headermetsterrenv10

Nieuws over de vaststellingsovereenkomst

 

 Nieuws over de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is niet meer weg te denken uit het ontslagrecht. Sterker: de vaststellingsovereenkomst is de meest gebruikte ontslagroute.

Gezien het belang van de vaststellingsovereenkomst, zal Ontslagspecialist op deze webpagina het belangrijkste nieuws over de vaststellingsovereenkomst bijhouden.

Nieuwsberichten:

De vaststellingsovereenkomst in het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 wordt het nieuwe ontslagrecht ingevoerd. Het nieuwe ontslagrecht heeft een belangrijke wijziging voor de vaststellingsovereenkomst in petto. Vanaf 1 juli 2015 geldt voor de werknemer een bedenktermijn van 14 dagen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst.  Hierdoor wordt het voor de werknemer mogelijk om binnen 14 dagen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst deze overeenkomst te ontbinden. Dit doet de werknemer door het sturen van een brief met die strekking aan werkgever. Werknemer hoeft daarbij geen reden van ontbinding te noemen, omdat voor ontbinding geen reden nodig is.

De werkgever heeft de wettelijke plicht de werknemer op de bedenktermijn te wijzen. Doet werkgever dat niet, dan wordt de bedenktermijn 21 dagen.

Ongeldige vaststellingsovereenkomst na dreiging met ontslag op staande voet

Het gerechtshof te Arnhem heeft bepaald dat een getekende vaststellingsovereenkomst niet geldig is omdat de werknemer onder druk is gezet door werkgever doordat werkgever dreigde met op staande voet ontslag.  Het gerechtshof verwijt de werkgever vooral dat werknemer geen tijd is gegund juridisch advies in te winnen over de aangeboden vaststellingsovereenkomst en dat gedreigd is met staande voet ontslag, terwijl ontslag op staande voet waarschijnlijk niet mogelijk was.

Dwaling bij de vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst kan eventueel worden vernietigd worden op grond van ‘dwaling’. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad ( HR 1 februari 2013, LJN BY 3129). De Hoge Raad is van mening dat rechters terughoudend moeten zijn bij het vernietigen van een vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling. Maar een geslaagd beroep op dwaling dient volgens de Hoge Raad mogelijk te zijn indien de dwaling is veroorzaakt door bedrog of bewuste misleiding door de tegenpartij.

Hoewel de uitspraak van de Hoge Raad geen betrekking had op het ontslagrecht, kan bij dwaling/vernietiging van de vaststellingsovereenkomst in een ontslagsituatie gedacht worden aan het bewust door werkgever verstrekken van verkeerde financiële gegevens van zijn bedrijf, of het door werknemer niet vermelden bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst dat hij inmiddels ander werk heeft gevonden.

Ontslag op staande voet na ondertekening vaststellingsovereenkomst

Heeft een werknemer na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst een ‘vrijbrief’ om zich kwalijk te gedragen? Dat heeft hij niet volgens de kantonrechter te Utrecht ( Rb Utrecht, sector kanton, 23 december 2013).  Volgens deze rechter kan bij ernstig kwalijk gedrag de werknemer op staande voet worden ontslagen, ook al was het einde van arbeidsovereenkomst reeds geregeld in een vaststellingsovereenkomst.  Aan de inhoud van de vaststellingsovereenkomst komt dan geen betekenis meer toe.

Geen uitbetaling ontslagvergoeding bij concreet uitzicht op ander werk

In veel vaststellingsovereenkomsten is de clausule op genomen dat het recht op de overeengekomen ontslagvergoeding vervalt als de werknemer bij tekenen van de vaststellingsovereenkomst concreet uitzicht heeft op een andere baan.

Dat het tekenen van een dergelijke clausule consequenties kan hebben, blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam eind 2014. Het oordeel van het Hof komt er op neer dat de werknemer die concreet uitzicht heeft op ander werk bij het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst 'bedrog' pleegt en daarom geen recht heeft op de afgesproken ontslagvergoeding

Engelstalige informatie over ontslag en de vaststellingsovereenkomst 

Voor Engelstalige bezoekers van onze website hebben wij een speciale pagina over de vaststellingsovereenkomst gemaakt in de engelse taal, klikt daarvoor op: settlement-agreement . 

Informatie brochure over alle aspecten van de beëindigingsovereenkomst

Wilt u alle in en outs over de vaststellingsovereenkomst nalezen, of aan iemand doormailen?, bekijk dan onze handige brochure alles over de vaststellingsovereenkomst. 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist