headermetsterrenv10

Ontslag 2022 - Hoe gaat ontslag in 2022?

 

 

ontslag 2022

 

Het zijn onzekere tijden. Er is oorlog in Oost-Europa en ook in 2022 zal de wereld nog te maken hebben met  corona. Sommige bedrijven zullen sterker van de crisis worden, anderen zullen gedwongen zijn om personeel te ontslaan of zelfs geheel te stoppen.

Wat verandert er bij ontslag in 2022 en wat blijft hetzelfde?

Wat verandert bij ontslag in 2022?

Er zijn 'gelukkig' veel zaken die weinig veranderen in 2022. Maar toch zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij noemen er enkele

Transitievergoeding 2022

Als een werknemer wordt ontslagen heeft deze ( uitzonderingen daargelaten ) recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is globaal gezegd 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Die berekeningswijze blijft in 2022 gelijk. De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt echter verhoogd van € 84.000 naar € 86.000. Daarbij blijft gelden dat in het geval het maximale jaarsalaris hoger is dan het maximale bedrag, dat jaarsalaris als maximum geldt.

Compensatie transitievergoeding

Het nieuwe kabinet zal veel geld inzetten voor de compensatie van transitievergoedingen in bepaalde situaties. Zo wordt de huidige compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging bij pensionering in 2022 in meer situaties beschikbaar. Ook is het voornemen om de kleine werkgever te compenseren als hij zijn bedrijf wegens zijn eigen ziekte moet stoppen.

Verval verbod nevenwerk

In 2022 zal waarschijnlijk het verbod op het uitvoeren van nevenwerk vervallen. Met een dergelijk verbod kunnen werkgevers voorkomen dat werknemers buiten de eigen dienstbetrekking elders werk verrichten. Wel zullen er enkele uitzonderingen komen op het vervallen van het verbod op nevenwerk. Een verbod op nevenwerk is dan nog slechts mogelijk ter:

 • beperking van de arbeidstijd;
 • bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
 • ter bescherming van de integriteit van overheidsdiensten;
 • ter voorkomen van belangenconflicten.

Werkgever moet in 2022 gratis scholing aanbieden

Als een werkgever op grond van de wet of CAO verplicht is een opleiding aan de werknemer aan te bieden, zal werkgever de kosten daarvan, ook niet deels, in rekening mogen brengen van de werknemer.

Uitbreiding informatieplicht werkgever in 2022

Een werkgever heeft op diverse punten een informatieplicht tegenover de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de functie, werktijden en vakantie.
De informatieplicht voor werkgever wordt uitgebreid. Zo zal werkgever voortaan ook informatie aan werknemer moeten verstrekken over:

 • rusttijden en pauzes
 • het opleidingsbeleid
 • wijzigingen in de arbeidsrelatie
 • de procedure bij ontslag, inclusief de termijnen waarbinnen bezwaar kan worden ingesteld

Wat blijft gelijk bij ontslag in 2022?

Uiteraard wijzigen veel zaken in het arbeids- en ontslagrecht niet.
Zo blijven de volgende onderwerpen van belang:

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag de zieke werknemer niet worden ontslagen. Lees hierover meer op de pagina: verbod ontslag bij ziekte en de uitzonderingen daarop

Lees ook over de volgende ontslagredenen en ontslagroutes:

Bedrijfseconomisch ontslag wanneer is dat mogelijk?

Ontslag op staande voet, welke strenge voorwaarden gelden?

Ontslag bij reorganisatie, wat is dat eigenlijk?

Vaststellingsovereenkomst, de populairste ontslagroute

Hulp bij ontslag, onze specialisten staan voor u klaar! Ook bij ontslag in 2023

Heeft u te maken met ontslag? Onze gespecialiseerde ontslag juristen en advocaten zullen u graag helpen. Wij gaan voor u voor het beste resultaat, ook in 2022. Bel 020 6160 120 of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist