headermetsterrenv10

Ontslag op staande voet na sluiten vaststellingsovereenkomst

 

De vaststellingsovereenkomst is een populaire methode om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij een dergelijke beëindigingsovereenkomst spreken werknemer af op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt en welke ontslagvergoeding werknemer ( eventueel ) meekrijgt.
Maar wat als werknemer zich na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst ernstig misdraagt? Is dan ontslag op staande voet mogelijk? Gelden dan de afspraken van de vaststellingsovereenkomst nog?

Periode tot ontslagdatum

Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst bepaald dat werknemer tot einde dienstverband geheel of gedeeltelijk vrijgesteld wordt van werk. In sommige gevallen moet werknemer echter doorwerken. Wat er ook afgesproken is, een werknemer dient zich tot het einde van de arbeidsovereenkomst goed te blijven gedragen.

Ernstige misdragingen: ontslag op staande voet

Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen, ook niet in het geval hij een fout maakt, of een keer zijn verplichtingen niet nakomt. Bij ernstige misdragingen is echter ontslag op staande voet mogelijk. Bij ernstige misdragingen kan gedacht worden aan: geweld, diefstal, fraude, onrechtmatige concurrentie, etc., lees verder op onze webpagina: ontslag op staande voet.
Vraag is: vervallen de afspraken van de vaststellingsovereenkomst als de werkgever terecht ontslag op staande geeft?

ontslag staande voet na aangaan vaststellingsovereenkomst

Een praktijk voorbeeld

In een vaststellingsovereenkomst is afgesproken dat werknemer op 14 augustus uit dienst gaat met een ontslagvergoeding. Op 5 augustus stuurde de werknemer aan klanten van de werkgever een e-mail waarin hij mededeelde dat de vestiging van werkgever in Amsterdam zou sluiten, maar dat hij een doorstart zou maken en de klanten voortaan bij hem terecht zouden kunnen. In verband met deze voor werkgever schadelijke actie, ontsloeg werkgever de werknemer op 7 augustus op staande voet en betaalde de eerder overeengekomen ontslagvergoeding niet uit.
De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht was en dat de arbeidsovereenkomst daarmee op 7 augustus was beëindigd. De kantonrechter oordeelde echter tevens dat toch de ontslagvergoeding verschuldigd was omdat werkgever verzuimd had vernietiging van de vaststellingsovereenkomst in te roepen. Zou werkgever dat wel hebben gedaan, dan zou werkgever geen ontslagvergoeding verschuldigd zijn.

Gegeven de hiervoor aangehaalde rechtspraak, wordt in de meeste vaststellingsovereenkomsten tegenwoordig opgenomen dat een ontslagvergoeding niet verschuldigd is als de werknemer zich zodanig misdraagt dat ontslag op staande voet mogelijk is.

Rechtshulp bij uw beëindigingsovereenkomst

Zoals u heeft kunnen lezen moet aan veel zaken gedacht worden bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Bent u werkgever of werknemer en krijgt u te maken met een vaststellingsovereenkomst? laat u dan ook goed adviseren door onze ontslagspecialisten. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring en meer dan 10.000 ontslagzaken behandeld, waarvan vele met een vaststellingsovereenkomst. Bel 0900 123 73 24 of mail.

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist