headermetsterrenv10

Ontslag op staande voet bij seksuele intimidatie

ontslag op staande voet seksuele intimidatie

Ontslag op staande voet niet altijd terecht bij seksuele intimidatie

Seksule intimidatie is kwalijk gedrag, ook op de werklvloer. Toch komt het nogal eens voor, vooral op kerstborrels en andere bedrijfsfeesten waar alcohol wordt geschonken. Vraag is dan welke sanctie is gepast? Is ontslag mogelijk? Wellicht zelfs ontslag op staande voet? Het antwoord is: dat hangt van veel omstandigheden, zoals de ernst van het gedrag, de lengte van het dienstverband, al dan niet een eerste overtreding, kansen op de arbeidsmarkt, enz. Onderstaand een voorbeeld ter illustratie.

De kerstborrel

Een verkeersleider van Pro Rail valt tijdens een kerstborrel zijn collega lastig. Hij beledigt haar met kwetsende opmerkingen en bedient zich van handtastelijkheden.

Prorail ontslaat de verkeersleider op staande voet. De verkeersleider verzoekt vernietiging van het ontslag bij de rechter. Voor de zekerheid vraagt Prorail ook voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de rechter voor het geval het ontslag op staande voet niet terecht zou zijn gegeven.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt voorop dat de verkeersleider zich  heeft misdragen. De rechter acht de kwetsende opmerkingen en de handtastelijkheden zeer laag bij de grond en bijzonder kwalijk. Echter de 'omstandigheden van het geval' maken het ontslag niet terecht.

Onvoldoende onderzocht

De rechter is van mening dat ProRail de zaak onvoldoende heeft onderzocht. Zo is niet nagegaan hoe vaak er sprake was van de handtastelijkheden, en waarom de verkeersleider de kwetsende opmerkingen maakte. Evenmin is voldoende heeft doorgevraagd naar de bedoeling van de opmerkingen van de verkeersleider en de frequentie van de handtastelijkheden. Ook is de verkeersleider niet in de gelegenheid gesteld excuses aan te bieden.

Lang en onberispelijk dienstverband en gevolgen van ontslag

Hoewel voldoende is komen vast te staan dat het handelen van de verkeersleider onaanvaardbaar is en aan hem toe te rekenen, is niet gebleken van eerdere overtredingen dan wel ongewenst gedrag. Ook is niet gebleken dat ProRail bij de bepaling van de sanctie de persoonlijke omstandigheden van verkeersleider, meer in het bijzonder zijn leeftijd (58 jaar), de duur van het dienstverband (bijna 40 jaar) en de verstrekkende (financiële) gevolgen van een ontslag op staande voet in voldoende mate heeft meegewogen.

Alles overwegende acht de kantonrechter ontslag op staande voet een te zware sanctie. Prorail had voor een lichtere sanctie moeten kiezen.

Er is sprake van een eenmalig incident waar de verkeersleider spijt van heeft. Om deze reden wordt ook de bij tegenverzoek ingediende voorwaardelijke ontbinding afgewezen.

Weeg alle omstandigheden mee

De les voor werkgevers in dit soort situaties is dat zij alle omstandigheden mee moeten laten wegen bij het al dan niet geven van ontslag op staande voet. Dit te meer omdat een onterecht gegeven ontslag op staande voet tot hoge schadeclaims van de werknemer kan leiden.

Hulp bij ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet bij seksuele intimidatie of een andere reden is het altijd raadzaam een specialist in te schakelen. Onze Ontslagspecialisten hebben ruim 20 jaar ervaring en zijn u graag van dienst. Bel 0900- 123 73 24 of mail.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist