headermetsterrenv10

Hoe te reageren op aanbod vaststellingsovereenkomst?

Uw werkgever wilt uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod?  Ontslagspecialist stelde voor u onderstaande voorbeeld-brief op voor een 1e-reactie.  Een volgende reactie kan dan meer inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld na overleg met onze juristen/advocaten. Bel 0900 123 73 24 of mail ons voor advies. Het 1e advies is GRATIS.

voorbeeld reactie werknemer na ontvangst ontslagvoorstel van werkgever


NAAM
ADRES
ADRES


Uw kenmerk :
Inzake :


plaats, datum,

Geachte mevrouw, heer,


Ik heb kennis genomen van uw schrijven d.d....... (datum), waarbij u een voorstel heeft gedaan voor beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst. U verzoekt mij binnen ….dagen te reageren op dat voorstel.

Gelet op de ingrijpende gevolgen die acceptatie van het voorstel met zich mee kan brengen, vind ik de door u gestelde reactietermijn niet getuigen van goed werkgeverschap. Ik verzoek u mij meer tijd te geven om alle opties af te wegen. Ik ga er vanuit dat u daar begrip voor heeft.

U heeft aangegeven mij vrij te stellen van werkzaamheden voor de komende periode. Ik stel er echter prijs op u te melden dat ik mij beschikbaar houd voor werk.

Optie: Ik wil het gedane voorstel nader met u bespreken. Graag hoor ik van u wanneer dit plaats kan vinden. Ik zal mij in dat gesprek laten vergezellen door mijn vertrouwenspersoon ….............(naam).

Optie: Ik zal mij ter zake van uw voorstel juridisch en anderszins laten adviseren door de gespecialiseerde advocaten/juristen van Ontslagspecialist.nl, waarna u mijn reactie tegemoet kunt zien.

Ik verzoek ik u de ontvangst van deze brief schriftelijk of per e-mail aan mij te bevestigen.


Met vriendelijke groeten,

 

..................................

 

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist