headermetsterrenv10

Ontslag bij agressief gedrag

 

Ontslag op staande voet of waarschuwing geven bij agressief gedrag?

Een verkoopmedewerkster van Zara is op 8 december 2022 op staande voet ontslagen wegens agressief en gewelddadig gedrag tijdens een ruzie met een collega. Na sluiting van de winkel en een woordenwisseling met een directe collega is verkoopster losgebarsten; zij schreeuwt en scheldt en een mand vol kassageld vliegt ten slotte door de lucht. Zara baseert het ontslag op camerabeelden en verklaringen, en stelt dat het gedrag van medewerkster in strijd is met het Personeelshandboek en ‘Code of Conduct’.

agressie ontslag

Werknemer bestrijdt het ontslag, werkgever voert verweer

De verkoopster betwist de rechtsgeldigheid van het ontslag. Zij is bereid de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst te accepteren mits Zara een billijke vergoeding van € 10,000 en de transitievergoeding betaalt.

Zara betoogt dat het ontslag rechtsgeldig is. Mocht de kantonrechter anders beslissen, dan vindt Zara dat een lagere billijke vergoeding zou moeten volstaan.

Wat vindt de rechter?

De kantonrechter concludeert dat het ontslag "onverwijld" is gegeven, oftewel zonder onnodige vertraging. Zara had enige tijd genomen voor onderzoek en andere noodzakelijke stappen, en dit werd als redelijk beschouwd.

Het knelpunt ligt echter bij de "dringende reden" voor ontslag. Zara beweert dat de werknemer zich agressief gedroeg en de veiligheidsprocedures schond door een mandje met geld van het kassablok te gooien. De rechter concludeert dat er, ondanks het incident, geen sprake was van een "dringende reden" die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. De rechter benadrukt dat het een éénmalig incident was, dat er geen klanten aanwezig waren, en dat de werkgever niet kon uitleggen waarom een officiële waarschuwing niet voldoende was.
In essentie oordeelt de kantonrechter dat hoewel het ontslag onverwijld was gegeven, het ontbrak aan een "dringende reden", waardoor het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is.
De rechter heeft aan verkoopster een billijke vergoeding toegekend van € 2.500,- bruto en een vergoeding van € 2520 bruto wegens onregelmatige opzegging.

Wat leert deze zaak?

Agressief gedrag van een werknemer is niet altijd voldoende reden voor ontslag op staande voet. Een éénmalig niet al te ernstig incident, kan mogelijk beter afgedaan worden met een stevige waarschuwing die opgenomen wordt in het personeelsdossier. 

Heeft u vragen of rechtshulp nodig bij ontslag? Bel 0900 123 73 24 of mail onze specialisten.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist