headermetsterrenv10

Hoe ontsla je een werknemer?

 

U bent werkgever en heeft reden om een werknemer te ontslaan. Maar is dat wel mogelijk? En hoe doet u dat? Hieronder leest u hier meer over.

Reden van ontslag is van belang

Werknemers in Nederland ontslaan is vaak niet eenvoudig. Werknemers genieten in beginsel ontslagbescherming. Er moet een in de wet omschreven reden zijn om een werknemer te kunnen ontslaan.

Hoe ontsla je een werknemer

De belangrijkste wettelijke ontslagredenen

Er zijn ongeveer 10 redenen in de wet genoemd die aanwezig moeten zijn om een werknemer te kunnen ontslaan. De belangrijkste redenen zijn:

Bedrijfseconomisch ontslag

Onder bedrijfseconomisch ontslag valt zowel inkrimping van personeel ( bijvoorbeeld vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten ) als een reorganisatie. Een dergelijk ontslag loopt via het UWV.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Een zieke werknemer is voor een werkgever vrijwel altijd vervelend. Het loon tijdens ziekte moet worden doorbetaald, terwijl er geen arbeid tegenover staat. Bovendien moet werkgever samen met werknemer re-integratieinspanningen verrichten. Pas als werknemer 2 jaar ziek is kan ontslag worden aangevraagd bij het UWV

Ontslag bij disfunctioneren

Een werknemer die niet goed functioneert is van weinig waarde voor de ondernemer. Veel werkgevers nemen daarom graag afscheid van een disfunctionerende werknemer. Dat is echter niet eenvoudig. Een gedwongen ontslag is pas mogelijk als na een gedegen verbetertraject werknemer nog altijd niet goed functioneert. Ontslag om reden van disfunctioneren kan worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Verwijtbaar gedrag van werknemer

Een werknemer kan zich op velerlei manieren verwijtbaar gedragen. Ernstig en minder ernstig. Dergelijke gedragingen kunnen variëren van ongepaste ‘grappen’ met collega’s tot zeer ernstige zaken als diefstal/fraude/mishandeling. Bij verwijtbaar gedrag kan ontslag worden aangevraagd bij de kantonrechter en bij zeer ernstig verwijtbaar gedrag kan een werknemer in veel gevallen zonder rechterlijke tussenkomst op staande voet worden ontslagen.

Verstoorde arbeidsrelatie

Het komt nogal eens voor dat een werkgever en werknemer, of collega’s onderling, niet meer ‘door 1 deur’ kunnen vanwege een onderlinge verstoorde relatie. Als werkgever moet je proberen de verstoorde relatie op te lossen, bijvoorbeeld via mediation. Als de situatie echter onoplosbaar is kan ontslag vanwege een verstoorde relatie worden gevraagd bij de kantonrechter.

Hoe ontslag voor elkaar krijgen?

Zoals hiervoor is aangegeven dient de ontslagaanvraag afhankelijk van de reden van ontslag ingediend te worden bij het UWV of bij de kantonrechter. Onze ontslagspecialisten kunnen u daarbij helpen.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Hoewel een gedwongen ontslag via het UWV of de kantonrechter loopt, kunnen werkgever en werknemer er ook voor kiezen om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. Partijen onderhandelen dan over een ontslagregeling die uiteindelijk vastgelegd wordt in een vaststellingsovereenkomst. Dit is heden ten dage de meest gebruikte ontslagroute.

Vraag hulp bij ontslag aan onze ervaren ontslagspecialisten

Wilt u afscheid nemen van 1 of meerdere werknemers?, vraag dan advies en hulp aan onze zeer ervaren ontslagjuristen en advocaten. Een kostbare misser is immers zo gemaakt en dat wilt u uiteraard voorkomen.
Onze ontslagspecialisten kunnen u adviseren, voor u onderhandelen en zo nodig procederen. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring! Aarzel niet. Vraag ons om advies. Bovendien het eerste advies = Gratis. Bel 0900 123 73 24 of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist