headermetsterrenv10

Mag je gesprekken met je werkgever opnemen?

 

mag je gesprek met werkgever opnemen

Regelmatig krijgen wij de vraag van werknemers of zij gesprekken met de werkgever mogen opnemen.

Vooropgesteld is een geluidsopname van een gesprek uiteraard niet verboden als werkgever toestemming geeft voor de opname. Maar mag een werknemer het gesprek ook ‘stiekem’ opnemen?

Strafrechtelijk verboden?

Het heimelijk opnemen van gesprekken met de werkgever ( of een HR-medewerker of manager ) is niet strafbaar. Er is geen artikel in het Wetboek van Strafrecht die dit sanctioneert. Let op: dat geldt alleen voor gesprekken waar je zelf aan deelneemt.

Geluisopnamen in strijd met privacyregels?

Zoals bekend zijn de privacyregels van de AVG ( algemene verordening gegevensbescherming ) vrij streng. Als je gesprekspartner niet weet dat het gesprek wordt opgenomen zal al gauw sprake zijn van overtreding van de AVG-regels. Dat kan eventueel anders zijn als er een noodzakelijk gerechtvaardigd belang was voor de opname. Maar dat zal niet snel het geval zijn.

In strijd met het arbeidsrecht ( civiele regels )?

Veel werknemers nemen gesprekken met de werkgever op als zij een arbeidsconflict verwachten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een dreigend ontslag.
Vraag is of werknemer de heimelijk gemaakt opname mag gebruiken als het tot een rechtszaak komt.

In het algemeen kan worden gesteld dat rechters ‘de waarheidsvinding’ van groot belang vinden. Rechters zullen daarom opnames die zonder toestemming van de werkgever zijn gemaakt niet snel negeren, ook al zijn die opnames mogelijk in strijd met privacyregels.
Ofwel, rechters zullen opnames vaak als bewijs toelaten. Een beroep van een werkgever op ‘onrechtmatig verkregen bewijs’ slaagt meestal niet.

Voorbeeld uit de rechtspraak over geluidsopname werknemer

In de rechtspraak zijn veel uitspraken te vinden waarbij de rechter de ‘stiekeme’ opname als bewijs toelaat. Een voorbeeld is de uitspraak van de kantonrechter Alkmaar.

De kantonrechter oordeelde in een ontslagzaak dat een werknemer gerechtigd is om een gesprek met zijn werkgever zonder voorafgaande toestemming op te nemen. Wel vindt de kantonrechter, dat de werknemer als hem daarnaar wordt gevraagd, moet bevestigen dat hij het gesprek opneemt. Erover jokken mag dus niet. Maar uit de overweging van de kantonrechter volgt ook dat van de werknemer niet wordt verwacht dat hij uit zichzelf aangeeft dat het gesprek wordt opgenomen.

Tip voor werkgevers

Realiseer je als werkgever dat een gesprek kan worden opgenomen. Je kunt ook met werknemer afspreken dat het gesprek opgenomen wordt. Een ieder weet dan waar hij aan toe is.

Hulp nodig? Bel 020 6160120 of mail ons voor een ontslag advocaat of jurist.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist