nevenwerkzaamheden? Bel dan met onze ontslagspecialisten op 0900 -123 73 24 (kantoortijden) of mail ons. Een eerste telefonisch advies of zaakinschatting is kosteloos.

Bent u werkgever?: Voorbeeldbrief laatste waarschuwing

Bent u werkgever en heeft u te maken met een medewerker die zich schuldig maakt aan nevenwerkzaamheden, versterk dan uw juridische positie door medewerker een laatste waarschuwingsbrief te sturen. U kunt een voorbeeldbrief bij ons bestellen door te klikken op: laatste waarschuwingsbrief.

Bezoek ook onze speciale webpagina over ontslag op staande voet door te klikken op ontslag op staande voet.

Ontslag door nevenwerkzaamheden

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist