headermetsterrenv10

Ontslag Jurist - professionele hulp bij uw ontslagzaak

Rechtshulp door de ontslag jurist

 

De ontslag jurist ondersteunt u in uw juridische aangelegenheden. De ontslag jurist wil rechtshulpverlening toegankelijk maken en houden voor u. Of u nu werkgever bent of werknemer. De ontslag jurist al meer dan 20 jaar ervaring in het arbeidsrecht. Naast deze bedrevenheid is hij of zij op de hoogte van alle nieuwe wetgeving en ontwikkelingen rondom arbeidsrecht, ontslag en bemiddeling. U heeft dus altijd vlotte en deskundige juridische ondersteuning binnen handbereik.

Veel besparen met ontslag jurist

Samen met u haalt de ontslag jurist maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer. Ontslag gaat u namelijk niet in de koude kleren zitten. Een arbeidsrelatie komt onder druk te staan en werk en inkomen zijn onzeker. De advocaten en juristen van de ontslag jurist begrijpen dat. Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. Daarom mag u rekenen op vlotte en deskundige ondersteuning wanneer u moet ontslaan of wanneer u ontslag aangezegd krijgt. Zo kunt u met de ontslag jurist veel nare emoties, tijd en geld besparen.

De ontslag jurist helpt u wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld ontslag in de proeftijd, ontslag bij vast contract of contract voor bepaalde tijd. Maar ook voor vragen rondom uw CAO, ontslag op staande voet of het inschakelen van de kantonrechter.

No cure no pay bij ontslag jurist

Het eerste advies omtrent arbeidsrecht is gratis. Verder hanteert de ontslag jurist de volgende tarieven. Als u uw arbeidsrechtelijke kwestie bij de ontslag jurist in behandeling geeft, kan in sommige gevallen een no cure no pay regeling worden afgesproken. U bent dan alleen honorarium verschuldigd als uw zaak succesvol resultaat behaalt. We leggen de no cure no pay afspraak vast. Schriftelijk of per e-mail. Dan weet u waar u aan toe bent.

Het uurtarief van de ontslag jurist is Euro 150 ex. BTW. Een voordelig tarief voor een professionele arbeidsrecht specialist. In sommige gevallen kunnen we een vast bedrag afspreken voor uw juridische opdracht. Zo weet u dan van te voren waar u aan toe bent. De ontslag jurist zal altijd proberen de kosten van rechtsbijstand door de werkgever te laten vergoeden. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, lukt dit vaak. Ook is een combinatie van betaalwijzen mogelijk. Bijvoorbeeld een vast basistarief in combinatie met een percentage over het behaalde resultaat.

Antwoorden op al uw juridische vragen over arbeidsrecht liggen binnen handbereik. Het eerste juridische advies van de ontslag jurist of ontslagrecht advocaat is gratis. Dus bel of mail direct als u een ontslagbrief of een ontslagvoorstel krijgt

Bel 0900 -123 73 24 of mail de ontslag jurist

 

 ontslag jurist

Uw advocaat als het om arbeidsrecht gaat
De ontslag advocaat AmsterdamJuridische ondersteuning in uw eigen stad: AmsterdamDe ontslag advocaat Amsterdam wil rechtshulpverlening toegankelijk maken en houden voor u.Of u nu wergever bent of werknemer. U kunt bij de ontslag advocaat Amsterdam terecht voorvragen over bijvoorbeeld arbeidsrecht en mediation.De ontslag advocaat Amsterdam heeft al meer dan 20 jaar ervaring met mediation enontslagzaken. Naast deze bedrevenheid is hij of zij op de hoogte van alle nieuwe wetgevingen ontwikkelingen rondom arbeidsrecht, ontslag en bemiddeling. U heeft dus altijd vlotte endeskundige juridische ondersteuning binnen handbereik. Samen met u haalt de ontslag advocaatAmsterdam maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer.Iemand ontslaan of zelf ontslag krijgenOntslag gaat u niet in de koude kleren zitten. Een arbeidsrelatie komt onder druk te staanen Werk en inkomen zijn onzeker. De advocaten en juristen van ontslag advocaat Amsterdambegrijpen dat. Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. Daarom mag u rekenen opvlotte en deskundige ondersteuning bij ontslaan of ontslag krijgen.De ontslag advocaat Amsterdam behaalt samen met u maximaal resultaat uit de onderhandelingenmet uw werkgever of werknemer. Zo kunt u rondom ontslag veel nare emoties, tijd en geldbesparen.Aanleidingen voor ontslagDeze zijn legio. Een arbeidsovereenkomst kan eindigen op verschillende manieren:Ontslag in de proeftijd. Zowel de werkgever als de werknemer kan in de proeftijd eenzijdigen per direct de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hiervoor hoeft geen reden te wordenopgegeven.Opzegging. Werkgevers en werknemers kunnen beide de arbeidsovereenkomst door opzeggingbeëindigen. Voor een rechtsgeldige opzegging is voor de werkgever een ontslagvergunningvereist. U kunt een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Deze ontslagaanvraag moet goedworden onderbouwd.Wederzijds goedvinden. De arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de beide betrokken partijenuitdrukkelijk akkoord gaan met ontslag krijgen en dit ook wensen.Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze eindigt wanneer de bepaalde tijd is verstreken.Behalve wanneer in de CAO of individueel opzegging is afgesproken. Een contract kan tweemaal verlengd worden. In dat geval mag de totale contractsduur niet meer zijn dan drie jaar.Een derde verlenging, of een contractduur van meer dan drie jaar, betekent automatisch eenarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.Pensioengerechtigde leeftijd. De arbeidsovereenkomst kan eindigen wanneer de werknemer depensioengerechtigde leeftijd bereikt.Ontslag krijgen op staande voet. Om een dringende reden kan de arbeidsovereenkomst eindigen.Een werkgever moet de dringende reden van ontslag meedelen aan de werknemer. Daarbij moet dereden de toets van de rechter kunnen doorstaan. Een lichtvaardig ontslag op staande voet kanaardig in de papieren lopen.Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. Werkgevers en werknemers kunnenallebei de kantonrechter inschakelen om te verzoeken tot ontslag. Hiervoor is een gewichtigereden nodig. Zoals economische motieven of een verstoorde arbeidsrelatie. In de meestegevallen van ontbinding door de rechter betaalt de werkgever een ontslagvergoeding.Of u nu ontslaat of ontslag krijgt, u kunt rekenen op de vlotte en deskundige ontslag hulpvan ontslag advocaat Amsterdam. Het eerste advies over het aanzeggen of het ontslag krijgenis gratis.Bel 0900 -123 73 24 of mail de ontslag advocaat Amsterdam.De ontslag advocaat Amsterdam hanteert de volgende tarieven:No Cure No Pay. Als u uw ontslagkwestie bij ontslag advocaat Amsterdam in behandeling geeft,kan in sommige gevallen een no cure no pay regeling worden afgesproken. U bent dan alleenhonorarium verschuldigd als uw zaak succesvol resultaat behaalt. We leggen de no cure no payafspraak vast. Schriftelijk of per e-mail. Dan weet u waar u aan toe bent.Uurtarief. Het uurtarief van ontslag advocaat Amsterdam is Euro 140 ex. BTW. Een voordeligtarief voor een professionele ontslag specialist.Vast tarief. In sommige gevallen kunnen we een vast bedrag afspreken voor uw juridischeopdracht. Zo weet u dan van te voren waar u aan toe bent.Verhaal kosten. Ontslag advocaat Amsterdam zal altijd proberen de kosten van rechtsbijstanddoor de werkgever te laten vergoeden. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, lukt dit vaak.Combinatie. We kunnen een combinatie van betalingswijzen afspreken. Bijvoorbeeld een vastbasistarief in combinatie met een percentage over het behaalde resultaat.Antwoorden op al uw juridische vragen over ontslag en mediation liggen binnen handbereik.Het eerste juridische advies van de ontslag advocaat Amsterdam is gratis.Bel 0900 -123 73 24 of mail ontslag advocaat Amsterdam
De arbeidsrecht advocaat ondersteunt u in uw juridische aangelegenheden. De arbeidsrecht advocaat wil rechtshulpverlening toegankelijk maken en houden voor u. Of u nu wergever bent of werknemer. De arbeidsrecht advocaat al meer dan 20 jaar ervaring in het arbeidsrecht. Naast deze bedrevenheid is hij of zij op de hoogte van alle nieuwe wetgeving en ontwikkelingen rondom arbeidsrecht, ontslag en bemiddeling. U heeft dus altijd vlotte en deskundige juridische ondersteuning binnen handbereik.
Veel besparen met arbeidsrecht advocaat
Samen met u haalt de arbeidsrecht advocaat maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer. Ontslag gaat u namelijk niet in de koude kleren zitten. Een arbeidsrelatie komt onder druk te staan en werk en inkomen zijn onzeker. De advocaten en juristen van arbeidsrecht advocaat begrijpen dat. Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. Daarom mag u rekenen op vlotte en deskundige ondersteuning wanneer u moet ontslaan of wanneer u ontslag aangezegd krijgt. Zo kunt u met de arbeidsrecht advocaat veel nare emoties, tijd en geld besparen.
De arbeidsrecht advocaat helpt u wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld ontslag in de proeftijd, opzegging en contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Maar ook voor vragen rondom uw CAO, ontslag op staande voet of het inschakelen van de kantonrechter.
No cure no pay bij arbeidsrecht advocaat
Het eerste advies omtrent arbeidsrecht is gratis. Verder hanteert de arbeidsrecht advocaat de volgende tarieven. Als u uw arbeidsrechtelijke kwestie bij arbeidsrecht advocaat in behandeling geeft, kan in sommige gevallen een no cure no pay regeling worden afgesproken. U bent dan alleen honorarium verschuldigd als uw zaak succesvol resultaat behaalt. We leggen de no cure no pay afspraak vast. Schriftelijk of per e-mail. Dan weet u waar u aan toe bent.
Het uurtarief van de arbeidsrecht advocaat is Euro 140 ex. BTW. Een voordelig tarief voor een professionele arbeidsrecht specialist. In sommige gevallen kunnen we een vast bedrag afspreken voor uw juridische opdracht. Zo weet u dan van te voren waar u aan toe bent. Arbeidsrecht advocaat zal altijd proberen de kosten van rechtsbijstand door de werkgever te laten vergoeden. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, lukt dit vaak. Ook is een combinatie van betaalwijzen mogelijk. Bijvoorbeeld een vast basistarief in combinatie met een percentage over het behaalde resultaat.
Antwoorden op al uw juridische vragen over arbeidsrecht liggen binnen handbereik. Het eerste juridische advies van de arbeidsrecht advocaat is gratis.
Bel 0900 -123 73 24 of mail arbeidsrecht advocaat

 

Tags: ,

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist