headermetsterrenv10

ontslag

Vaststellingsovereenkomst onderhandelen - no cure no pay

 

Professionele hulp bij uw vaststellingsovereenkomst op no cure no pay basis

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u een vaststellingsovereenkomst aan. Er komt dan veel op u af. U dreigt uw salaris te verliezen en hoe zit het met een ww-uitkering? 

Uiteraard wilt u goede rechtshulp bij het dreigende ontslag. Maar u zit niet te wachten op hoge juridische kosten. Dat kunnen de juristen en advocaten van Ontslagspecialist goed begrijpen.  Wij bieden u daarom een no cure no pay regeling aan. Ofwel: geen kosten bij geen resultaat!

vaststellingsovereenkomst no cure no pay

Wat kunnen wij voor u doen bij een vaststellingsovereenkomst?

Als u een vaststellingsovereenkomst ( een VSO ) heeft ontvangen kunnen wij deze voor u checken. Dat doen wij gratis voor u. U kunt ons bellen voor overleg, of u kunt de VSO aan ons mailen met uw vragen.

Op welke punten controleren wij uw VSO?

Wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst op veel punten controleren. Wij noemen een paar voorbeelden:

 • is er sprake van een goede ontslagreden? Kunt u uw baan eventueel behouden?
 • is de ontslagvergoeding passend?
 • is een hogere ontslagvergoeding mogelijk?
 • is de vaststellingsovereenkomst ww-proof?
 • kan ik vrijstelling van werk krijgen?
 • hoe zit het met de opgebouwde vakantiedagen?
 • vervalt mijn concurrentiebeding?
 • hoe zit het met een getuigschrift en referenties?
 • kan ik al solliciteren naar ander werk, of al ander werk elders aanvaarden?
 • hoe zit het met de werk laptop, bedrijfsauto, bedrijfstelefoon?
 • is de tekst van de VSO in orde?
 • kan ik na ondertekening van de VSO de VSO nog herroepen?

Hoe werkt no cure no pay bij Ontslagspecialist?

Het aanbod van de werkgever waarbij deze een ontslagregeling voorstelt is is lang niet altijd een goed aanbod. Vaak is dat aanbod voor verbetering vatbaar en is na onderhandeling een betere vaststellingsovereenkomst af te spreken. Het is echter niet verstandig zelf te onderhandelen over een beëindigingsregeling. Fouten en missers zijn zo gemaakt. Laat het onderhandelen daarom over aan professionals.  De juristen en advocaten van Ontslagspecialist houden zich al meer dan 20 jaar bezig met ontslagzaken en ontslagregelingen. Wij behalen voor u het maximale resultaat.

No cure no pay ontslaghulp

U hoeft niet op te zien tegen de kosten voor professionele hulp bij uw ontslagzaak. Als het gaat om onderhandelen over uw beëindigingsregeling kunnen wij u namelijk het volgende aanbieden:

Wij zetten ons er hard voor in de niet u maar uw werkgever de kosten van rechtshulp betaalt. In de meeste gevallen ( ongeveer 90 a 95% van de zaken ) krijgen wij voor elkaar dat werkgever de juridische kosten vergoedt. U heeft dan zelf geen kosten . Voor de uitzonderlijke gevallen dat ons niet lukt de werkgever de kosten te laten vergoeden, garanderen wij dat wij alleen kosten voor rechtshulp berekenen als onze onderhandelaars het oorspronkelijke voorstel van uw werkgever weten te verbeteren.  Ofwel: NO-CURE-NO-PAY.  Het no cure no pay tarief zal bovendien altijd minder zijn dan het extra resultaat dat wij voor u bereiken. Kortom: u gaat er altijd op vooruit als wij uw zaak behartigen.

Vraag rechtshulp bij uw vaststellingsovereenkomst

Dus heeft u een VSO ontvangen of verwacht u deze nog te ontvangen, stuur deze dan direct door naar onze specialisten voor een GRATIS advies of voor onderhandeling met uw werkgever. 

Voor vragen over onze dienstverlening of de no cure no pay regeling kunt u ons uiteraard bellen ( 0900 123 73 24 ) of mailen.

 

 

 

Kan ontslag via WhatsApp? Wanneer is sprake van ontslagname?

 

WhatsApp ontslag

whatsapp ontslag hoe gaat ontslag nemen

De tijd dat werkgever en werknemers alleen schriftelijk met elkaar communiceerden via brieven ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig is communicatie via e-mail of Whatsapp gebruikelijk. Maar kunnen er ook belangrijke arbeidsrechtelijke mededelingen rechtsgeldig gedaan worden via Whatsapp?  Is bijvoorbeeld ontslag via Whatsapp mogelijk?

De volgende zaak speelde onlangs bij de rechter.

Wat was het geval?

Werknemer had een oproepcontract en liet aan zijn leidinggevende per WhatsApp het volgende weten:
(…) vanaf heden t/m eind februari 2020, ben ik niet beschikbaar, omdat ik momenteel ander werk heb aangenomen voor volle werk weken. Als je me later wil in plannen dan graag eerst contact met mij opnemen. Als ik een opendienst zie en ik heb tijd over dan plan ik me natuurlijk zelf in. (…)”

In reactie daarop heeft de leidinggevende een WhatsApp gestuurd met de volgende tekst:
“Naar aanleiding van jouw appje aan mij met het bericht dat je vanaf heden t/m februari 2020 niet meer inzetbaar bent deel ik je mee dat wij je niet meer zullen oproepen en het dienstverband per heden (22 nov. 2019) beëindigen.”

Heeft de werknemer ontslag genomen?

Alleen als er sprake is van een duidelijk en ondubbelzinnige wilsuiting die gericht is op het definitief beëindigen van de arbeidsovereenkomst mag de werkgever er vanuit gaan dat de werknemer zelf ontslag heeft genomen. Of dat in deze kwestie volgens de rechter het geval was leest u hieronder.

Wat vindt de rechter?

Naar het oordeel van het hof is de door de werknemer gestuurde WhatssApp geen duidelijke en ondubbelzinnige wilsuiting gericht op het definitief beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het Hof wijst erop dat deze strenge maatstaf ertoe dient de werknemer te behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor hem kan hebben. De werkgever zal niet snel mogen aannemen dat een verklaring van de werknemer is gericht op vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Het Hof vindt dat werknemer in het Whatsapp-bericht niets anders heeft gemeld dan dat zij gedurende een bepaalde periode niet zonder meer beschikbaar is om arbeid te verrichten, en dat als zij een open dienst ziet, zij zichzelf zal inplannen om arbeid te verrichten, hetgeen past bij een oproepovereenkomst.
Daarentegen vindt het Hof de reactie op het Whatsapp-bericht van de werkgever wel een ondubbelzinnige opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dus ontslag door de werkgever. De werkgever heeft echter niet de geldende wettelijke bepalingen in acht genomen wat hem duur komt te staan.

Dure les

Het hof wijst de vorderingen van werknemer tot betaling van een transitievergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding toe.
De werkgever krijgt al deze vergoedingen voor zijn kiezen, omdat deze met zijn eigen reactie wel de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Dit heeft hij echter gedaan zonder instemming van werkneemster, zonder toestemming van het UWV en zonder enige andere geldige ontslagreden. Bij een ontslag door de werkgever is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De gefixeerde schadevergoeding betreft het loon over de opzegtermijn die bij een rechtsgeldige opzegging door de werkgever gehanteerd had moeten worden. Daarnaast is een dergelijke ongeldige opzegging ernstig verwijtbaar, hetgeen reden is om de billijke vergoeding toe te kennen.

Let op: ga als werkgever niet te snel uit van ontslagname


• Neem niet zomaar aan dat een werknemer per WhatsApp ontslag neemt, maar ga in gesprek met uw werknemer indien u een bericht van hem heeft ontvangen waarin niet volkomen duidelijk is dat sprake is van een ontslagname. Probeer alsnog duidelijkheid te verkrijgen. Vraag naar de reden en het doel van het bericht en leg dat vervolgens vast.
• Wijs werknemer op de gevolgen van de ontslagname, waaronder geen recht op WW, en geen transitievergoeding als blijkt dat hij het contract wil beëindigen.
• Vraag de werknemer een ontslagbrief in te dienen.

kan ontslag via whatsapp

 

Wat kun je eisen bij een vaststellingsovereenkomst?

 


Veel arbeidsovereenkomsten worden beëindigd met een vaststellingsovereenkomst, ook wel VSO genoemd. Dat heeft 2 belangrijke redenen:

 1. Het is eenvoudig, het voorkomt een procedure bij het UWV of bij de rechter.
 2. Mits goed aangepakt is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst, wat kun je eisen?

De vaststellingsovereenkomst regelt het einde van de arbeidsovereenkomst. In een VSO wordt dan ook in ieder geval de einddatum van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Maar daarnaast kunnen er nog diverse andere zaken tussen werkgever en werknemer worden afgesproken. Wij noemen de meest voorkomende afspraken:

 1. Ontslagvergoeding: vaak een van de belangrijkste voorwaarden bij de VSO. Vaak wordt de wettelijke transitievergoeding als uitgangspunt genomen, echter een ruime vergoedingen zijn regelmatig onderhandelbaar. Wij kunnen u daarbij helpen.
 2. WW-veilig: wil een vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn dan moet het initiatief voor de ontslagregeling (formeel) uitgaan van de werkgever. Daarnaast moet de opzegtermijn van werkgever in acht worden genomen en blijken dat de beëindiging niet te verwijten is aan werknemer. Laat dit altijd door onze specialisten controleren.
 3. Vrijstelling van werk: als je arbeidsovereenkomst eindigt is het vaak prettig vrijgesteld te worden van werk, zodat je op zoek kan naar ander werk. Vrijstelling ligt nog meer voor de hand als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, of er simpelweg te weinig werk is ( bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie, of teruglopen omzet bij werkgever ).
 4. Outplacement budget: om je als werknemer een grotere kans te geven op interessant ander werk, kan het een goede zaak zijn een outplacementbureau in te schakelen. Hiertoe zou werkgever een outplacementbudget ter beschikking kunnen stellen.
 5. Verval concurrentiebeding: Het zou uiterst zuur zijn als je uit dienst gaat, maar niet in je vakgebied elders aan de slag kan omdat een concurrentiebeding dat belet. Spreek daarom af dat een eventueel concurrentiebeding vervalt.
 6. Meekrijgen laptop, lease-auto, telefoon, enz: het einde van de arbeidsovereenkomst is een goed moment om te bepleiten dat je bepaalde zaken waarmee je gewerkt hebt kosteloos mee kan krijgen bij uit dienst gaan. Veel werkgevers hebben daar geen moeite mee.
 7. Uitbetalen verlofdagen, bonus, 13 e maand: je loon moet tot de einddatum worden doorbetaald. Maar hoe zit dat met bonussen, niet genoten verlofdagen en een eventuele 13e maand? Als dat niet direct duidelijk is, maak daar dan een punt van.
 8. Juridische kosten: werkgever biedt jou een vaststellingsovereenkomst aan. Werkgever is er dan ook bij gebaat dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd. Het is dan redelijk en gebruikelijk dat werkgever een budget voor kosten rechtsbijstand ter beschikking stelt, zodat jij de VSO goed kan laten controleren en waar nodig aan laat passen.
 9. Verdere zaken: heb je specifieke wensen bij beëindiging van je dienstverband, laat dit ons dan weten. Wij kunnen voor je inschatten of die wensen reëel en haalbaar zijn. Ook kunnen wij die wensen voor je uitonderhandelen met werkgever.

Vraag rechtshulp aan onze specialisten

De advocaten en juristen van Ontslagspecialist zijn al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in ontslagzaken. Wij hebben vele duizenden vaststellingsovereenkomsten beoordeeld en verbeterd. Wil jij ook een betere ontslagregeling of je beëindigingsregeling laten checken? Aarzel niet en stuur je vaststellingsovereenkomst of ontslagzaak vandaag nog naar ons toe. Je hebt dan binnen 24 uur een eerste Gratis advies,

Ontslag op staande voet bij overtreding huisregels

 

Een klein vergrijp, maar toch ontslag op staande voet

Een werknemer die ruim 31 jaar in dienst is van het cateringsbedrijf van KLM is op staande voet ontslagen omdat hij een flesje bronwater van zijn werkgever wilde opdrinken.

ontslag op staande voet huisregels

Wat was het geval?

Sinds 1994 werkte de thans 54-jarige werknemer als productiemedewerker bij KLM Catering Services, dat eten en drinken levert aan luchtvaartmaatschappijen. Zijn leidinggevende zag hoe hij de inhoud van een flesje bronwater overgooide in zijn persoonlijke Dopper-fles, met de bedoeling om dat op te drinken. De man werd daarop op staande voet ontslagen. In de reglementen van het cateringbedrijf staat duidelijk omschreven dat het werknemers niet is toegestaan om voedsel en drank te nuttigen, dat bestemd is voor of afkomstig is uit de vliegtuigen. Er wordt onderstreept dat bij overtreding van deze regels ontslag op staande voet volgt, ook bij ontvreemdingen met een lage waarde. Het bedrijf hanteert een 'zero tolerance'-beleid, waarbij werknemers hiervoor worden ontslagen.

Bij de rechter

De werknemer liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter om het ontslag aan te vechten. Ook eiste hij ontslagvergoedingen van ruim € 480.000 voor het geval het dienstverband niet zou worden hersteld.
De werknemer stelde de strenge regelgeving niet te kennen en dat hij zich daarom niet had gerealiseerd zijn baan te kunnen kwijtraken door het water over te gieten.
Volgens de kantonrechter had hij de regelgeving echter moeten kennen. Bovendien wees het overgieten van het water in zijn Dopper-fles erop, dat de werknemer wel wist dat het gebruik van de 'vliegtuigflesjes' niet was toegestaan.
Ook voerde de werknemer aan dat het ontslag disproportioneel zou zijn, mede gezien zijn lange dienstverband en de ernstige gevolgen van het ontslag. De man is kostwinner en eigenaar van een koophuis, en heeft wegens het ontslag op staande voet waarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering.
Ook aan die argumenten ging de kantonrechter voorbij. Vanwege de duidelijke strenge regels vond de kantonrechter dat het ontslag op staande voet terecht was.
De werknemer legde zich niet neer bij de uitspraak van de kantonrechter en ging in hoger beroep.

Hoger beroep.

Uit de onlangs openbaar geworden uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof blijkt dat de dorstige werknemer daar eveneens aan het kortste eind trok. Ook het hof oordeelt dat KLM Catering Services de man mocht ontslaan.
Het hof acht bewezen dat de man wel degelijk wist dat het wegnemen van water niet was toegestaan.
Verzachtende en persoonlijke omstandigheden, zoals het feit dat het betreffende flesje zou worden weggegooid en de stelling dat de man door zorgen over de gezondheidstoestand van zijn vader niet alert was, legden volgens het hof te weinig gewicht in de schaal.
KLM Catering Services mocht de man daarom ontslaan, en hoeft hem geen ontslagvergoedingen te betalen.

Streng ontslagbeleid

Bedrijven op Schiphol staan bekend om hun strenge ontslagbeleid. Dit beleid is openomen in huisreglementen e.d. zodat werknemers daarvan op de hoogte kunnen zijn. Mede gelet daarop, een gewaarschuwd mens telt immers voor 2, wordt een zero-tolerance beleid beloond. De rechter gaat hier vaak in mee.
Zo zijn medewerkers ontslagen omdat zij overgebleven pinda’s zouden hebben meegenomen, een flesje cola hadden gedronken of een fles wijn vergaten af te rekenen.

Een les voor werknemers en werkgevers

Dit voorval op Schiphol geeft aan dat werknemers grote risico’s nemen als zij spullen van de werkgever nuttigen of meenemen. Wij horen vaak van woorden van werknemers als : ach wat is nou een pen? of een pak papier? Die gedachte is niet terecht en riskant, vooral als er strenge huisregels gelden. Bezien vanuit de positie van werkgevers is het advies: zorg voor een duidelijke set huisregels, zodat iedereen weet waaraan hij toe is.

Hulp bij ontslag

Heeft u te maken met ontslag (op staande voet)?,  bel onze specialisten of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

© 2021 Ontslagspecialist