headermetsterrenv10

Mag ontslag bij niet goed functioneren?

                                                              mag ontslag                          

 

Uw werkgever is ontevreden over uw functioneren en overweegt u te ontslaan. Kan dat zomaar? Wat zijn daarbij de voorwaarden? Welke stappen moeten eerst worden ondernomen? Onderstaand treft u de eisen die door de rechter gesteld kúnnen en vaak ook zullen worden bij een ontslag wegens disfunctioneren.

 

Ontslagvoorwaarden

Bewijs niet goed presteren

Werkgever moet bewijzen dat werknemer niet goed presteert. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van functioneringsverslagen, maar eventueel ook door middel van e-mails/brieven van klanten en collega's. Belangrijk daarbij is dat werkgever realistische eisen stelt aan werknemer. Zo is het verwachten of eisen van een top-omzet van een verkoop-medewerker vaak niet realistisch.

Onvoldoende presteren door gebrek aan scholing of arbeidsomstandigheden?

Het valt een werknemer niet te verwijten als zijn onvoldoende functioneren veroorzaakt wordt door omstandigheden op het werk, of door gebrek aan scholing te verzorgen door werkgever.

Op de hoogte stellen werknemer

Het moet werknemer tijdig duidelijk worden gemaakt op welke punten werkgever van mening is dat hij/zij niet goed presteert, zodat aan verbetering kan worden gewerkt.

Verbetertraject

Werkgever en werknemer dienen een verbetertraject met elkaar af te spreken en te doorlopen. Gedurende dat traject, dat enkele maanden kan duren, zal gepoogd moeten worden de prestaties van werknemer te verbeteren. Werkgever zal daarbij behulpzaam moeten zijn, bijvoorbeeld door middel van coaching en extra scholing.

Herplaatsing

Als werknemer ook na het doorlopen van het verbetertraject onvoldoende presteert, dient na te worden gegaan of hij/zij herplaatst kan worden ( eventueel na scholing ) in een andere functie. Deze herplaatsingsinspanning is een harde eis.

U bent werkgever?

Als aan bovenstaande eisen niet is voldaan, zal het aanvragen van ontslag bij de kantonrechter waarschijnlijk niet het beoogde resultaat hebben. Het is daarom zaak dat u alsnog bovengenoemde stappen doorloopt en aan de ontslag-eisen voldoet.

U bent werknemer?

Als in uw zaak niet aan bovenstaande eisen is voldaan, is er goede kans dat u ontslag kunt voorkomen. Wij kunnen u daarbij helpen. Indien u wél uit dienst wil, maar een passende ontslagvergoeding wenst, kunnen wij u eveneens helpen.

Rechtshulp

Onze juristen en advocaten zijn zeer ervaren bij ontslag om reden van (vermeend) disfunctioneren. Als u met ontslag te maken heeft, is het verstandig onze specialisten in te schakelen. Dat voorkomt kostbare missers! U kunt bellen met 0900 - 123 73 24, of mail.

 

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist