headermetsterrenv10

Concurrentiebeding na ontslag - Ontslagspecialist helpt

Geldt het concurrentiebeding ook nog na ontslag?

Functie concurrentiebeding

Het is niet meer dan gebruikelijk dat in een arbeidscontract een concurrentiebeding is opgenomen. Meer dan ééns komt het voor dat een werknemer een arbeidscontract tekent zonder dat goed te lezen en daarbij na te denken Dit kan lastige gevolgen hebben.

Het doel van een concurrentiebeding is het beschermen van vertrouwelijke kennis die de werknemer opdoet over ( onder meer) de klanten, prijzen en werkwijze. Indien de ex-werknemer met die kennis voor de concurrent gaat werken, dreigt schade (omzetverlies) voor de werkgever. Met het concurrentiebeding wil de werkgever dat voorkomen.

Concurrentiebeding dient redelijk te zijn

Nu komt het regelmatig voor dat een concurrentiebeding niet helemaal redelijk en/of billijk is. Want wat mag er precies staan in een concurrentiebeding? 

In principe mag de werkgever een concurrentiebeding opstellen zoals hij deze nodig acht. Een werknemer gaat hier immers mee akkoord bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Echter het beding moet qua omvang, duur en geografisch bereik redelijk zijn. Is dat niet het geval dan kan de werknemer aan de kantonrechter vragen het concurrentiebeding te matigen dan wel te vernietigen.

Vervalt concurrentiebeding bij ontslag?

Bij nogal wat werknemers leeft het misverstand dat het concurrentiebeding vervalt bij ontslag. Ten onrechteEen concurrentiebeding vervalt niet bij ontslag! Het is voor een werknemer daarom zaak met werkgever proberen af te spreken dat een eventueel concurrentiebeding vervalt. Een dergelijke afspraak kan bijvoorbeeld worden gemaakt bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst.  

Vraag hulp aan de Ontslagspecialist

Wij bij Ontslagspecialist hebben vaak cliënten mogen helpen bij het afzwakken of ongedaan maken van een concurrentiebeding. In de praktijk is gebleken dat het vaak mogelijk is een compromis te bereiken met de ex-werkgever waarbij de werknemer toch bij de nieuwe werkgever kan gaan werken, maar tegelijkertijd tegemoet komt aan de belangrijkste belangen van de oude werkgever, waaronder het niet benaderen van klanten van de oude werkgever.

Tips bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en beperken van het concurrentiebeding

In het hier onderstaande stellen wij een aantal tips en mogelijkheden op voor het beperken van de gevolgen van een concurrentiebeding.

Als eerste is ons advies om een arbeidscontract altijd goed te lezen en niet rücksichtslos te ondertekenen. De gevolgen van een concurrentiebeding moeten niet te licht worden ingeschat. Bij het aangaan van een arbeidscontract is het mogelijk om over het concurrentiebeding te onderhandelen.
Mocht u als werknemer niet akkoord kunnen of willen gaan, dan kunt u proberen het beding te laten wijzigen zodat het minder zwaar drukt. U kunt hierbij denken aan de duur en de overeengekomen regio. Als er geen regio is afgesproken, zou dat inhouden dat u wellicht ten tijde van de werking van het beding, nergens werkzaam mag zijn in de branche waarin u voorheen werkzaam was. Dit is uiteraard niet de bedoeling. U kunt dan een regio afspreken, of zelfs eventueel concurrenten bij naam noemen, waarvan de werkgever wenst dat u daar niet werkzaam bent in verband met vertrouwelijke informatie en kennis.
Het doel van de werkgever is niet het in de weg zitten van de carrière van de werknemer, maar het behouden van de klantenkring. Het is mogelijk om een concurrentiebeding te wijzigen naar een relatiebeding, waarin de werknemer aangeeft dat klanten van de werkgever niet benaderd mogen worden.
Is de periode dat het concurrentiebeding geldig is in uw ogen te lang dan kunt u onderhandelen over een kortere periode. Richtlijn daarbij is dat een periode van 1 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst, gebruikelijk is.

Oplossing in onderling overleg

Ons advies is altijd om eerst te proberen de kwestie in der minne op te lossen. Bespreek de kwestie met de werkgever. Bekijk en bespreek wat de mogelijkheden zijn. Hierbij is het belangrijk dat gemaakte afspraken altijd op schrift dienen te staan (een e-mailtje met akkoord is voldoende). Zelfs de nieuwe werkgever kan hierbij van dienst zijn. Er zijn situaties bekend waarbij de nieuwe werkgever het concurrentiebeding heeft afgekocht.

Rechtshulp bij laten vervallen of beperken concurrentiebeding

Mocht u er niet uitkomen met de ex-werkgever, dan is er altijd de optie om juridische stappen te ondernemen.
Hierbij kunt u denken aan het inschakelen van Ontslagspecialist voor het onderhandelen met de ex-werkgever. U kunt hierbij denken aan het vorderen van een vergoeding. Als u onredelijk als ex-werknemer wordt geraakt door het concurrentiebeding, kan dat gevolgen hebben bij het aannemen van nieuw werk. Het is dan in sommige situaties, niet meer dan redelijk dat u hiervoor wordt schadeloosgesteld.

Als laatste optie is er de kantonrechter. Als werknemer en werkgever er niet uit kunnen komen dan kan de rechter tussenbeide komen.
Hierbij moet zeker in aanmerking worden genomen dat een rechter vooral zal kijken naar het te beschermen belang van de werkgever en hoe daaraan kan worden voldaan. Hierbij is een rechter vaak terughoudend bij het van tafel halen van het concurrentiebeding. Echter kan een rechter wel bepalen dat de duur van het beding onredelijk lang is, dat de bepaalde regio te groot is of dat de toekomstige functie geen gevaar kan/mag zijn voor de ex-werkgever. De rechter kan het belang van de arbeidscarrière van de werknemer mee laten wegen in zijn beslissing.

Het nieuwe ontslagrecht, verbod concurrentiebeding bepaalde tijd contracten

Per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een tijdelijke contracten van 6 maanden of korter verboden. Bij bepaalde tijd contracten van langer dan 6 maanden is een concurrentiebeding zelden toegestaan. Lees hierover meer op: het nieuwe ontslagrecht.

Direct actie en voorbeeldbrief stoppen concurrentie

Heeft u hulp nodig bij het laten vervallen van het concurrentiebeding? Of kunt u hulp gebruiken bij het beoordelen en onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst?  Of bent u werkgever en wilt u dat uw (ex) werknemer stopt met zijn/haar concurrentie. bel ( 0900 - 123 73 24 ) of mail dan direct met Ontslagspecialist. Goede kans dat wij u kunnen helpen. Werkgevers kunnen bij ons een voorbeeldbrief stopzetten concurrentie bestellen.

ontslag-concurrentie-beding

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist