headermetsterrenv10

Ontslag te laat komen - is ontslag bij te laat komen mogelijk?

 

 

Kan een werknemer op staande voet ontslagen worden als deze te laat komt?


Voor een ontslag op staande voet is een ‘dringende reden' vereist. Een enkele keer te laat komen zal in beginsel geen dringende reden voor ontslag opleveren. Maar indien de werknemer herhaaldelijk te laat komt eventueel wel.
Of ontslag mogelijk is hangt vaak af van de specifieke omstandigheden van het geval.Vraag is dus welke omstandigheden zijn van belang bij het bepalen of ontslag mogelijk is?

Duidelijke naleving van regels over te laat komen


Ten eerste is van belang dat van alle werknemers consequent wordt geëist dat zij op tijd op het werk verschijnen. Indien een werknemer zich hier niet aan houdt, dient deze schriftelijk gewaarschuwd te worden en op een bepaald moment dient er een duidelijke ‘gele kaart’ ( schriftelijke waarschuwing ) uitgedeeld te worden, zodat de werknemer weet waar hij aan toe is.

ontslag te laat komen

 

Reden van te laat komen is van belang bij ontslag te laat komen


Komt de werknemer na een (schriftelijke) waarschuwing nog steeds te laat, dan is het verstandig de werknemer de mogelijkheid te bieden om uit te leggen wáárom hij of zij steeds te laat komt
Zo oordeelde het Hof te ’s-Hertogenbosch in 2008 dat het geregeld te laat verschijnen op het werk onvoldoende dringende reden oplevert indien de werkgever onvoldoende aandacht heeft gegeven aan het signaal van de werknemer dat het te laat komen zijn oorzaak vindt in ziekte.

Kan de werknemer geen goede reden aandragen waarom hij te laat op het werk is verschenen, en is hij al eerder gewaarschuwd, dan kan er gedacht worden aan een ontslag op staande voet.

Andere wegingsfactoren bij ontslag te laat komen


Er zijn nog een aantal factoren van belang bij beantwoording van de vraag of regelmatig te laat komen ontslag rechtvaardigt. Zo worden leeftijd van de werknemer en zijn kans op een nieuwe baan door de rechter meegenomen bij een beoordeling van de rechtmatigheid van het ontslag op staande voet. Indien het een oudere werknemer betreft, is het voor de werkgever verstandiger om eerst op een andere manier het gedrag van de werknemer te corrigeren. Een mogelijkheid is de toepassing van het beginsel ‘geen arbeid, geen loon’ door alle uren die de werknemer te laat komt niet uit te betalen.

Van belang is verder in hoeverre het te laat komen het bedrijfsbelang heeft geschaad.
Indien door het te laat komen een belangrijke klant zijn klandizie heeft opgezegd, zal dit eerder tot ontslag te laat komen kunnen leiden dan in het geval het te laat komen geen financiële consequenties voor werkgever heeft gehad. 

Aanvechten ontslag te laat komen


Indien werkgever kiest voor een ontslag op staande voet vanwege te laat komen is het voor werkgever belangrijk om dit duidelijk mede te delen en het liefst per brief te bevestigen aan de werknemer.

De werknemer kan het ontslag op staande voet in een procedure aanvechten door wedertewerkstelling en loondoorbetaling te vorderen. De rechter zal aan de hand van de omstandigheden bepalen of het ontslag op staande voet vanwege te laat komen gerechtvaardigd is.

Bent u werkgever?: Voorbeeldbrief laatste waarschuwing

Bent u werkgever en heeft u te maken met een medewerker die zich schuldig maakt aan te vaak te laat komen, versterk dan uw juridische positie door medewerker een laatste waarschuwingsbrief te sturen. U kunt een voorbeeldbrief bij ons bestellen door te klikken op: laatste waarschuwingsbrief..

Hulp bij ontslag te laat komen


Al met al is de rechtmatigheid van ontslag bij te laat komen niet altijd duidelijk. Het is daarom belangrijk professionele rechtshulp in te schakelen. Onze Ontslagspecialisten hebben veel ervaring met ontslag bij te laat komen. Bel daarom 0900 – 123 73 24 of mail door te klikken op ontslag te laat komen


Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist