headermetsterrenv10

ontslag op staande voet

Ontslag bij gevaarzetting

Terecht ontslag op staande voet van werknemer die collega in gevaar brengt

Als een werknemer ernstig verwijtbaar handelt kan ontslag op staande voet mogelijk zijn. Bekende voorbeelden zijn fraude, diefstal en geweld. Maar is ontslag op staande voet ook mogelijk als een werknemer zijn collega in gevaar brengt? Hierover heeft de rechter onlangs uitspraak gedaan. Wat was het geval?

Werknemer is werkzaam voor een hovenier in de functie van Boomverzorger. Op 23 januari 2019 heeft een collega van werknemer ernstig letsel opgelopen, doordat er vanuit de grijper van de kraan waarin werknemer op dat moment werkzaam was, een boomstam op de voet van de collega terecht is gekomen. 5 tenen en een deel van de voet van de collega moesten worden geamputeerd.

Lees meer: Ontslag bij gevaarzetting

Ontslag op staande voet na sluiten vaststellingsovereenkomst

 

De vaststellingsovereenkomst is een populaire methode om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij een dergelijke beëindigingsovereenkomst spreken werknemer af op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt en welke ontslagvergoeding werknemer ( eventueel ) meekrijgt.
Maar wat als werknemer zich na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst ernstig misdraagt? Is dan ontslag op staande voet mogelijk? Gelden dan de afspraken van de vaststellingsovereenkomst nog?

Periode tot ontslagdatum

Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst bepaald dat werknemer tot einde dienstverband geheel of gedeeltelijk vrijgesteld wordt van werk. In sommige gevallen moet werknemer echter doorwerken. Wat er ook afgesproken is, een werknemer dient zich tot het einde van de arbeidsovereenkomst goed te blijven gedragen.

Ernstige misdragingen: ontslag op staande voet

Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen, ook niet in het geval hij een fout maakt, of een keer zijn verplichtingen niet nakomt. Bij ernstige misdragingen is echter ontslag op staande voet mogelijk. Bij ernstige misdragingen kan gedacht worden aan: geweld, diefstal, fraude, onrechtmatige concurrentie, etc., lees verder op onze webpagina: ontslag op staande voet.
Vraag is: vervallen de afspraken van de vaststellingsovereenkomst als de werkgever terecht ontslag op staande geeft?

ontslag staande voet na aangaan vaststellingsovereenkomst

Een praktijk voorbeeld

In een vaststellingsovereenkomst is afgesproken dat werknemer op 14 augustus uit dienst gaat met een ontslagvergoeding. Op 5 augustus stuurde de werknemer aan klanten van de werkgever een e-mail waarin hij mededeelde dat de vestiging van werkgever in Amsterdam zou sluiten, maar dat hij een doorstart zou maken en de klanten voortaan bij hem terecht zouden kunnen. In verband met deze voor werkgever schadelijke actie, ontsloeg werkgever de werknemer op 7 augustus op staande voet en betaalde de eerder overeengekomen ontslagvergoeding niet uit.
De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht was en dat de arbeidsovereenkomst daarmee op 7 augustus was beëindigd. De kantonrechter oordeelde echter tevens dat toch de ontslagvergoeding verschuldigd was omdat werkgever verzuimd had vernietiging van de vaststellingsovereenkomst in te roepen. Zou werkgever dat wel hebben gedaan, dan zou werkgever geen ontslagvergoeding verschuldigd zijn.

Gegeven de hiervoor aangehaalde rechtspraak, wordt in de meeste vaststellingsovereenkomsten tegenwoordig opgenomen dat een ontslagvergoeding niet verschuldigd is als de werknemer zich zodanig misdraagt dat ontslag op staande voet mogelijk is.

Rechtshulp bij uw beëindigingsovereenkomst

Zoals u heeft kunnen lezen moet aan veel zaken gedacht worden bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Bent u werkgever of werknemer en krijgt u te maken met een vaststellingsovereenkomst? laat u dan ook goed adviseren door onze ontslagspecialisten. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring en meer dan 10.000 ontslagzaken behandeld, waarvan vele met een vaststellingsovereenkomst. Bel 0900 123 73 24 of mail.

 

 

Ontslag op staande voet bij seksuele intimidatie

ontslag op staande voet seksuele intimidatie

Ontslag op staande voet niet altijd terecht bij seksuele intimidatie

Seksule intimidatie is kwalijk gedrag, ook op de werklvloer. Toch komt het nogal eens voor, vooral op kerstborrels en andere bedrijfsfeesten waar alcohol wordt geschonken. Vraag is dan welke sanctie is gepast? Is ontslag mogelijk? Wellicht zelfs ontslag op staande voet? Het antwoord is: dat hangt van veel omstandigheden, zoals de ernst van het gedrag, de lengte van het dienstverband, al dan niet een eerste overtreding, kansen op de arbeidsmarkt, enz. Onderstaand een voorbeeld ter illustratie.

De kerstborrel

Een verkeersleider van Pro Rail valt tijdens een kerstborrel zijn collega lastig. Hij beledigt haar met kwetsende opmerkingen en bedient zich van handtastelijkheden.

Prorail ontslaat de verkeersleider op staande voet. De verkeersleider verzoekt vernietiging van het ontslag bij de rechter. Voor de zekerheid vraagt Prorail ook voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de rechter voor het geval het ontslag op staande voet niet terecht zou zijn gegeven.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt voorop dat de verkeersleider zich  heeft misdragen. De rechter acht de kwetsende opmerkingen en de handtastelijkheden zeer laag bij de grond en bijzonder kwalijk. Echter de 'omstandigheden van het geval' maken het ontslag niet terecht.

Onvoldoende onderzocht

De rechter is van mening dat ProRail de zaak onvoldoende heeft onderzocht. Zo is niet nagegaan hoe vaak er sprake was van de handtastelijkheden, en waarom de verkeersleider de kwetsende opmerkingen maakte. Evenmin is voldoende heeft doorgevraagd naar de bedoeling van de opmerkingen van de verkeersleider en de frequentie van de handtastelijkheden. Ook is de verkeersleider niet in de gelegenheid gesteld excuses aan te bieden.

Lang en onberispelijk dienstverband en gevolgen van ontslag

Hoewel voldoende is komen vast te staan dat het handelen van de verkeersleider onaanvaardbaar is en aan hem toe te rekenen, is niet gebleken van eerdere overtredingen dan wel ongewenst gedrag. Ook is niet gebleken dat ProRail bij de bepaling van de sanctie de persoonlijke omstandigheden van verkeersleider, meer in het bijzonder zijn leeftijd (58 jaar), de duur van het dienstverband (bijna 40 jaar) en de verstrekkende (financiële) gevolgen van een ontslag op staande voet in voldoende mate heeft meegewogen.

Alles overwegende acht de kantonrechter ontslag op staande voet een te zware sanctie. Prorail had voor een lichtere sanctie moeten kiezen.

Er is sprake van een eenmalig incident waar de verkeersleider spijt van heeft. Om deze reden wordt ook de bij tegenverzoek ingediende voorwaardelijke ontbinding afgewezen.

Weeg alle omstandigheden mee

De les voor werkgevers in dit soort situaties is dat zij alle omstandigheden mee moeten laten wegen bij het al dan niet geven van ontslag op staande voet. Dit te meer omdat een onterecht gegeven ontslag op staande voet tot hoge schadeclaims van de werknemer kan leiden.

Hulp bij ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet bij seksuele intimidatie of een andere reden is het altijd raadzaam een specialist in te schakelen. Onze Ontslagspecialisten hebben ruim 20 jaar ervaring en zijn u graag van dienst. Bel 0900- 123 73 24 of mail.

 

Pagina 1 van 3

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist