headermetsterrenv10

Hoogte ontslagvergoeding bij vaststellingsovereenkomst. GRATIS advies

Hoeveel ontslagvergoeding kan ik krijgen met een vaststellingsovereenkomst?

hoogte ontslagvergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Eén van de meest voorkomende vragen die onze arbeidsjuristen wordt gesteld is: 'hoe hoog zou mijn ontslagvergoeding moeten zijn?'
Ondanks dat een vaststellingsovereenkomst meer inhoudt dan de financiële afwikkeling, is dit toch de meest belangrijke vraag voor een werknemer die te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst. Dus wat is de hoogte van de ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

Als u na het lezen nog vragen heeft  of hulp wenst kunt u ons altijd bellen of mailen.

Salaris, vakantiegeld en andere emolumenten

De ontslagvergoeding moet onderscheiden worden van de gelden die u sowieso dient te ontvangen tot einde arbeidsovereenkomst. Zo dient de werkgever het loon, vakantiegeld, en eventuele andere looncomponenten, zoals 13e maand en bonussen, gewoon door te blijven betalen zolang de arbeidsovereenkomst bestaat. Daarnaast zal werknemer recht hebben op een getuigschrift en – indien overeengekomen – de bedrijfsauto en bedrijfstelefoon kunnen blijven gebruiken.
Hoewel werkgever bovenstaande vergoedingen sowieso verschuldigd is, is het verstandig dit te bevestigen in de op te stellen vaststellingsovereenkomst.

Betaling van opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen

Als u niet al uw vakantiedagen hebt opgenomen aan het einde van uw dienstverband, dan dienen deze uitbetaald te worden. Leg ook dit vast in de vaststellingsovereenkomst. Het is raadzaam vóór ondertekening van de vaststellingsovereenkomst met elkaar af te stemmen hoeveel niet genoten verlofdagen er zijn om discussie achteraf te voorkomen.

Opzegtermijn werkgever

Bij het afspreken van een beëindigingsdatum is het verstandig rekening te houden met de opzegtermijn die voor werkgever geldt. Gedurende deze opzegtermijn kan de werknemer namelijk geen aanspraak maken op een ww-uitkering. Gedurende de opzegtermijn zal werkgever het loon en de looncomponenten dienen door te betalen.

Wettelijke ontslagvergoeding

Als u een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden heeft u normaal gesproken recht op minimaal de zogeheten transitievergoeding. Dit recht bestaat in vrijwel ontslagsituaties, bijvoorbeeld bij reorganisatie, maar ook bij ontslag om reden van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Voorwaarde is wel dat u niet ernstig verwijtbaar bent aan uw ontslag. Bij dat laatste moet u denken aan 'ontslag op staande voet-achtige situaties, hetgeen weinig voor komt.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de lengte van het dienstverband en de hoogte van het salaris. Bereken uw transitievergoeding op transitievergoeding berekenen.

Verhoogde ontslagvergoeding

In veel gevallen is een hogere vergoeding dan de transitievergoeding mogelijk. De belangrijkste 3 gevallen zijn:

1. Regeling in contract of Sociaal Plan. Bij het aangaan van een arbeidscontract kunnen partijen afspreken hoe hoog de ontslagvergoeding is als werknemer wordt ontslagen. Dergelijke afspraken komen worden in het algemeen slechts gemaakt met topmanagers en werknemers op directieniveau. Wat vaker voorkomt is dat werknemersvertegenwoordigers ( bijv. vakbonden) een hogere ontslagvergoeding met werkgevers afspreken in een Sociaal Plan.

2. Betwistbare ontslagreden. Om een werknemer te kunnen ontslaan is een goede ontslagreden nodig. De wet spreekt van een 'redelijke grond'. In de wet en rechtspraak worden strenge eisen gesteld aan de ontslaggrond(en), eisen waaraan lang niet altijd kan worden voldaan door werkgever. Omdat de uitkomst van een ontslagzaak bij de rechter of het UWV vaak onzeker is, zullen veel werkgevers bereid zijn deze onzekerheid af te kopen door akkoord te gaan met een hogere vergoeding dan de transitievergoeding.

3. De billijke vergoeding. In de wet is bepaald dat de werknemer recht kan hebben op een extra vergoeding, de 'billijke vergoeding' genaamd, als het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de werkgever de arbeidsrelatie bewust verstoort om een ontslagreden te creëren. De hoogte van de billijke vergoeding is niet in de wet geregeld. De hoogte zal door de rechter bepaald worden en zal afhankelijk zijn van de ernst van het gedrag van werkgever.

Lees ook onze webpagina: hoe krijg ik een hogere ontslagvergoeding?

Wilt u een een hogere ontslagvergoeding?

De transitievergoeding is de basis-vergoeding waar de meeste werknemers recht op hebben bij ontslag. Daarnaast Is het vaak mogelijk om te onderhandelen over een hogere vergoeding.
Ontslagspecialist heeft veel ervaring met onderhandelen over een hogere vergoeding. Laat onze juristen/advocaten daarom uw zaak behartigen. U heeft dan de meeste kans op een hogere vergoeding. Bel daarom: 0900 - 123 73 24 of mail  Het 1e advies is GRATIS.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist