headermetsterrenv10

Kan ontslag via WhatsApp? Wanneer is sprake van ontslagname?

 

WhatsApp ontslag

whatsapp ontslag hoe gaat ontslag nemen

De tijd dat werkgever en werknemers alleen schriftelijk met elkaar communiceerden via brieven ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig is communicatie via e-mail of Whatsapp gebruikelijk. Maar kunnen er ook belangrijke arbeidsrechtelijke mededelingen rechtsgeldig gedaan worden via Whatsapp?  Is bijvoorbeeld ontslag via Whatsapp mogelijk?

De volgende zaak speelde onlangs bij de rechter.

Wat was het geval?

Werknemer had een oproepcontract en liet aan zijn leidinggevende per WhatsApp het volgende weten:
(…) vanaf heden t/m eind februari 2020, ben ik niet beschikbaar, omdat ik momenteel ander werk heb aangenomen voor volle werk weken. Als je me later wil in plannen dan graag eerst contact met mij opnemen. Als ik een opendienst zie en ik heb tijd over dan plan ik me natuurlijk zelf in. (…)”

In reactie daarop heeft de leidinggevende een WhatsApp gestuurd met de volgende tekst:
“Naar aanleiding van jouw appje aan mij met het bericht dat je vanaf heden t/m februari 2020 niet meer inzetbaar bent deel ik je mee dat wij je niet meer zullen oproepen en het dienstverband per heden (22 nov. 2019) beëindigen.”

Heeft de werknemer ontslag genomen?

Alleen als er sprake is van een duidelijk en ondubbelzinnige wilsuiting die gericht is op het definitief beëindigen van de arbeidsovereenkomst mag de werkgever er vanuit gaan dat de werknemer zelf ontslag heeft genomen. Of dat in deze kwestie volgens de rechter het geval was leest u hieronder.

Wat vindt de rechter?

Naar het oordeel van het hof is de door de werknemer gestuurde WhatssApp geen duidelijke en ondubbelzinnige wilsuiting gericht op het definitief beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het Hof wijst erop dat deze strenge maatstaf ertoe dient de werknemer te behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor hem kan hebben. De werkgever zal niet snel mogen aannemen dat een verklaring van de werknemer is gericht op vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Het Hof vindt dat werknemer in het Whatsapp-bericht niets anders heeft gemeld dan dat zij gedurende een bepaalde periode niet zonder meer beschikbaar is om arbeid te verrichten, en dat als zij een open dienst ziet, zij zichzelf zal inplannen om arbeid te verrichten, hetgeen past bij een oproepovereenkomst.
Daarentegen vindt het Hof de reactie op het Whatsapp-bericht van de werkgever wel een ondubbelzinnige opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dus ontslag door de werkgever. De werkgever heeft echter niet de geldende wettelijke bepalingen in acht genomen wat hem duur komt te staan.

Dure les

Het hof wijst de vorderingen van werknemer tot betaling van een transitievergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding toe.
De werkgever krijgt al deze vergoedingen voor zijn kiezen, omdat deze met zijn eigen reactie wel de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Dit heeft hij echter gedaan zonder instemming van werkneemster, zonder toestemming van het UWV en zonder enige andere geldige ontslagreden. Bij een ontslag door de werkgever is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De gefixeerde schadevergoeding betreft het loon over de opzegtermijn die bij een rechtsgeldige opzegging door de werkgever gehanteerd had moeten worden. Daarnaast is een dergelijke ongeldige opzegging ernstig verwijtbaar, hetgeen reden is om de billijke vergoeding toe te kennen.

Let op: ga als werkgever niet te snel uit van ontslagname


• Neem niet zomaar aan dat een werknemer per WhatsApp ontslag neemt, maar ga in gesprek met uw werknemer indien u een bericht van hem heeft ontvangen waarin niet volkomen duidelijk is dat sprake is van een ontslagname. Probeer alsnog duidelijkheid te verkrijgen. Vraag naar de reden en het doel van het bericht en leg dat vervolgens vast.
• Wijs werknemer op de gevolgen van de ontslagname, waaronder geen recht op WW, en geen transitievergoeding als blijkt dat hij het contract wil beëindigen.
• Vraag de werknemer een ontslagbrief in te dienen.

Vraag hulp bij ontslag bij onze specialisten

Bent u werkgever of werknemer en wordt u ontslagen of wilt u iemand ontslaan? Bel dan direct onze specialisten. Wij informeren u over de regels bij ontslag en kunnen u helpen bij ontslag. Bel 0900 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is GRATIS.

 

 

kan ontslag via whatsapp

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist