headermetsterrenv10

Model aanbod vaststellingsovereenkomst

 

Hoe bied ik als werkgever een vaststellingsovereenkomst aan?

U bent werkgever en u wilt de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigen. U realiseert zich dat een ontslag bij het UWV of de kantonrechter moeilijk zal zijn. Mogelijk zijn uw ontslagredenen niet 100% sterk en/of ziet u op tegen de hoge advocaatkosten. Een goed alternatief is dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. Dat kan ww-veilig, snel en tegen beperkte kosten. 

Voorbeeld brief

Maar hoe gaat dat het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van onderstaande model-brief.

NAAM Werknemer

ADRES
ADRES


Ons kenmerk :
Uw kenmerk :
Inzake :

Plaats, datum,


Geachte ………………(naam),


Op ……………………(datum) hebben wij een gesprek gehad over uw functioneren. Helaas hebben wij (opnieuw) moeten constateren dat uw functioneren niet voldoet aan de daaraan te stellen redelijke verwachtingen. Ook een met u doorlopen verbetertraject en u aangeboden coaching hebben uw functioneren niet verbeterd.

Wij hebben gekeken of u in aanmerking komt voor een andere functie binnen onze organisatie. Een andere voor u passende functie is echter niet voorhanden.

Gezien het bovenstaande zijn wij er helaas toe genoodzaakt uw arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Wij zijn van mening dat het voor beide partijen de voorkeur heeft om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met wederzijds goedvinden te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. Een concept-vaststellingsovereenkomst treft u bijgaand aan.

De belangrijkste punten van de beëindigingsregeling zijn de volgende:

-einde arbeidsovereenkomst per………….(datum);
-vrijstelling van werk per datum bereiken akkoord tot einde arbeidsovereenkomst;
-ontslagvergoeding van €…………….;
-bijdrage kosten rechtsbijstand ad €………

Voor de nadere voorwaarden en details verwijzen wij u de bijgevoegde vaststellingsovereenkomst.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en vernemen graag binnen een periode van 10 dagen na dagtekening van dit schrijven, of u deze vaststellingsovereenkomst accepteert.
In het geval u het beëindigingsvoorstel niet accepteert binnen de gestelde termijn, zijn wij genoodzaakt ontbinding van uw arbeidsovereenkomst te verzoeken bij de kantonrechter. Maar vooralsnog heeft dat niet onze voorkeur.

Mocht u in het kader van het voorgaande vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de heer/mevrouw ……………….op telefoonnummer, of per e-email via: ………..


Met vriendelijke groeten,


De heer/Mevrouw …….

 

.......................................

Bijlage: concept-vaststellingsovereenkomst

(NB: een bewerkbaar Word model vaststellingsovereenkomst kunt u downloaden door hier te klikken )

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist