headermetsterrenv10

Is ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte mogelijk?


Zoals bekend zal zijn, heeft een werknemer extra ontslagbescherming tijdens ziekte. Er geldt dan een opzegverbod ( artikel 7: 670 BW ). De arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer kan niet worden opgezegd ook al beschikt de werkgever over een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf.
Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Zo is het opzegverbod tijdens ziekte bijvoorbeeld niet van toepassing bij:

  • faillissement;
  • ontslag in de proeftijd
  • als werknemer zich ziek heeft gemeld nadat werkgever een opzegvergunning bij het UWV Werkbedrijf heeft aangevraagd
  • na 2 jaar ziekte.

Het komt er dus op neer dat als er geen sprake is van één van de genoemde uitzonderingsgevallen werkgever geen afscheid van de zieke werknemer kan nemen via de ontslagroute van het UWV werkbedrijf.

ontslag bij ziekte

Is beëindiging arbeidsovereenkomst via de rechter mogelijk?

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan ook verzocht worden aan de rechter.
Een rechter die van een werkgever het verzoek krijgt de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden, zal een dergelijk verzoek niet snel honoreren. Immers zou dat de ontslagbescherming van de zieke werknemer ondergraven.

De wet ( artikel 7: 671b, zesde lid BW) biedt de rechter een tweetal redenen om toch de arbeidsovereenkomst te ontbinden ondanks ziekte, namelijk in het geval:
a. het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop die opzegverboden betrekking hebben; of
b. er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen.

Ter illustratie van de laatste reden voor ontbinden ( in het belang van werknemer ) verwijs ik hieronder naar een recente uitspraak van de kantonrechter te Den Haag

Wat was het geval?

Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat er een verstoorde verhouding zou zijn tussen werkgever en werknemer. Die verstoring valt niet op te lossen door werknemer te herplaatsen, want er zijn geen herplaatsingsmogelijkheden.
In eerste instantie verzet werknemer zich tegen het ontbindingsverzoek. Gedurende de procedure moet werknemer echter erkennen dat sprake is van een verstoorde verhouding en dat herplaatsing niet mogelijk is. Ook erkent werknemer dat werkgever geen verwijt te maken valt.
De kantonrechter is van opvatting dat gezien de overgelegde stukken de instandhouding van de arbeidsovereenkomst het herstel van de werknemer belemmert. De rechter is daarom van mening dat het in het belang is van werknemer dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Het verzoekschrift strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dan ook gehonoreerd. De werknemer krijgt de wettelijke transitievergoeding toegekend.

Conclusie over ontbinden arbeidsovereenkomst bij ziekte

De rechter zal beoordelen of een opzegverbod van toepassing is. Zo dat het geval is, zal de rechter terughoudend zijn met het verlenen van ontslag. Als ontslag tijdens ziekte in het belang van werknemer is, kan dat reden zijn toch ontbinding van de arbeidsovereenkomst uit te spreken.

Hulp nodig bij ontslag? of juridische kwesties rond ziekte?

Heeft u vragen of rechtshulp nodig bij ontslag bij ziekte? Bel 020 6160 120 of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist