Ontslag bij gevaarzetting

Terecht ontslag op staande voet van werknemer die collega in gevaar brengt

Als een werknemer ernstig verwijtbaar handelt kan ontslag op staande voet mogelijk zijn. Bekende voorbeelden zijn fraude, diefstal en geweld. Maar is ontslag op staande voet ook mogelijk als een werknemer zijn collega in gevaar brengt? Hierover heeft de rechter onlangs uitspraak gedaan. Wat was het geval?

Werknemer is werkzaam voor een hovenier in de functie van Boomverzorger. Op 23 januari 2019 heeft een collega van werknemer ernstig letsel opgelopen, doordat er vanuit de grijper van de kraan waarin werknemer op dat moment werkzaam was, een boomstam op de voet van de collega terecht is gekomen. 5 tenen en een deel van de voet van de collega moesten worden geamputeerd.

 

Volgens werkgever heeft werknemer de boomstam opzettelijk op de voet van de collega laten vallen. Werkgever schetst het volgende scenario: De collega had een sneeuwbal tegen de cabine van de kraan gegooid. Werknemer was geschrokken van de knal en wilde weten waar die knal vandaan kwam. Werknemer heeft vervolgens de kraan 180 graden gedraaid, zijn collega gezien en de boomstam uit de grijper laten vallen op de voet van de collega. Werknemer ontkent dat het zo is gedaan en doet het incident af als een ongeluk. Werkgever gaat voorbij aan het verweer van werknemer en ontslaat werknemer op staande voet.

 Werknemer gaat niet akkoord met het ontslag op staande voet en stapt naar de rechter en vordert onder meer de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Wat vindt de rechter?

De rechter overweegt dat het vaststaat dat de collega ernstig letsel heeft opgelopen doordat een boomstam vanuit de grijper van de kraan waarin werkzaam was, op de voet van de collega is terecht is gekomen. Ook is het volgende komen vast te staan:
De collega heeft een sneeuwbal tegen de cabine van de kraan gegooid waarin werknemer werkzaam was. Werknemer heeft, nadat hij een hard geluid hoorde, de arm van de kraan met een boomstam in de grijper 180 graden gedraaid. De boomstam is vanuit de grijper op de voet van terechtgekomen. Werknemer wist dat collega zich op het terrein achter de kraan bevond. Werknemer betwist niet dat hij, toen hij uit de kraan werd gehaald, iets heeft gezegd in de trant van ‘misschien leert hij ervan, moet hij maar niet zo kinderachtig doen’.

Op basis van deze vaststaande feiten oordeelt de rechter dat werknemer met zijn gedraging een dusdanig gevaarzettende situatie in het leven heeft geroepen, dat hiermee een dringende reden voor ontslag op staande voet is gegeven. Daartoe overweegt de rechter als volgt.
Door de kraan met een boomstam in de grijper circa 180 graden te draaien naar een plek waar hij niets te zoeken had, heeft de ervaren kraan machinist zich dusdanig onverantwoordelijk en gevaarzettend gedragen, dat van werkgever niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst met hem te laten voortduren. Daarbij is mede relevant dat werknemer alternatieven had die zoveel meer voor de hand lagen dan de keuze die werknemer heeft gemaakt. In plaats van de kraan te draaien met de boomstam in de grijper had werknemer immers niet de kraan, maar alleen zichzelf om kunnen draaien in de cabine naar de plaats waarvan hij dacht dat er iets gaande was. Of had hij de boomstam uit de grijper eerst op de grond kunnen neerleggen voordat hij de kraan doordraaide.

Conclusie

De conclusie is dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. De gedragingen van de werknemer zijn ernstig verwijtbaar zodat aan de werknemer geen enkele financiële vergoeding wordt toegekend en de werknemer daarentegen wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Onnodig gevaarzettende gedragingen van een ervaren werknemer tijdens zijn werkzaamheden kunnen reden zijn voor een ontslag op staande voet.

Heeft u te maken met een ontslag op staande voet situatie? Bel 0900 123 73 24 of mail onze Ontslagspecialisten.

ontslag gevaarzetting