headermetsterrenv10

Hoge ontslagvergoeding ondanks verwijtbaar gedrag en angstcultuur

 

 

Personeelschef ontvangt bijna een half miljoen ontslagpremie ondanks dominant gedrag

Je zou denken dat leidinggevenden die een angstcultuur creëren ( denk aan Mathijs van Nieuwkerk ) zonder vergoeding buiten spel kunnen worden gezet. Maar het recht werkt (vaak) anders. Dat blijkt uit de volgende zaak die diende bij de rechter te Arnhem.

ontslag angstcultuur

Wat was het geval?

De personeelschef werd beschuldigd van het creëren van een angstcultuur door zijn dominante managementstijl.
De betreffende man was al 34 jaar in dienst bij een bedrijf dat supersterke kunstvezels produceert. Hij was directeur personeelszaken en gaf leiding aan een team van 32 werknemers. De man ontving jarenlang uitstekende beoordelingen en ontving ook aanzienlijke bonussen.

Creëren angstcultuur

Vorig jaar ontving de topman van het bedrijf klachten over de leiderschapsstijl van de personeelschef. Volgens de klagers zou hij een angstcultuur hebben gecreëerd op zijn afdeling. Na bevestiging van de ontevredenheid over zijn leiderschapsstijl binnen de afdeling en het managementteam, werd er aangedrongen op zijn vertrek door de topman.

Onderzoek naar het gedrag van de personeelschef

Er werd een onderzoek ingesteld naar de vermeende angstcultuur en klachten over intimidatie en kleinerend gedrag. Het onderzoeksrapport concludeerde dat er geen sprake was van opzettelijke intimidatie, maar wel van de effecten van dominante eigenschappen, het bewust zijn van zijn machtspositie en een zakelijke en mogelijk harde en ongenuanceerde benadering van zaken. De grens tussen intimidatie en dominant en dwingend gedrag werd als vaag beschouwd.

Bemiddeling biedt geen soelaas

Na een daaropvolgend bemiddelingstraject van drie maanden konden de werkgever en werknemer geen overeenstemming bereiken. In maart stapte het bedrijf naar de rechter om de personeelschef te kunnen ontslaan vanwege ernstige verstoring van de arbeidsrelatie.

Wat vindt de rechter?

De rechter stelt dat de werkgever het recht heeft om de man te ontslaan vanwege ernstige verstoring van de arbeidsrelatie. Echter, de rechter wijst erop dat de verstoring voornamelijk te wijten is aan de manier waarop de werkgever de problemen rondom de leiderschapsstijl van de personeelschef heeft aangepakt. Weliswaar is de verstoorde arbeidsverhouding in eerste instantie ontstaan door de gebrekkige leiderschapsstijl van de personeelschef, maar de rechter vindt dat de werkgever uiteindelijk hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever valt namelijk te verwijten dat hij veel te snel heeft aangestuurd op het vertrek van de werknemer en hem te weinig gelegenheid heeft gegeven zijn gedrag te verbeteren. Mede gezien zijn lange en goede staat van dienst, vindt de kantonrechter dat 'kwalijk.

Hoge schadevergoeding voor de personeelschef

Omdat de arbeidsrelatie ernstig is verstoort, geeft de rechter de werkgever toestemming de personeelschef te ontslaan. Echter, hieraan hangt een aanzienlijk prijskaartje. De rechter oordeelt dat de situatie in eerste instantie is ontstaan door de gebrekkige leiderschapsstijl van de personeelschef, maar vindt dat de werkgever uiteindelijk hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de verstoorde arbeidsrelatie.
De werknemer heeft in de eerste plaats recht op een transitievergoeding van 341.000 euro, mede te verklaren uit zijn lange dienstverband bij het bedrijf.
Vanwege het 'ernstig verwijtbare' gedrag van de werkgever tijdens de procedure heeft de man ook recht op een extra schadevergoeding van 150.000 euro vanwege onterecht ontslag. In totaal ontvangt de personeelsdirecteur, die overigens eind volgend jaar met pensioen zou gaan, dus bijna een half miljoen aan ontslagvergoedingen. De werkelijke kosten voor de werkgever zijn echter veel hoger, omdat de man sinds september met behoud van salaris op non-actief stond.

Wat leert deze zaak?

Ook al is er het nodige aan te merken op het functioneren van een werknemer, als ‘goed werkgever’ moet je eerst serieuze pogingen doen om dat functioneren te verbeteren alvorens aan te sturen op vertrek. 

Vraag rechtshulp aan een specialist

Deze zaak leert ook dat het ontslagrecht niet eenvoudig is. Dus:  heb je te maken met een arbeidsrechtelijke kwestie op het werk? Neem dan contact op met onze specialisten! Bel 020 6160 120 of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist