headermetsterrenv10

Ontslag? Alle ontslag informatie met Gratis 1e ontslag advies

Hulp en informatie bij ontslag

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan iedereen overkomen.

ontslag krijgenOntslag hoeft niet aan u zelf te liggen. U kunt prima functioneren, maar uw functie kan komen te vervallen of het gaat bedrijfseconomisch slecht met de werkgever. Er is dan geen sprake van disfunctioneren, maar van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege reorganisatie of om bedrijfseconomische redenen.

Welke ontslagreden er ook speelt, het is goed om te weten hoe een ontslagprocedure werkt, of ontslag kan worden voorkomen, hoe u een juiste ontslagvergoeding verkrijgt, en hoe een ww uitkering.

Redenen voor ontslag

De meest ingrijpende reden vorm van ontslag is het ‘ontslag op staande voet’. Een dergelijk ontslag is alleen mogelijk als er sprake is van een ‘dringende reden’, zoals fraude, diefstal, agressie, te vaak te laat komen. Ontslag op staande voet is erg ingrijpend omdat de werknemer direct zijn baan en salaris verliest en hij ook geen aanspraak kan maken op een ww-uitkering.
Aan een deze vorm van beëindiging van het dienstverband worden daarom strenge eisen gesteld. Klik voor meer informatie op: ontslag op staande voet

Bedrijfseconomische redenen

Omdat bedrijven te maken kunnen krijgen met financieel zwaar weer of willen reorganiseren ( bijvoorbeeld vanwege automatisering of outsourcing ) kan de werkgever beëindiging van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgever vraagt dan meestal een ontslagvergunning aan het UWV.
Aan een dergelijk baanverlies zijn voorwaarden verbonden. U kunt meer hierover lezen door te klikken op: bedrijfseconomisch ontslag.

ontslagontslagspecialist op tv in netwerk

Ontslag bij disfunctioneren

Disfunctioneren is een van de meest voorkomende redenen voor ontslag. Het komt er op neer dat de werkgever de werknemer wil ontslaan omdat hij zijn werkzaamheden niet goed uitoefent, of omdat zijn houding naar zijn collega’s niet deugt.
Er worden strenge voorwaarden gesteld aan een ontslag vanwege disfunctioneren. Zo dient werkgever werknemer meerdere malen te hebben aangesproken op zijn functioneren en dient werknemer voldoende tijd te hebben gehad om zijn functioneren te verbeteren, het zogenaamde ‘verbetertraject’. Lees meer over de eisen die gesteld worden aan een dergelijk ontslag door te klikken op: disfunctioneren.

Ontslag bij verstoorde relatie

Als een arbeidsrelatie (ernstig) is verstoord is het in sommige gevallen beter afscheid van elkaar te nemen. Wel heeft werkgever op grond van de wet de plicht eerst het nodige te doen om te pogen de verstoorde relatie te herstellen. Als dat ondanks die inspanning niet lukt, is ontslag denkbaar. De hoogte van de ontslagvergoeding is in dit soort gevallen mede afhankelijk van de schuldvraag: aan wie is het te wijten dat de arbeidsrelatie is verstoord? Lees meer op: verstoorde arbeidsrelatie.

Ontslagprocedures

In hoofdlijnen kan een gedwongen beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden via twee instanties waarbij de ontslaggrond bepaalt bij welke instantie de werkgever moet zijn.  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen, of bij langdurige ziekte vindt plaats via het UWV. Ingeval van alle andere ontslaggronden vindt beëindiging plaats via de kantonrechter. De procedure via het UWV is een schriftelijke. De procedure via de kantonrechter is deels schriftelijk, maar er vindt tevens een mondelinge behandeling plaats.

Voor meer informatie over de verschillende procedures klikt u op: ‘ontslagprocedures’.

Overigens belanden de meeste ontslagzaken niet bij de kantonrechter of het UWV. De meeste ontslag kwesties worden namelijk door partijen in onderling overleg opgelost. Partijen onderhandelen dan, al dan niet met behulp van hun adviseurs, over de ontslagvoorwaarden, waarna het bereikte resultaat wordt vastgelegd in een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’. Voor meer informatie over deze ontslag route klikt u op: ‘ met wederzijds goedvinden’.

Ontslagvergoeding en ww-uitkering

Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer ingeval van ontslag meestal recht op een vergoeding de zogeheten transitievergoeding. De werknemer die zonder schuld ontslagen wordt, komt in de regel in aanmerking voor een ww-uitkering. De voorwaarden, hoogte en duur van de ww-uitkering leest u op: ‘ontslag en ww

Wat verandert bij ontslag in 2023?

Er zijn 'gelukkig' veel zaken die weinig veranderen in 2023. Maar toch zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij noemen er enkele

Transitievergoeding 2023

Als een werknemer wordt ontslagen heeft deze ( uitzonderingen daargelaten ) recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is globaal gezegd 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Die berekeningswijze blijft in 2023 gelijk. De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt echter verhoogd van € 86.000 naar € 89.000. Daarbij blijft gelden dat in het geval het maximale jaarsalaris hoger is dan het maximale bedrag, dat jaarsalaris als maximum geldt.

Wat te doen bij ontslag?

Hoe moet u reageren als u ontslag wordt aangezegd? Hieronder alvast enige adviezen:

Doen:

 • Vraag naar de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een schriftelijke bevestiging.
 • Geef aan dat u beschikbaar blijft voor werk.
 • Leg een dossier aan met alle relevante stukken en correspondentie.
 • Schakel een ontslagspecialist in.

Niet doen:

 • Ga niet akkoord met het ontslag.
 • Onderteken niets en zeg dat u advies gaat inwinnen.
 • Ga niet naar huis zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Ga niet akkoord met hulp van een advocaat die uw werkgever voorstelt; schakel zelf een onafhankelijke Ontslagspecialist in.

Voorbeeldbrief protest tegen ontslag

voorbeeld brief tegen ontslag

Heeft u ontslag (aangezegd )gekregen?  Protesteer dan zo snel mogelijk tegen het ontslag en stel u beschikbaar voor het uitoefenen van uw werk. Daarmee versterkt u uw juridische positie!  Bestel daarom onze voorbeeld brief protest tegen ontslag. De brief wordt geleverd in een eenvoudig bewerkbaar bestand, zodat u het aan uw situatie kunt aanpassen. U kunt de modelbrief bestellen door te klikken op modelbrief protest tegen ontslag ( zie desktop versie van onze website ).

Hulp bij ontslag, waarom kiezen voor Ontslagspecialist?

Verlies van werk is ingrijpend. Omdat een ontslag procedure zo belangrijk is, is het raadzaam ontslag hulp te vragen aan een in het ontslagrecht gespecialiseerde jurist of advocaat. Zij kunnen u helpen bij elke ontslagprocedure.

Waarom Ontslagspecialist inschakelen bij uw optslag?

Er zijn veel redenen te noemen waarom u er goed aandoet de hulp van onze ontslagspecialisten in te schakelen, we noemen er enkele:

 • volledig gespecialiseerd in ontslagzaken
 • vlotte service, binnen 24 uur een 1e advies;
 • bekwame onderhandelaars;
 • meer dan 25 jaar kennis en ervaring;
 • we gaan altijd voor het beste resultaat;
 • zeer hoge waarderingscijfers van klanten ( 9,6 )!

Voorkom kostbare missers, ga voor het beste resultaat! GRATIS 1e advies

Rechtsbijstandsverzekering?

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand met een module 'werk' dan mag u zelf uw advocaat of jurist uitkiezen die u bijstaat in een gerechtelijke procedure. De rechtsbijstandverzekeraar dient dan de kosten van de door u gekozen advocaat/jurist te vergoeden. Dus ook als u verzekerd bent, bent u ook bij ons aan juiste adres.

Direct actie :

Het ontslagrecht is complex. Een verkeerde aanpak kan nare gevolgen hebben. Zorg dat u sterk staat en uw ontslag direct goed aanpakt.
Bel of mail Ontslagspecialist voor professionele ontslaghulp en advies.
Bel 0900 – 123 73 24 of mail door te klikken op: adviesformulier
Het eerste ontslag advies is GRATIS!

ontslag

 

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist