headermetsterrenv10

Ontslag bij wangedrag

 

Wangedrag op kerstborrel kan leiden tot ontslag

Nu het einde van het jaar nadert, is het voor veel bedrijven weer tijd voor de kerstborrel. Dat medewerkers op een kerstborrel stevig kunnen ontsporen blijkt uit de volgende voorbeelden.

ontslag wangedrag kerstborrel

De agressieve metselaar

Wat was het geval?
Werknemer is ruim 25 jaar bij werkgever in dienst als metselaar.
Tijdens de jaarlijkse kesrtborrel van het bedrijf heeft de metselaar veel gedronken. Op zeker moment is hij in gesprek geraakt met de directeur. Dit gesprek eindigde in een ruziënde sfeer. Collega’s van de metselaar hebben er - vergeefs - bij hem op aangedrongen om naar huis te gaan, maar dit dringende advies is door de metselaar niet opgevolgd. Integendeel: Hij heeft geschreeuwd dat hij de directeur “middendoor” zou schoppen en hem “voor zijn kop” zou slaan. Even na middernacht wilde de directeur het café, waar de borrel had plaatsgevonden, verlaten. De metselaar bevond zich in de buurt van de uitgang en hij is de directeur toen aangevlogen, heeft hem vastgepakt en heeft geprobeerd hem te slaan. Een andere werknemer van het bedrijf heeft de metselaar vastgepakt en verhinderd dat hij de directeur zou slaan.

De directeur heeft de metselaar direct op staande voet ontslag aangezegd. Later op die dag heeft de metselaar de directeur opgebeld en zijn excuses aangeboden. Dat mocht echter niet baten. Enige dagen later ontving de metselaar de schriftelijke bevestiging van het ontslag.
De metselaar stapte naar de rechter.

Wat vond de rechter?

Het hof is van oordeel dat het gedrag van de metselaar zodanig ernstig is, dat ook indien de persoonlijke omstandigheden van de metselaar in acht genomen worden, de aangevoerde reden voldoende dringend is om het gegeven ontslag te rechtvaardigen. Ook na een vlekkeloos dienstverband van 25 jaar hoeft een werkgever niet te accepteren dat een werknemer hem bedreigt en aanvliegt, zeker niet als dat gebeurt in een openbare gelegenheid en in het bijzijn van andere werknemers.
Ook het feit dat de metselaar 58 jaar oud is, maakt niet dat zijn handelen hem minder kan worden verweten. Van iemand van zijn leeftijd zou integendeel kunnen worden verwacht dat hij minder impulsief zou reageren.
Het ontslag blijft in stand. Als gevolg daarvan heeft de metselaar geen recht op WW.

De beledigende vrijpostige verkeersleider

Wat was het geval?
Een 58-jarige verkeersleider al 40 jaar in dienst bij ProRail heeft zich tijdens de kerstborrel na het nuttigen van enige borrels misdragen jegens een vrouwelijke collega. Zo heeft hij gezegd dat ze er vroeger nog wel eens mooi uit zag met jurkjes etc. maar dat dat nu niet meer het geval was en voorts dat zij niets voorstelt en het niks is en het niks wordt. De collega heeft de opmerkingen als zeer kwetsend ervaren. Daarnaast heeft de verkeersleider tegen haar zin twee keer haar de billen betast. Naar aanleiding van dit incident heeft ProRail de verkeersleider op staande voet ontslagen.
De verkeersleider heeft het ontslag aangevochten.

Wat vond de rechter?

De kantonrechter oordeelt dat op basis van alle verklaringen vast staat dat de verkeersleider zich beledigend heeft uitgelaten over zijn collega en dat het evident is dat deze opmerkingen als zeer kwetsend zijn ervaren. De kantonrechter vindt het evenzeer evident dat de handtastelijkheden van de verkeersleider en de opmerkingen die hij jegens haar heeft gemaakt zeer laag bij de grond zijn en niet door de beugel kunnen. Toch mocht de verkeersleider in dienst blijven van de rechter. Volgens de rechter had ProRail op basis van de interne gedragscode uitdrukkelijk moeten afwegen waarom ontslag op staande voet de gepaste sanctie was. De enkele overweging dat het paste in de context van de #MeToo-discussie vond de rechter onvoldoende.

Wat zijn hier de leermomenten?

  • Zorg als werkgever en werknemer dat het alcoholgebruik tijdens bedrijfsfeestjes beperkt blijft
  • Laat als werkgever aan werknemer weten dat de gewone fatsoensregels ook buiten werktijd gelden

Zelf te maken met ontslag bij wangedrag?

Bent u werkgever of werknemer en heeft u te maken met ontslag bij wangedrag? Bel 0900 123 73 24 of mail onze ontslagspecialisten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring en kunnen u goed helpen. Eerste advies =  GRATIS.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist