headermetsterrenv10

UWV ontslag in 2018

 


Het UWV behandelt ontslagverzoeken die zijn ingediend om bedrijfseconomische redenen of omdat de werknemer langer dan 2 jaar ziek is.

Hoeveel UWV ontslagen in 2018?

In 2018 zijn door werkgevers in totaal 14.402 verzoeken voor toestemming voor ontslag ingediend bij het UWV. Hiervan hadden 11.805 zaken betrekking op bedrijfseconomisch ontslag en 2.593 op ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

Hoeveel ontslagverzoeken door UWV gehonoreerd?

In 3.857 van de ontslagzaken zaken is door het UWV toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit betrof 1.962 toestemmingen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en 1.895 voor ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. In 589 zaken is de gevraagde toestemming geweigerd. In 8.144 zaken is de aanvraag door de werkgever ingetrokken, bijvoorbeeld omdat werkgever en werknemer in de loop van de procedure alsnog overeenstemming hebben bereikt over een beëindiging met wederzijds goedvinden. 1.965 aanvragen zijn door het UWV niet in behandeling genomen. In deze zaken was een onvolledige aanvraag ingediend. Als de gevraagde onderbouwing niet, niet tijdig, of niet volledig wordt gegeven, neemt het UWV de aanvraag niet in behandeling.

Resumerend, kan gesteld worden dat de meeste ontslagverzoeken tot een ontslagvergunningen leiden. Het percentage van afwijzingen ligt rond de 15% van de ingediende verzoeken.

Hoe snel beslist het UWV op de ontslagaanvraag?

Het is de bedoeling dat het UWV binnen 4 weken beslist nadat een complete ontslagaanvraag is ingediend.
Uit de cijfers over 2018 blijkt dat het UWV in 84,8% van de ontslagaanvragen er in slaagt de ontslagaanvraag binnen de 4 weken af te handelen. Overschrijding van de termijn kan bijvoorbeeld komen door een verzoek voor uitstel, of een extra procesronde in de ontslagzaak.

Conclusie

Ontslagverzoeken die door het UWV worden behandeld leiden in veel gevallen tot een ontslagvergunning. Met die vergunning kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het UWV slaagt er in om in de meeste zaken binnen 4 weken een beslissing te geven op het ontslagverzoek.

Rechtshulp bij ontslag

Heeft u te maken met ontslag, bijvoorbeeld bij het UWV in verband met bedrijfseconomische redenen? neem dan contact op met onze specialisten. Wij behalen voor uw het maximale resultaat. Bel 0900 123 73 24 of mail.

 uwv ontslag

Tags: , ,

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist