headermetsterrenv10

Onterecht ontslag voor ‘arrogante’ masseuse

 

ontslag op staande voet

Een werknemer is op basis van een jaarcontract in dienst bij een massagesalon in de functie van masseuse.
Werkgever is niet tevreden over de masseuse en heeft met haar een gesprek over de klachten, waaronder vaak te laat komen en zeggen dat dit niet haar probleem is, telefoon gebruik tijdens massages, niet volgens schema werken, zich niet houden aan kledingvoorschriften, het veroorzaken van slechte reviews door het geven van verkeerde massages en het disrespectvol behandelen van klanten, het niet schoonmaken van de werkplek.
Verbeterafspraken
Een deel van de klachten heeft werknemer betwist en op een deel ervan een toelichting gegeven. Er worden afspraken gemaakt voor de toekomst. Een kleine maand later ontvangt werknemer een officiële waarschuwing van haar werkgever, omdat zij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Bij uitblijven van verbetering zal ontslag worden overwogen.

Ontslag op staande voet

Op 25 november 2021 zou werknemer om 10.00 uur een massage geven aan een klant. Die klant wenste echter niet gemasseerd te worden door haar. Daarop heeft werknemer telefonisch contact opgenomen met haar leidinggevende over dit voorval. Uiteindelijk heeft de klant de massagesalon verlaten zonder dat zij een massage heeft ontvangen.
Anderhalf uur later ontvangt werknemer een e-mail waarin zij op staande voet is ontslagen met als redenen „arrogant en onprofessioneel gedrag naar klanten”, een „respectloze toon richting de manager” en „niet naleven van de regels”.
Werknemer eist vergoeding
Werknemer berust in het ontslag, maar stapt wel naar de rechter – volgens haar is het ontslag niet rechtsgeldig gegeven en ze eist dan ook vergoedingen. Ze stelt dat haar onduidelijk is waarom ze is ontslagen en meent dat de genoemde gedragingen – zelfs als die hebben plaatsgevonden – niet ernstig genoeg zijn voor ontslag. De werkgever wijst erop dat werknemer al langere tijd niet functioneerde. Toen een klant niet door haar geholpen wilde worden, was de maat vol.

Wat vindt de rechter?

De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Allereerst omdat werkgever niet heeft voldaan aan de wettelijke mededelingseis. Bij een ontslag op staande voet dient werkgever duidelijk mede te delen om welke gedraging ( dringende reden ) werknemer wordt ontslagen. Aan de mededeling van de dringende reden worden strenge eisen gesteld. Het moet voor de werknemer immers meteen duidelijk zijn welke eigenschappen of gedragingen hebben geleid tot het beëindigen van de dienstbetrekking De e-mail van werkgever van 25 november 2021 bevat slechts zeer algemene bewoordingen. Werkgever heeft daarin namelijk niet gespecificeerd wat zij bedoelt met arrogant en onprofessioneel gedrag en wanneer en ten opzichte van welke klanten daarvan volgens haar sprake was. Ook heeft werkgever niet onderbouwd wat zij bedoelt met een disrespectvolle toon en in welk gesprek daarvan sprake zou zijn geweest. Verder heeft zij evenmin gespecificeerd welke bedrijfsregels werknemer zou hebben geschonden. De aangevoerde redenen betreffen dus allemaal algemene verwijten, zodat voor werknemer niet onmiddellijk duidelijk was en kon zijn waarom zij werd ontslagen.

Ook staat vast dat er geen sprake is geweest van hoor en wederhoor. In die omstandigheden is met een dergelijke algemeen geformuleerde ontslagbrief niet voldaan aan de mededelingseis van artikel 7:677 BW.
Maar zelfs als de precieze reden van ontslag wel duidelijk zou zijn geworden, dan nog zou het ontslag volgens de rechter niet rechtsgeldig zijn: daarvoor zijn de door werkgever aangevoerde omstandigheden niet ernstig genoeg.

Werknemer heeft volgens de rechter daarom recht op meerdere vergoedingen en krijgt in totaal circa € 9000 mee.

Wat leert deze zaak?

Uit het beschreven praktijkgeval blijkt dat een werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat een dringende reden moet hebben voor ontslag. Tevens blijkt dat de dringende reden voldoende concreet moet worden gecommuniceerd naar werknemer. Werkgever dient niet te volstaan met algemene termen als disrespectvol, maar moet het laakbare gedrag van werknemer concreet omschrijven., dus bijvoorbeeld 'je hebt de klanten afgesnauwd'.
Heeft u vragen over ontslag op staande voet?, neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met onze ontslagspecialisten. Bel 0900 123 73 24 of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist