headermetsterrenv10

Ontslag bij ongewenste intimiteiten - Ontslagspecialist helpt!

 

Wat zijn ongewenste intimiteiten?
Ongewenste intimiteiten, ook wel seksuele intimidatie genoemd, zijn een vorm van seksueel ongewenst gedrag. Dit kunnen ongewenste betastingen zijn, maar ook seksistisch getinte opmerkingen. Wanneer het slachtoffer het gevoel heeft dat zijn of haar grens is overschreden, is er sprake van ongewenste intimiteiten. In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de werkgever de zorgplicht voor een veilige werkomgeving heeft. Werkgever is dus verplicht seksuele intimidatie tegen te gaan. Vermoedt of weet werkgever van seksuele intimidatie dan is actie door werkgever vereist. Die actie dient wel zorgvulidig te zijn. Vraag hierover advies aan onze specialisten.

ontslag op staande voet seksuele intimidatie

Ontslag volgt niet altijd bij seksuele intimidatie

De wet stelt dat werkgever ongewenste intimiteiten dient te bestrijden. De manier waarop, dient onderdeel te zijn van het arbobeleid van de onderneming. Met bestrijden worden niet alleen preventieve maatregelen en repressieve maatregelen bedoeld. Of ontslag, of zelfs ontslag op staande voet mogelijk is, is afhankelijk van diverse omstandigheden. Uiteraard is dat de ernst van het gedrag, maar ook zaken als de lengte van het dienstverband spelen daarbij een rol. Alhoewel een werkgever dus actie moet ondernemen, volgt ontslag niet per se op ongewenste intimiteiten. Ook andere sancties zijn denkbaar.

Ontslag op staande voet of ontslag wegens verwijtbaar handelen

In ernstige gevallen zal ontslag van de werknemer volgen. Dit kan middels contractontbinding via de rechter wegens verwijtbaar handelen of een verstoorde verhouding. Mogelijk kan er ook ontslag op staande voet volgen. In dat laatste geval wordt de zich misdragende werknemer per direct ontslagen. Deze heeft dan meestal geen recht meer op loon en ook niet op een ontslagvergoeding en een WW-uitkering.

In het geval van contractontbinding wegens verwijtbaar handelen, verloopt de ontslagroute via de kantonrechter. De werknemer ontvangt dan tot de ontbindingsdatum van het contract loon.

Alternatieven voor ontslag

Ontslag als sanctie voor seksuele intimidatie ligt in de praktijk minder voor de hand dan u wellicht zou vermoeden. Enkel het vaststellen van het plaatsvinden ervan is nog niet voldoende om een ontslag te rechtvaardigen. Worden de ongewenste intimiteiten als niet ernstig genoeg bevonden of kunnen deze niet worden bewezen, dan zal ontslag niet mogelijk zijn. Echter ook bij lichte vergrijpen is werkgever verplicht de kwestie goed aan te pakken én sancties te nemen. Dit kan bijvoorbeeld een schorsing zijn, of het veranderen van functie of arbeidsplaats.

Hulp bij ontslag ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten zijn een gevoelig onderwerp. Ook is de rechtspraak en regelgeving over dit obderwerp niet latijd duidelijk en nog in ontwikkeling. Laat u daarom altijd door onze ontslagspecialisten adviseren over dit lastige onderwerp. Een kostbare en/of pijnlijke fout is namelijk zo gemaakt.  Bel 020 6160 120 of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist