headermetsterrenv10

Ontslag bij conflict op het werk - gratis 1e advies

 

Ontslag vanwege een conflict op het werk. Voorwaarden en Procedure

Een conflict op het werk kan een legitieme reden zijn voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Lees hieronder wanneer ontslag mogelijk is en hoe wij jou kunnen helpen.

Conflict kan reden zijn voor ontslag

Op het werk is een goede samenwerking essentieel. Een goede verstandhouding is vaak de sleutel tot een succesvolle samenwerking. Als er sprake is van een conflict op het werk (verstoorde arbeidsrelatie), ontbreekt deze cruciale voorwaarde voor effectieve samenwerking. Werkgevers overwegen daarom vaak de arbeidsovereenkomst te beëindigen wanneer er een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat

ontslag bij conflict op het werk

Een voorbeeld

Een veelvoorkomend voorbeeld van een gespannen arbeidsverhouding is als volgt: Een werknemer heeft jarenlang naar tevredenheid gewerkt en heeft een goede relatie opgebouwd met zijn chef of directeur. Dan vertrekt de chef of directeur plotseling, en de werknemer krijgt te maken met een nieuwe leidinggevende met een volledig andere visie op zijn functioneren. Plotseling lijkt de werknemer niets meer goed te doen: zijn werk zou niet naar behoren worden uitgevoerd, hij zou niet flexibel zijn, enzovoort. Een conflict ontstaat, en de werknemer en de nieuwe leidinggevende kunnen niet goed met elkaar overweg. De nieuwe leidinggevende wil de werknemer ontslaan om verder te kunnen met zijn eigen team.

Kan ontslag bij arbeidsconflict?

Ontslag kan niet zomaar, ook niet bij een conflict op het werk. Er gelden namelijk specifieke eisen voor ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie of conflict.

Bewijsvoering van de verslechterde arbeidsrelatie

De werkgever moet aantonen dat de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam verstoord is. Deze ernstige en blijvende verstoring kan op verschillende manieren worden bewezen, zoals via functioneringsgesprekken, brieven of e-mails, en getuigenissen van collega's.

Andere vereisten bij ontslag wegens een arbeidsconflict

Naast het bewijs van een verstoorde arbeidsrelatie moet een werkgever ook aan de volgende voorwaarden voldoen als hij een werknemer wil ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie:

  1. Hij moet aangeven waarom de relatie verstoord is.
  2. Hij moet de gevolgen van het conflict voor het werk benoemen.
  3. Hij moet aangeven welke stappen zijn ondernomen om het conflict en de arbeidsrelatie met de werknemer te herstellen.
  4. Hij moet uitleggen waarom een oplossing van het arbeidsconflict niet mogelijk is.
  5. Hij moet aangeven of er mogelijkheden zijn om de werknemer te herplaatsen, en als dat niet mogelijk is, moet hij uitleggen waarom niet.

Inspanningsverplichting werkgever

Een belangrijk punt is dus dat de werkgever niet zomaar tot ontslag kan overgaan, maar eerst pogingen moet doen om het conflict op te lossen. Dit kan onder meer inhouden dat er gesprekken worden gevoerd, dat er andere taken worden toegewezen, dat er met andere collega's wordt samengewerkt, of dat er bemiddeling ( mediation ) wordt ingezet om conflicten op te lossen.

Overige ontslagvoorwaarden

Niet elke verstoring in de arbeidsrelatie kan tot ontslag leiden; er moet sprake zijn van een 'ernstige' verstoring die aantoonbaar negatieve invloed heeft op het werk en de werkomgeving.

Procedure bij de Kantonrechter of aangaan van een beëindigingsovereenkomst

Als een werkgever tot ontslag wil overgaan, kan hij een verzoek indienen bij de kantonrechter. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina over ontslagprocedures. In de meeste gevallen worden geschillen echter opgelost door onderhandelingen tussen werkgever en werknemer, al dan niet met juridische bijstand. Partijen komen dan meestal overeen wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en welke ontslagvergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een ww-veilige beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Hoeveel ontslagvergoeding kunt u verwachten?

De meeste werknemers die worden ontslagen hebben recht op de transitievergoeding, die doorgaans 1/3 van hun maandsalaris per dienstjaar bedraagt. Echter, als de verstoorde relatie voornamelijk aan de werkgever te wijten is of als de werkgever onvoldoende inspanningen heeft geleverd om de relatie te verbeteren, kan er recht zijn op een hogere vergoeding. Onze ervaren onderhandelaars staan klaar om u hierbij te assisteren voor het beste resultaat. Bel of mail ons voor meer informatie!

Vraag onze ontslagspecialisten om hulp, eerste advies is gratis

ontslaghulp bij arbeids conflict

Ontslag vanwege een arbeidsconflict is vaak niet eenvoudig. Het traject kan lang duren. Echter als zowel werkgever en werknemer er belang bij hebben de arbeidsrelatie te beëindigen, kan via onderhandelingen een ontslag met een vergoeding en andere gunstige voorwaarden worden geregeld. Onze specialisten kunnen u hierbij helpen, ook bij een andere oplossing van het conflict. Dus heeft u een arbeidsconflict en wilt u dit oplossen?, bel 0900 – 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies = GRATIS.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist