headermetsterrenv10

Ontslag advocaat Amsterdam - hulp bij uw ontslagzaak

Ontslag advocaat Amsterdam
Juridische ondersteuning in uw eigen stad
De ontslag advocaat Amsterdam wil rechtshulpverlening toegankelijk maken en houden voor u. Of u nu wergever bent of werknemer. U kunt bij de ontslag advocaat Amsterdam terecht voor vragen over bijvoorbeeld arbeidsrecht en mediation.
De ontslag advocaat Amsterdam heeft al meer dan 20 jaar ervaring met mediation en ontslagzaken. Naast deze bedrevenheid is hij of zij op de hoogte van alle nieuwe wetgeving en ontwikkelingen rondom arbeidsrecht, ontslag en bemiddeling. U heeft dus altijd vlotte en deskundige juridische ondersteuning binnen handbereik. Samen met u haalt de ontslag advocaat Amsterdam maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer.
Conflict oplossing door mediation
Om een arbeidsconflict op te lossen, lijkt de stap naar de kantonrechter de enige mogelijkheid. Maar juridische procedures zijn vaak tijdrovend en geldverslindend. Voldoende reden om escalatie te voorkomen en het conflict op te lossen middels mediation. Bij ontslag advocaat Amsterdam kunt u terecht voor mediation. U kunt dus rondom arbeidsconflicten veel nare emoties, tijd en geld besparen met mediation.
Mediation is een vorm van geschillenbeslechting. De neutrale derde partij, de mediator, faciliteert en bevordert het gesprek tussen de conflictspartijen. De mediator blijft neutraal. Hij of zij geeft geen sturing en neemt zelf geen standpunt in. Doel van de mediator is om de partijen te helpen zelf het geschil op te lossen. Mediation leidt Vaak tot positieve resultaten. Daarom past men steeds vaker mediation toe bij arbeidsconflicten.
De rol van de mediator. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van mediation. De mediator zal de partijen nooit dwingen tot deelname. Ook verplicht hij of zij zich tot geheimhouding omtrent de gesprekken. Alle partijen kunnen erop vertrouwen dat de mediator neutraal is en geen van de partijen voortrekt. De mediator begeleidt partijen bij het vinden van een oplossing. Partijen bepalen zelf hoe deze oplossing eruitziet. De oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De partijen ondertekenen die.
Een mediator moet zich aan de mediationregels houden. Daarom is het raadzaam om een mediator in te schakelen die is aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut, NMI. De aangesloten mediators zijn gebonden aan het NMI Mediation Reglement. Hiermee zijn zij verplicht om de mediationregels in acht te nemen. Bij ontslag advocaat Amsterdam werken juristen die NMI-mediator zijn. Zij kunnen u professioneel begeleiden naar de oplossing van uw geschil.
Iemand ontslaan of zelf ontslag krijgen
Ontslag gaat u niet in de koude kleren zitten. Arbeidsrelaties komen onder druk te staan en Werk en inkomen zijn onzeker. De advocaten en juristen van ontslag advocaat Amsterdam begrijpen dat. Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. Daarom mag u rekenen op vlotte en deskundige ondersteuning bij ontslaan of ontslag krijgen.
De ontslag advocaat Amsterdam behaalt samen met u maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer. Zo kunt u rondom ontslag veel nare emoties, tijd en geld besparen.
Aanleidingen voor ontslag zijn legio. Een arbeidsovereenkomst kan eindigen op verschillende manieren.
Ontslag in de proeftijd. Zowel de werkgever als de werknemer kan in de proeftijd eenzijdig en per direct de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hiervoor hoeft geen reden te worden opgegeven.
Opzegging. Werkgevers en werknemers kunnen beide de arbeidsovereenkomst door opzegging beëindigen. Voor een rechtsgeldige opzegging is voor de werkgever een ontslagvergunning vereist. U kunt een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI. Deze ontslagaanvraag moet goed worden onderbouwd.
Wederzijds goedvinden. De arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de beide betrokken partijen uitdrukkelijk akkoord gaan met ontslag krijgen en dit ook wensen.
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze eindigt wanneer de bepaalde tijd is verstreken. Behalve wanneer in de CAO of individueel opzegging is afgesproken. Een contract kan twee maal verlengd worden. In dat geval mag de totale contractsduur niet meer zijn dan drie jaar. Een derde verlenging, of een contractduur van meer dan drie jaar, betekent automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Pensioengerechtigde leeftijd. De arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Ontslag krijgen op staande voet. Om een dringende reden kan de arbeidsovereenkomst eindigen. Een werkgever moet de dringende reden van ontslag meedelen aan de werknemer. Daarbij moet de reden de toets van de rechter kunnen doorstaan. Een lichtvaardig ontslag op staande voet kan aardig in de papieren lopen.
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. Werkgevers en werknemers kunnen allebei de kantonrechter inschakelen om te verzoeken tot ontslag. Hiervoor is een gewichtige reden nodig. Zoals economische motieven of een verstoorde arbeidsrelatie. In de meeste gevallen van ontbinding door de rechter betaalt de werkgever.
Of u nu ontslaat of ontslag krijgt, u kunt rekenen op de vlotte en deskundige hulp van ontslag advocaat Amsterdam. Het eerste advies over het aanzeggen of het ontslag krijgen is gratis.
Bel 0900 -123 73 24 of mail de ontslag advocaat Amsterdam.
De ontslag advocaat Amsterdam hanteert de volgende tarieven:
No Cure No Pay. Als u uw ontslagkwestie bij ontslag advocaat Amsterdam in behandeling geeft, kan in sommige gevallen een no cure no pay regeling worden afgesproken. U bent dan alleen honorarium verschuldigd als uw zaak succesvol resultaat behaalt. We leggen de no cure no pay afspraak vast. Schriftelijk of per e-mail. Dan weet u waar u aan toe bent.
Uurtarief. Het uurtarief van ontslag advocaat Amsterdam is Euro 140 ex. BTW. Een voordelig tarief voor een professionele ontslagspecialist.
Vast tarief. In sommige gevallen kunnen we een vast bedrag afspreken voor uw juridische opdracht. Zo weet u dan van te voren waar u aan toe bent.
Verhaal kosten. Ontslag advocaat Amsterdam zal altijd proberen de kosten van rechtsbijstand door de werkgever te laten vergoeden. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, lukt dit vaak.
Combinatie. We kunnen een combinatie van betalingswijzen afspreken. Bijvoorbeeld een vast basistarief in combinatie met een percentage over het behaalde resultaat.
Antwoorden op al uw juridische vragen liggen binnen handbereik. Het eerste juridische advies van de ontslag advocaat Amsterdam is gratis.
Bel 0900 -123 73 24 of mail ontslag advocaat Amsterdam

De ontslag advocaat Amsterdam

Juridische ondersteuning in uw eigen stad: Amsterdam ( see for English version: dismissal lawyer , or help with dismissal in Amsterdam )

ontslag advocaat Amsterdam

De ontslag advocaat Amsterdam wil rechtshulpverlening toegankelijk maken en houden voor u. Of u nu wergever bent of werknemer. U kunt bij de ontslag advocaat Amsterdam terecht voor vragen over bijvoorbeeld arbeidsrecht en mediation.

De ontslag advocaat Amsterdam heeft al meer dan 20 jaar ervaring met mediation en ontslagzaken. Naast deze bedrevenheid is hij of zij op de hoogte van alle nieuwe wetgeving en ontwikkelingen rondom arbeidsrecht, ontslag en bemiddeling. U heeft dus altijd vlotte en deskundige juridische ondersteuning binnen handbereik. Samen met u haalt de ontslag advocaat Amsterdam maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer.

Iemand ontslaan of zelf ontslag krijgen

Ontslag gaat u niet in de koude kleren zitten. Een arbeidsrelatie komt onder druk te staan en Werk en inkomen zijn onzeker. De advocaten en juristen van ontslag advocaat Amsterdam begrijpen dat. Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. Daarom mag u rekenen op vlotte en deskundige ondersteuning bij ontslaan of ontslag krijgen.

De ontslag advocaat Amsterdam behaalt samen met u maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer. Zo kunt u rondom ontslag veel nare emoties, tijd en geld besparen.

Aanleidingen voor ontslag

Deze zijn legio. Een arbeidsovereenkomst kan eindigen op verschillende manieren:

 • Ontslag in de proeftijd. Zowel de werkgever als de werknemer kan in de proeftijd eenzijdig en per direct de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hiervoor hoeft geen reden te worden opgegeven.
 • Opzegging. Werkgevers en werknemers kunnen beide de arbeidsovereenkomst door opzegging beëindigen. Voor een rechtsgeldige opzegging door de werkgever is de instemming van de werknemer vereist, bij gebreke waarvan een ontslagvergunning is vereist dan wel de goedkeuring van de kantonrechter. iU kunt een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV ingeval de reden van ontslag bedrijfseconomisch is dan wel na langdurige ziekte.
 • Wederzijds goedvinden. De arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de beide betrokken partijen uitdrukkelijk akkoord gaan met ontslag krijgen en dit ook wensen.
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze eindigt wanneer de bepaalde tijd is verstreken. Behalve wanneer in de CAO of individueel opzegging is afgesproken. Een contract kan twee maal verlengd worden. In dat geval mag de totale contractsduur niet meer zijn dan drie jaar. Een derde verlenging, of een contractduur van meer dan drie jaar, betekent automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Pensioengerechtigde leeftijd. De arbeidsovereenkomst kan eindigen wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • Ontslag krijgen op staande voet. Om een dringende reden kan de arbeidsovereenkomst eindigen. Een werkgever moet de dringende reden van ontslag meedelen aan de werknemer. Daarbij moet de reden de toets van de rechter kunnen doorstaan. Een lichtvaardig ontslag op staande voet kan aardig in de papieren lopen.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. Werkgevers en werknemers kunnen allebei de kantonrechter inschakelen om te verzoeken tot ontslag. Voor de werkgever is een redelijke grond nodig zoals genoemd in artikel 7:669 BW lid 3 onderdeel c t/m h nodig. Zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie.

Of u nu ontslaat of ontslag krijgt, u kunt rekenen op de vlotte en deskundige ontslag hulpvanontslag advocaat Amsterdam. Het eerste advies over het aanzeggen of het ontslag krijgen is gratis.

Bel 0900 -123 73 24 of mail de ontslag advocaat Amsterdam.

De ontslag advocaat Amsterdam hanteert de volgende tarieven:No Cure No Pay. Als u uw ontslagkwestie bij ontslag advocaat Amsterdam in behandeling geeft, kan in sommige gevallen een no cure no pay regeling worden afgesproken. U bent dan alleen honorarium verschuldigd als uw zaak succesvol resultaat behaalt. We leggen de no cure no pay afspraak vast. Schriftelijk of per e-mail. Dan weet u waar u aan toe bent.

 • Uurtarief. Het uurtarief van ontslag advocaat Amsterdam is Euro 140 ex. BTW. Een voordelig tarief voor een professionele ontslag specialist.
 • Vast tarief. In sommige gevallen kunnen we een vast bedrag afspreken voor uw juridische opdracht. Zo weet u dan van te voren waar u aan toe bent.
 • Verhaal kosten. Ontslag advocaat Amsterdam zal altijd proberen de kosten van rechtsbijstand door de werkgever te laten vergoeden. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, lukt dit vaak.
 • Combinatie. We kunnen een combinatie van betalingswijzen afspreken. Bijvoorbeeld een vast basistarief in combinatie met een percentage over het behaalde resultaat.

Antwoorden op al uw juridische vragen over ontslag liggen binnen handbereik. U kunt bellen voor hulp door een ontslag advocaat amsterdam

Het eerste juridische advies van de ontslag advocaat Amsterdam is gratis.

Bel 0900 -123 73 24 of mail ontslag advocaat Amsterdam

ontslag advocaat amsterdam

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist