headermetsterrenv10

Is ontslag van zieke werknemer mogelijk?

Is ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werknemer mogelijk?

ontslag zieke werknemer

Het zal de meeste werkgevers en werknemers bekend zijn dat een zieke werknemer extra ontslagbescherming geniet. Maar toch is in sommige gevallen ontslag mogelijk. Lees hiervoor onze webpagina: ontslag ziekte.

Eén van de mogelijkheden van ontslag van een zieke werknemer kán zijn de situatie dat er zich een ontslaggrond voordoet ( bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren ) terwijl die ontslaggrond niet samenhangt met het ziek zijn. In die gevallen kan de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter verzoeken. De kantonrechter zal een dergelijk ontbindingsverzoek echter zeer kritisch beoordelen, zoals wordt geïllustreerd in onderstaande uitspraak.

Ontslagbescherming zieke werknemers volgens Rechtbank Limburg

De Rechtbank Limburg ( uitspraak  6 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5289 ) kreeg de volgende zaak te behandelen.

De werknemer is in dienst als marketingmanager. Vanaf 2016 is de werknemer op diverse locaties werkzaam met als uitvalsbasis de vestiging Hoogeveen (dichtbij haar woonplaats in Duitsland). Daarnaast is zij een of twee dagen per week in de vestiging Eindhoven aanwezig. Aan de werknemer is een lease-auto ter beschikking gesteld. Medio 2017 wordt vanuit HR medegedeeld dat de werknemer haar werkzaamheden met grote regelmaat en bij voorkeur voor 100% dient te verrichten vanuit Eindhoven. De werknemer heeft zich ziek gemeld maar volgens de bedrijfsarts is er sprake van een arbeidsconflict. Het UWV heeft echter in het kader van een deskundigenoordeel beslist dat de werknemers niet geschikt is voor het eigen werk in de volle breedte (d.w.z. inclusief drie keer per week 500 autokilometers woonwerk). In het kader van de re-integratie stelt de werkgever een opbouwschema voor waarin twee dagen vanuit Eindhoven gewerkt zal worden en twee dagen vanuit Maastricht. De werknemer heeft zich op het standpunt gesteld dat zij niet in staat is om aan het schema te voldoen. Vervolgens is de loondoorbetaling opgeschort. Uit een second opinion van een tweede bedrijfsarts volgt dat de werknemer niet aan de re-integratieverplichting kon voldoen. Ook het UWV oordeelt kort daarna dat de door de werkgever uitgevoerde re-integratie inspanningen onvoldoende zijn. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst primair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, secundair op de h-grond ( de zogenaamde restgrond).

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Er moet worden aangenomen dat de werknemer vanaf haar ziekmelding daadwerkelijk ziek is. De rapportage van de verzekeringsarts biedt steun aan het verweer van de werknemer dat er op dat moment nog geen arbeidsconflict was. Na de ziekmelding is wel een conflict ontstaan, maar dit conflict houdt verband met de arbeidsongeschiktheid. De arbeidsovereenkomst kan niet worden ontbonden omdat het opzegverbod daaraan in de weg staat. Het is niet in het belang van de werknemer dat de arbeidsovereenkomst in dit stadium tot een einde komt. Partijen hebben tot op heden nog geen poging ondernomen om het probleem omtrent de reisafstand op te lossen. De huidige situatie is door de werkgever zelf in het leven geroepen en een tegemoetkoming ter oplossing van het reisprobleem is van zijn kant uitgebleven. Het verzoekt kan ook niet op de h-grond worden toegewezen. Een door de werknemer ingestelde loonvordering wordt toegewezen.

Samengevat stelt de rechter: de verstoorde arbeidsrelatie houdt verband met de ziekte en is is door werkgever zelf veroorzaakt en in stand gehouden. In dergelijke gevallen moet werknemer beschermd worden tegen ontslag. 

Wat leert deze zaak?

Het vonnis van de kantonrechter bevestigt dat ontslag van een zieke werknemer niet mogelijk is als de ontslaggrond verband houdt met de ziekte. Denk bijvoorbeeld ook aan de gevallen waarbij het functioneren van de werknemer minder goed is als gevolg is van de ziekte van de werknemer. Ontbinding op grond van disfunctioneren zal dan niet mogelijk zijn gedurende de ziekte.

Rechtshulp bij ontslag bij ziekte

Het is niet altijd gemakkelijk te beoordelen wanneer ontslag bij ziekte wel of niet mogelijk is. Vraag daarom altijd rechtshulp aan onze Ontslagspecialisten. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en het 1e advies is GRATIS. Bel daarom 0900 - 123 73 24 of mail.

 

Tags: , ,

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist