headermetsterrenv10

Kun je ontslag nemen voor aanvang dienstverband?

 

Arbeidsovereenkomst opzeggen voor aanvang arbeidsovereenkomst

Als werknemer kan je altijd je arbeidsovereenkomst opzeggen. Je hebt daar geen specifieke reden voor nodig. Wel dien je een opzegtremijn in acht te nemen. Die opzegtermijn bedraagt 1 maand, tenzij een andere termijn is afgesproken.

Kan je ook opzeggen vóórdat de arbeidsovereenkomst is aangegaan?

Als een werknemer opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen kan werkgever een schadevergoeding eisen van werknemer. Vraag is: kan werkgever ook een schadevergoeding eisen als de werknemer opzegt vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst? Op deze vraag heeft een kantonrechter te Limburg antwoord gegeven. Wat was het geval?

Rechter: opzeggen voor aanvang dienstverband mag!

ontslag nemen voor aanvang arbeidsovereenkomst

De kwestie: een werknemer bij Mosatech wordt benaderd door Bedrijf X (een concurrent) voor een baan. Werknemer accepteert de baan en tekent de arbeidsovereenkomst. Ruim een maand voor de aanvang van het dienstverband bedenkt werknemer zich en zegt hij de arbeidsovereenkomst op. Bedrijf X beweert echter dat de opzegtermijn van één maand pas gaat lopen bij aanvang van het dienstverband.

De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van een onregelmatige opzegging. De wet schrijft namelijk niet voor dat de opzegtermijn pas gaat lopen bij aanvang van het dienstverband. Bovendien zou het naar maatstaven van redelijk en billijkheid in dit geval onaanvaardbaar zijn om werknemer te houden aan een verplichting tot opzegging op de eerste dag van het nieuwe dienstverband en hem te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ex art. 7:672 lid 10 BW. Werknemer had reeds ruim voor indiensttreding opgezegd, waardoor Bedrijf X ruim de tijd had een andere kandidaat te vinden.

De vordering tot vergoeding van de wervings- en selectiekosten van werknemer (en zijn vervanging) wordt afgewezen. Hetzelfde geldt voor de kosten van het creëren van de toekomstige werkplek (Rechtbank Limburg, 27 juli 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7281 ).

Conclusie: je mag voor aanvang arbeidsovereenkomst je baan opzeggen, maar neem ook dan minimaal 1 maand opzegtermijn in acht. Als  zeer kort voor aanvang werk wordt opgezegd kan wel een schadevergoedingsplicht bestaan.

Rechtshulp bij ontslag nodig?

Heeft u te maken met ontslag? of wordt je een vaststellingsovereenkomst aangeboden, bel ( 0900 123 73 24 ) of mail dan onze ontslagspecialisten. Het 1e advies is GRATIS.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist