headermetsterrenv10

Kan ik bezwaar maken tegen het ontslag?

 

Onze ontslagspecialisten worden vaak gebeld of gemaild met de vraag: kan ik bezwaar maken tegen mijn ontslag?  Het antwoord luidt dan: Ja, dat kan.  Maar het is zaak eerst te beoordelen of bezwaar tot succes kan leiden, bijvoorbeeld het voorkomen van ontslag of een hogere ontslagvergoeding. Onze ontslag

juristen of advocaten kunnen dat GRATIS voor je beoordelen!

Ontslagrecht 2019

Wanneer bezwaar maken tegen ontslag?

Er zijn verschillende situaties waarin het zinvol kan zijn om bezwaar te maken tegen ontslag. Hier zijn een paar voorbeelden:

Een goede ontslaggrond ontbreekt: in de wet staan slechts een beperkt aantal redenen genoemd waarom een werknemer kan worden ontslagen. Denk bijvoorbeeld aan: ernstig verwijtbaar gedrag, langdurig disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, verval van functie.  In het geval geen sprake is van een in de wet genoemde ontslagreden is een gedwongen ontslag niet mogelijk.  Denk bijvoorbeeld aan vage redenen als: 'je past niet in het team', of 'zieke werknemers kosten mij te veel geld'. Laat onze specialisten altijd voor jou toetsen of er sprake is van een wettelijke ontslaggrond.

Er is geen sprake van een goede ontslagregeling: als er al sprake is van een goede ontslaggrond, zal werkgever ook een passende ontslagregeling moeten aanbieden. Zo zal de wettelijke of contractuele opzegtermijn in acht moeten worden genomen en dient werkgever minimaal de wettelijke transitievergoeding als financiële compensatie aan te bieden.

Onvoldoende herplaatsingsinspanningen verricht door werkgever: als er sprake is van een voldoende ontslagreden zal werkgever zich moeten inspannen om jouw als werknemer op een andere plek in het bedrijf of in het concern te herplaatsen. Voldoet werkgever niet aan die herplaatsingsinspanning dat kan hij jou niet ontslaan, of kan je met behulp van onze specialisten onderhandelen over een betere ontslagregeling, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding.

Hoe gaat bezwaar maken tegen ontslag?

Je kan zowel mondeling als schriftelijk bezwaar maken tegen ontslag, maar schriftelijk is iha. beter.  Onze specialisten kunne  dat voor jou doen. Wij kennen immers de wet- en regelgeving rond ontslag en bereiken vaak een beter resultaat dan de werknemer zelf.

Wat als bezwaar tegen ontslag geen succes heeft?

Als het bezwaar tegen ontslag niet tot gevolg heeft dat je in dienst kan blijven of dat je een betere ontslagregeling krijgt, kan bezwaar tegen ontslag worden ingediend bij het UWV of de kantontrechter ( afhankelijk van de ontslagreden ).  Wij kunnen je daarbij helpen. 

Let op: in geval van ontslag op staande voet, moet dit aangevochten worden bij de rechter binnen uiterlijk 2 maanden na het gegeven ontslag.

Wie kan jou helpen bij verweer tegen ontslag?

Onze medewerkers zijn al ruim 25 jaar gespecialiseerd in ontslagzaken. Wij hebben al vele duizenden werknemers met succes geholpen. Vaak zonder kosten voor de werknemers.  Wij kunnen voor je beoordelen of bezwaar tegen ontslag zinnig is en of je een betere ontslagregeling kan krijgen. Wil jij ook goed geholpen worden? Bel 0900 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is geheel GRATIS.

 

 

Tags: ,

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist