headermetsterrenv10

Is werkgever aansprakelijk voor ongeval tijdens bedrijfsuitje?

Een bedrijfsuitje is een leuke gelegenheid om je collega's en baas eens op een andere wijze te leren kennen. Fijn voor iedereen. Maar het kan ook wel eens gruwelijk misgaan. Denk aan een valpartij op een gladde dansvloer of verwond raken tijdens paintballl of abseilen. Hieronder lees je over een gevaarlijke situatie die in de praktijk plaatsvond op een parkeerterrein bij een bedrijfsuitje. Vraag daarbij was: is werkgever aansprakelijk voor het letsel dat werknemer opliep?

aansprakelijkheid werkgever bedrijfsuitje

Feiten en omstandigheden tijdens bedrijfsuitje

Op vrijdagavond 20 september 2013 heeft werknemer het vijfjarige jubileumfeest van Ziggo bezocht. Hij is daar met zijn eigen auto naar toe gegaan. Omdat de bij de evenementenlocatie behorende verharde parkeerplaats (voor de ingang) onvoldoende ruimte bood, heeft werknemer zijn auto geparkeerd op een daarachter gelegen onverhard terrein. Het was op dat moment nog licht buiten.
Na afloop van het feest is werknemer met collega’s naar buiten gelopen en vervolgens in zijn eentje naar de plek waar zijn auto stond geparkeerd. Ongeveer twintig meter voor de auto is hij gestruikeld en ten val gekomen. Daarbij is zijn hand diep opengereten door een stuk glas dat daar op de grond lag. Een slagaderlijke bloeding was het gevolg. Werknemer is teruggelopen naar de feestlocatie om hulp te zoeken en is, nadat twee verkeersregelaar hem niet konden helpen, aldaar aangekomen buiten bewustzijn geraakt. EHBO was niet ter plaatse. Nadat hij was bijgekomen, is hij met een ambulance vervoerd naar het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daar is hij geopereerd. Later zijn nog eens vier ingrijpende operaties uitgevoerd, maar het letsel aan de hand is blijvend gebleken.
Werknemer verzoekt de rechter om voor recht te verklaren dat zijn werkgever aansprakelijk is voor het tijdens dit bedrijfsuitje opgelopen letsel. Hieraan legt hij op de eerste plaats ten grondslag dat de werkgever niet heeft gezorgd voor een veilige parkeerplaats en daarmee de zorgplicht heeft geschonden en op de tweede plaats dat wegens schending van het goed werkgeverschap, aansprakelijkheid moet worden aangenomen.

Wat vindt de rechter?

Het Burgerlijk Wetboek legt in artikel 7:658 een zorgplicht op aan de werkgever. Deze zorgplicht ziet op de veiligheid en gezondheid van de werknemer: de werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Als de werkgever deze zorgplicht niet nakomt, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
De kantonrechter stelt voorop dat ongevallen tijdens door de werkgever georganiseerde (ontspannende) activiteiten aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW. Daarvoor is echter vereist dat de activiteiten zijn aan te merken als ‘door de werknemer te verrichten werkzaamheden’. Tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden moet een voldoende nauw verband bestaan De kantonrechter is echter van oordeel dat er geen verband met de te verrichten werkzaamheden aanwezig is. Aanwezigheid op het (jubileum)feest op de vrijdagavond was vrijblijvend. In de uitnodiging en de vervolgmail is niet te lezen dat werknemers werden ‘geacht’ aanwezig te zijn of dat daartoe druk werd uitgeoefend. Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW is daarom afgewezen.
Omdat er wel een verband bestaat tussen de aanwezigheid op het feest en de arbeidsovereenkomst (verzoeker zou zonder arbeidsovereenkomst immers niet zijn uitgenodigd) kan de werkgever ook aansprakelijk zijn voor de schadelijke gevolgen van een aan zijn werknemer buiten de uitoefening van diens werkzaamheden overkomen ongeval, als die schade (mede) is ontstaan doordat de werkgever zich niet heeft gedragen als een goed werkgever overeenkomstig artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek.

Werknemer wijst erop dat hij moest parkeren op een slechte, onverharde plek vol rommel omdat het verharde parkeerterrein vol stond. Dat heeft zijn val veroorzaakt. Als dat inderdaad zo is, dan zou Ziggo aansprakelijk zijn volgens de rechter. Dit geldt in het bijzonder voor werknemer die ook nog slecht ter been is omdat hij een klapvoet heeft en om die reden ook om een alternatieve parkeerplek had gevraagd. Ziggo had dan maatregelen moeten treffen ter voorkoming van schade. Maar er is onvoldoende bewijs dat het terrein vol rommel lag en slecht verlicht was. Daarom kan de rechter niet vaststellen of Ziggo zich niet als goed werkgever heeft gedragen. De conclusie luidt dat de werkgever in dit geval niet aansprakelijk is.

Conclusie over aansprakelijkheid bij bedrijfsuitjes

Een werkgever kan aansprakelijk zijn voor ongevallen tijdens bedrijfsuitjes. Dat is met name het geval als de aanwezigheid van werknemer niet vrijblijvend is of als de aanwezigheid op het feest anderszins samenhangt met de arbeidsovereenkomst. Vooral in dat laatste geval doet werknemer er goed aan bewijs te verzamelen over de onveilige situatie.
Een werkgever doet er verstandig aan de locatie en activiteiten voor het bedrijfsuitje in kaart te brengen en ook tijdens het uitje het nodige te (laten) doen om onveilige situaties te voorkomen.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist