headermetsterrenv10

Omgaan met Werknemers die het Gezag Ondermijnen

 

Bij moderne werkgevers is een platte organisatiestructuur in trek: minder hiërarchie en meer inspraak voor werknemers. Dit verandert echter niets aan het feit dat de werkgever uiteindelijk aan het roer staat. Werknemers dienen redelijke instructies van de werkgever op te volgen.

Maar hoe kunt u als werkgever omgaan met werknemers die consequent het gezag van hun leidinggevende ondermijnen? Hier zijn enkele praktische tips, onderbouwd door relevante jurisprudentie.

Rechtspraak

ontslag ongeoorloofd gedrag

 

Er is diverse rechtsspraak die de aard van dit probleem belicht en waarin de werknemer aan het kortste eind trekt. Rode draad is dat een werkgever niet hoeft te accepteren dat een werknemer zijn eigen gang gaat en zich niets aantrekt van zijn leidinggevende(n).
Zo is de arbeidsovereenkomst ontbonden van een werkneemster die haar leidinggevenden systematisch negeert en onwillig was om met hen samen te werken.

Een medewerker met een zwaardere functie die voortdurend de discussie en confrontatie zoekt, zijn eigen plan trekt, soms werkzaamheden weigert en anderen ongezouten de waarheid zegt handelt volgens de rechter niet als goed- werknemer en moet daarom het veld ruimen.

Ook een werknemer die niet in staat was het gezag van zijn leidinggevende te accepteren kon heen gaan omdat de rechter concludeert dat hij niet staat is zijn houding te veranderen.

De werknemer die de kantjes er af loopt, opgedragen taken negeert en gemaakte afspraken aan zijn laars lapt kan ook zijn boeltje pakken.

Wat Kunt U Doen als Werkgever?

Documentatie en Communicatie

Begin met het bespreken en documenteren van het gedrag van de werknemer. Dit kan tijdens reguliere beoordelingsgesprekken, maar ook in speciaal daarvoor ingelaste gesprekken.

Sancties

Mocht het gedrag escaleren, dan kan een formele waarschuwing op zijn plaats zijn.

Alternatieve Oplossingen

Als een waarschuwing en gesprekken niet tot verbetering leiden, overweeg dan de volgende stappen:

  1. Mediation Deze stap kan toekomstige arbeidsconflicten vermijden en is vaak een noodzakelijke procedurele stap in de ogen van de rechter.
  2. Verbetertraject Gebruik een gestructureerd plan om het gedrag en de prestaties van de werknemer te verbeteren.


Laatste Redmiddel: Ontslag

Als alle andere routes falen, kunt u als laatste redmiddel overgaan tot ontslag van de werknemer.

Situatieafhankelijke Beslissingen

Houd er rekening mee dat elke situatie uniek is. De functie van de werknemer en zijn of haar bereidheid tot verandering zijn factoren die in overweging moeten worden genomen bij het nemen van verdere stappen.

In het kort: als werkgever heeft u het recht om te eisen dat werknemers de bedrijfsregels en het gezag van de leidinggevende respecteren. Door een duidelijk beleid te hebben en dit consequent te volgen, beschermt u zowel uw onderneming als de medewerkers.

Rechthulp gewenst?: voor vragen of rechtshulp, bel 020 6160 120 of mail onze specialisten 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist