headermetsterrenv10

Hoe krijg ik een hogere ontslagvergoeding?


Je werkgever biedt je een ontslagregeling aan ( meestal in de vorm van een vaststellingsovereenkomst ). Hoe reageer je? Hoe verkrijg je de beste regeling?

Is ontslag mogelijk?

In de eerste plaats is het goed om te weten of je werkgever je tegen je wil kan ontslaan. Welke redenen heeft werkgever voor ontslag? En zijn die redenen volgens de wet en rechtspraak voldoende om je tegen je wil te kunnen ontslaan. Zijn die redenen namelijk niet goed genoeg voor een gedwongen ontslag dan kan je ervoor kiezen in dienst te blijven. Maar je kan het gebrek aan goede redenen ook gebruiken bij de onderhandelingen over een goede regeling.

Welke argumenten zijn er voor een betere vaststellingsovereenkomst of ontslagvergoeding?

 

hogere ontslagvergoeding

 

Ontbreken goede ontslaggrond

Zoals hiervoor gezegd kan het ontbreken van een goede ontslaggrond gebruikt worden om een betere ontslagregeling te onderhandelen. Laat je door onze ontslagspecialisten informeren of je werkgever een goede ontslagreden heeft. We kunnen ook voor je onderhandelen voor een maximale regeling.

Herplaatsing mogelijk?

Als je werkgever beschikt over een goede ontslaggrond moet hij eerst nagaan of je in een andere functie kan worden herplaatst. Voor werkgevers die deel uitmaken van een concern geldt zelfs dat je werkgever ook bij moeder- en dochterondernemingen dient na te gaan of je elders – bijvoorbeeld op een andere locatie of in een ander land – kan worden herplaatst.
In het geval je werkgever niet aan zijn herplaatsingsplicht heeft voldaan sta je sterk bij de onderhandelingen over een betere vaststellingsovereenkomst.

Verbetertraject doorlopen?

Als je werkgever vindt dat je prestaties op het werk niet goed zijn, is dat nog geen voldoende reden voor ontslag. In dat geval moet werkgever je eerst een verbetertraject aanbieden, waarbij werkgever je moet ondersteunen ( aanbieden van coaching, cursussen, etc. ) om je functioneren te verbeteren. Laat werkgever dit na, dan is ontslag vaak niet mogelijk en sta je dus sterk in de onderhandelingen over een ontslagregeling.

Ziekte of zwangerschap

Ben je ziek of zwanger dan geldt voor werkgever een opzegverbod, ook wel ontslagverbod genoemd. Werkgever kan je in dat geval niet ontslaan, zelfs als daar goede redenen, zoals disfunctioneren of bedrijfseconomische tegenwind, voor bestaan.
Je kan je sterke juridische positie inruilen voor een betere ontslagregeling. Maar neem daarover altijd eerst contact met ons op, want bij ziekte kan een ontslagregeling nadelig uitvallen.

Altijd goed gefunctioneerd

Naast de hiervoor genoemde juridische redenen om je ontslagregeling te verbeteren zijn er ook persoonlijke redenen die je in de strijd kan gooien voor een betere regeling. We noemen er enkele. Eén daarvan is het argument dat je (bijna) altijd goed hebt gefunctioneerd en dat je veel betekend hebt voor het bedrijf.

Niet snel vinden van ander werk

In het geval je al wat ouder bent of niet beschikt over veel werkervaring en diploma’s zal het niet heel eenvoudig zijn snel ander werk te vinden. Je inkomen ( ww-uitkering ) zal naar verwachting dan ook flink dalen na ontslag. Gebruik dit argument voor een betere vertrekregeling.

Kostwinner

Als je een gezin hebt en daarvan de kostwinner bent, is het verlies van je baan en inkomen extra zwaar. Het gehele gezin zal daaronder lijden. Dit argument kan je aanvoeren voor een betere vaststellingsovereenkomst.

Wil jij ook de beste ontslagregeling?

De hiervoor genoemde argumenten kan je inzetten voor een betere ontslagregeling. In de praktijk blijkt echter dat je de beste regeling kan bereiken als je de onderhandelingen overlaat aan onze ontslagspecialisten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met ontslagzaken. Wij weten daardoor precies wat de ‘zwakke punten’ zijn van je werkgever en jouw sterke punten. Wij kunnen daar gebruik van maken in de onderhandelingen met je werkgever. Bovendien zijn veel werkgevers veel eerder geneigd akkoord te gaan met een verbeterd (tegen)voorstel als wij dat namens een werknemer uitbrengen.

Gratis 1e advies en verdere hulp vaak op kosten werkgever

Aarzel niet, leg je ontslagsituatie vandaag nog voor aan onze specialisten. Het 1e advies is geheel GRATIS.
Bovendien: in het geval wij namens jou met je werkgever onderhandelen over de beste regeling, kunnen wij meestal de kosten van rechtshulp bij werkgever in rekening brengen, zodat het jou niets kost

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist