headermetsterrenv10

Ontslag internetgebruik - is ontslag mogelijk?

 

Privé internetgebruik onder werktijd, kan dat leiden tot ontslag?

Het gebruik van social media en internet valt niet meer weg te denken. Maar in hoeverre is internetgebruik voor privé-doeleinden toegestaan op het werk? En wanneer kan dat leiden tot ontslag? Hieronder antwoorden en richtlijnen.

Hoe vaak internetten en waarvoor?

Er bestaan geen specifieke wettelijke regels over internet- en social media gebruik op het werk voor privé-doeleinden. De rechter zal daarom per concreet geval, aan de hand van alle omstandigheden, moeten beoordelen of hij ontslag toestaat.

Of ontslag mogelijk is bij privé internetgebruik op het werk hangt in belangrijke mate af van de hoeveelheid tijd die de werknemer op internet spendeert en welke handelingen hij daar verricht. De meeste werkgevers en rechters zullen het af en toe gebruiken van internet voor privé-redenen tolereren. Maar dat kan afhankelijk zijn van wat voor soort websites er worden bezocht. Zo zal het duidelijk zijn dat het inloggen op kinderporno-sites uit den boze is en kan leiden tot ontslag.

Overmatig internetgebruik kan eveneens leiden tot ontslag. De werkgever betaalt de werknemer immers salaris om voor het bedrijf te werken en niet om privé-activiteiten te ondernemen. Wat ‘overmatig’ internetgebruik is, is helaas nergens gedefinieerd. Maar er is rechtspraak waaruit volgt dat meer dan 5 uur per week internetten in werktijd voldoende kan zijn voor ontslag.

Internetreglement

Bij de vraag of internetgebruik kan leiden tot ontslag is ook van belang of de werkgever een internetreglement ( vaak: ‘internetprotocol’ genoemd ) hanteert waarin de regels over internetgebruik op het werk zijn opgenomen. Zijn deze regels er, en worden ze overtreden, dan kan eerder ontslag volgen. Van belang daarbij is dat werkgever die regels ten aanzien van alle werknemers consequent handhaaft. Doet werkgever dat niet, dan wordt ontslag moeilijker of onmogelijk.

Andere omstandigheden die van belang zijn bij ontslag internetgebruik

Niet alleen bovengenoemde zaken kunnen een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of ontslag bij privé internetgebruik mogelijk is. Van belang kan tevens zijn hoelang de werknemer in dienst is, of hij verder goed functioneert en of werknemer eerder is aangesproken op zijn internetgebruik. Bedenk daarbij verder dat ontslag op staande voet vaak niet mogelijk is, maar een ‘gewoon’ ontslag na voorafgaande toestemming van de kantonrechter eventueel wel.

Bent u werkgever?: Voorbeeldbrief laatste waarschuwing

Bent u werkgever en heeft u te maken met een medewerker die zich schuldig maakt aan overmatig internetgebruik, versterk dan uw juridische positie door medewerker een laatste waarschuwingsbrief te sturen. U kunt een voorbeeldbrief bij ons bestellen door te klikken op: laatste waarschuwingsbrief.

Hulp van de Ontslagspecialist

Indien u te maken krijgt met ontslag bij internetgebruik of social media neem dan direct contact op met de specialisten van Ontslagspecialist. Wij hebben veel ervaring met ontslagzaken waarbij internetgebruik en social media een rol speelt. Het 1e advies is GRATIS. Bel 0900 - 123 73 24 of mail

 ontslag internetgebruik

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist