headermetsterrenv10

Getuigschrift bij ontslag - bestaat daar recht op?

 

 

getuigschrift bij ontslag

 

Verschil getuigschrift en referentie

Ex-werknemers hebben er baat bij om een getuigschrift te kunnen overhandigen aan potentiële nieuwe werkgevers. Een werkgever is verplicht om een getuigschrift te verstrekken als werknemer hier om vraagt bij uit dienst treden.

Een getuigschrift is wat anders dan een referentie.  

Een referentie is het noemen van een contact(persoon) bij een eerdere werkgever of onderwijsinstelling van een sollicitant. Het is de bedoeling dat de toekomstige werkgever op deze wijze navraag kan doen bij deze personen over het functioneren van deze sollicitant.

Een getuigschrift dient aan een aantal minimale wettelijke voorwaarden te voldoen ( zie artikel 7:656 van het Burgerlijk Wetboek).
De wet stelt geen voorwaarden aan referenties en de werkgever is ook niet altijd verplicht om een referentie mee te geven, of te voldoen aan een verzoek om als referent te dienen.

Hieronder leest u meer over de eisen aan een getuigschrift.

Wat zegt de wet over getuigschrift bij ontslag?

Een werkgever is verplicht een getuigschrift te verstrekken. Die verplichting is er echter pas wanneer de werknemer hier naar vraagt (binnen een redelijke termijn van zes maanden). De werkgever hoeft dus niet uit zichzelf een getuigschrift te verschaffen.

In het geval werkgever zich niet houdt aan de verplichting een getuigschrift te verstrekken, kan hij aansprakelijk zijn voor de schade die de ex-werknemer daardoor lijdt.

Inhoud getuigschrift bij ontslag

Het getuigschrift moet minimaal de volgende inhoud bevatten;

- Het type werk dat werknemer verrichtte;
- De arbeidsduur;
- De begindatum en einddatum van het dienstverband.

Wanneer er naar wordt gevraagd door de werknemer dienen ook de onderstaande punten te worden opgenomen;

- De wijze waarop werknemer heeft gefunctioneerd;
- De wijze waarop het dienstverband geëindigd is;
- De reden van opzegging in het geval de werkgever heeft opgezegd.

Geen onjuiste mededelingen

Op grond van jurisprudentie dient bij het opstellen van een getuigschrift tevens op het volgende te worden gelet ten aanzien van de inhoud:

  • Een werkgever mag niet tegen beter weten in onjuiste mededelingen opnemen in het getuigschrift. Dit betekent dat een werkgever geen uitlatingen kan/mag maken waarvoor geen onderbouwing aanwezig is;
  • Een werkgever mag zich ook niet te positief uitlaten, wanneer hier geen onderbouwing voor aanwezig is. Potentiële nieuwe werkgevers kunnen hiermee misleid worden;

De werkgever is verplicht om zich te houden aan de feiten, wanneer de werkgever hier niet aan voldoet, kan dit zelfs een ‘onrechtmatige daad’ opleveren en een schadeclaim van de (teleurgestelde) nieuwe werkgever.

Als het gaat om de beschrijving van de werkzaamheden en het functioneren, is het niet nodig dat werkgever dit uitgebreid beschrijft. Een nieuwe potentiële werkgever dient er slechts uit op te kunnen maken of de medewerker de werkzaamheden naar behoren heeft verricht, goed of slecht heeft uitgevoerd. 

Toch een positief getuigschrift verplicht?

Zoals gezegd, is werkgever niet verplicht een positief getuigschrift af te geven als werknemer niet goed heeft gepresteerd. In sommige gevallen bestaat die verplichting echter wel, namelijk als werkgever en werknemer dat met elkaar hebben afgesproken bij het onderhandelen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In veel beëindigingsovereenkomsten is daarom opgenomen dat werknemer een positief getuigschrift meekrijgt.

Rechtshulp

Als u als werkgever of werknemer te maken krijgt met problemen rond het getuigschrift neem dan contact op met onze specialisten. Bel 0900 123 73 24 of mail.

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist