headermetsterrenv10

Ontslag na 2 jaar ziekte - Kan dat? Ontslagvergoeding?

Kan een werknemer worden ontslagen na 2 jaar ziekte? Met voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Een zieke werknemer kan gedurende de eerste 2 jaar van zijn ziekte niet worden ontslagen op grond van een wettelijk opzegverbod tijdens ziekte.
Na 2 jaar ziekte vervalt het wettelijk opzegverbod en kan de werkgever een ontslagvergunning voor de zieke/arbeidsongeschikte werknemer aanvragen bij het UWV. Sinds de invoering van de Wwz is de kantonrechter niet langer bevoegd in dit soort kwesties.

Voorwaarden voor ontslag na twee jaar ziekte

Om ervoor te zorgen dat de ontslagvergunning ook daadwerkelijk zal worden verleend dient de vergunningsaanvraag aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• Herstel van de zieke werknemer binnen 26 weken na indiening ontslagaanvraag ligt niet in het verschiet. Dat kan  worden aangetoond door rapportage Arboarts.
• De betreffende werknemer kan de eigen werkzaamheden niet meer verrichten ook niet in aangepaste vorm.
• Herplaatsing in een andere passende functie binnen de organisatie is niet mogelijk.

ontslag na 2 jaar ziekte

Recht op transitievergoeding na 2 jaar ziek zijn?

De werknemer die na 2 jaar ziek zijn ontslagen wordt heeft recht op een transitievergoeding. Die transitievergoeding kan fors uitvallen, vooral als de werknemer al lang in dienst is.

Het slapende dienstverband ten einde

Veel werkgevers kozen ervoor om de werknemer die 2 jaar ziek is niet te ontslaan, maar het dienstverband ‘slapend’ te houden. Op die wijze hoefden deze werkgevers geen transitievergoeding te betalen. Gedupeerden werknemers probeerden via de rechter toch een transitievergoeding af te dwingen bij de rechter, maar vingen meestal bot. Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 8 november 2019 is daar een kentering in opgetreden. De zieke werknemer kan de werkgever na 2 jaar ziekte en geen mogelijkheden tot re-integratie dwingen het dienstverband te beëindigen. In dat geval is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd. Dat geldt niet alleen voor de beëindiging via opzegging, maar ook voor de beëindiging met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst.

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers die werknemers die 2 jaar of langer ziek zijn ontslaan, krijgen vanaf 1 april 2020 de te betalen transitievergoeding gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Dat geldt voor alle langdurig ( 2 jaar of langer) zieke werknemers die ná 30 juni 2015 zijn of worden ontslagen. De regeling heeft dus terugwerkende kracht.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziek

Heeft u een voorbeeld nodig van een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte, bestel deze dan bij ons door te klikken op: voorbeeld

 

Vraag rechtshulp bij uw vaststellingsovereenkomst

De advocaten en juristen van Ontslagspecialist zijn zeer ervaren in het beoordelen en uitonderhandelen van vaststellingsovereenkomst. Neem daarom altijd contact met ons op als u een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden. Wij kunnen u adviseren en met uw werkgever onderhandelen voor het beste resultaat. Ook kunnen wij u helpen bij ontslag tijdens ziekte .Dus heeft u juridisch advies en rechtshulp nodig bij uw vaststellingsovereenkomst of bij uw ontslag? Bel : 0900 – 123 73 24 of mail.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist