De Wet

 

 

Bij arbeidsgeschillen is het uiteraard van belang wat de wetgeving over uw rechten en plichten stelt. De wetten aangaande het arbeidsrecht zijn opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

U kunt de wettelijke regels hier lezen.

Vragen of rechtshulp nodig?

Heeft u concrete vragen over uw arbeidszaak of ontslagzaak? bel 0900 - 123 73 24 of mail onze Ontslagspecialisten