headermetsterrenv10

Let op het concurrentiebeding!

 

 

Een half miljoen euro aan boetes voor overstap naar concurrent

 

concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen. 

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk overeengekomen is en het beding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ( vast contract ). Soms is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract ook toegestaan, maar dan moet er wel sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Dat een geldig concurrentiebeding serieus moet worden genomen blijkt uit onderstaand geschil dat aan de rechter is voorgelegd.

Wat was het geval?

De werknemer was sinds 2017 als commercieel medewerker in dienst van het Leidse handelsbedrijf West Coast Supply dat handelt in dranken, parfums en verzorgingsartikelen.
Medio 2020 stapte de werknemer over naar de directe concurrent Van Caem.
Korte tijd na zijn overstap, die de werknemer vanzelfsprekend niet aan West Coast Supply had gemeld, kreeg de werkgever gegevens in handen waaruit werd afgeleid dat de werknemer in nagenoeg dezelfde functie actief was voor de concurrent Van Caem. De werknemer maakte bij het uitvoeren van zijn functie gebruik van zakelijke informatie van de oude werkgever.
West Coast Supplies heeft de werknemer voor de rechter gesleept vanwege schending van het concurrentie-, relatie-, en geheimhoudingsbeding uit zijn arbeidscontract.

Verweer werknemer

De werknemer erkende dat hij bij de overstap gebruik had gemaakt van gevoelige bedrijfsinformatie van West Coast Supply.
Als verweer voerde hij aan dat de bepalingen in het arbeidscontract te streng waren, vanwege de termijn van 3 jaar voor de werking van het concurrentie- en relatiebeding. Daarnaast dacht hij dat werkgever geen beroep zou doen op het concurrentiebeding, omdat werkgever dat ook niet gedaan had bij collega’s van hem die al eerder waren overgestapt naar de concurrent. Verder wees hij erop dat hij slechts 2,5 maand voor de concurrent had gewerkt. Ook zijn salaris van 3800,- zou niet in verhouding staan tot de boete. Ten slotte voerde de werknemer aan dat hij in die korte periode bij de werkgever (ca 5 jaren) bloot was gesteld aan ‘pesterijen, scheldkanonnades en intimidatie’.

Wat vond de rechter?

De kantonrechter meende inderdaad dat de termijn in het concurrentiebeding te lang was, en wijzigde dit naar 1 jaar, de gebruikelijke termijn. Voor het overige ging de rechter niet mee in het betoog van de werknemer. Wegens de erkenning van de werknemer oordeelde de rechter dat er duidelijk sprake was van een flagrante schending van het concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding en relatiebeding.
Omdat zijn arbeidscontract een maximum van één miljoen euro hanteert en de rechter de boetes matigde, moet de werknemer zijn ex-werkgever een half miljoen euro aan boetes betalen.
De tegenwerping van de werknemer dat de gematigde boete veel te hoog is ten opzichte van zijn inkomsten, werd van tafel geveegd. De kantonrechter vindt de schendingen zo ernstig, dat de hoge boete passend is. Daarbij speelt een rol dat de man zelfs na de ontdekking van zijn overstap nog een tijdje onder een schuilnaam en zzp-constructie voor de concurrent bleef werken.
"Deze overtredingen zijn zeer kwalijk en in hoge mate verwijtbaar, omdat de werknemer zich van de ontoelaatbaarheid van zijn handelen bewust was" aldus de kantonrechter.
Ook wijst de kantonrechter erop dat Van Caem heeft beloofd de boetes voor de werknemer te zullen betalen. Als het bedrijf die belofte nakomt, kan de werknemer nog met de schrik vrijkomen.

Wat valt hiervan te leren?

Bent u werknemer met een concurrentiebeding?, neen dat beding niet lichtvaardig op. Neem het serieus. Onderhandel desnoods met uw huidige werkgever over het beperken of laten vervallen van het concurrentiebeding.

Bent u werkgever?  Neem dan altijd een concurrentiebeding op in de arbeidsovereenkomst die u sluit met werknemers op strategische- en 'bedrijfsgevoelige' posities.  Wij kunnen dergelijke arbeidsovereenkomsten voor u opstellen.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist