headermetsterrenv10

Ontslag na 2 jaar ziekte

Kan een werknemer worden ontslagen na 2 jaar ziekte?

Een zieke werknemer kan gedurende de eerste 2 jaar van zijn ziekte niet worden ontslagen op grond van een wettelijk opzegverbod tijdens ziekte.
Na 2 jaar ziekte vervalt het wettelijk opzegverbod en kan de werkgever een ontslagvergunning voor de zieke/arbeidsongeschikte werknemer aanvragen bij het UWV. Sinds de invoering van de Wwz is de kantonrechter niet langer bevoegd in dit soort kwesties.

Voorwaarden voor ontslag na twee jaar ziekte

Om ervoor te zorgen dat de ontslagvergunning ook daadwerkelijk zal worden verleend dient de vergunningsaanvraag aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• Herstel van de zieke werknemer binnen 26 weken na indiening ontslagaanvraag ligt niet in het verschiet. Dat kan       worden aangetoond door rapportage Arboarts.
• De betreffende werknemer kan de eigen werkzaamheden niet meer verrichten ook niet in aangepaste vorm.
• Herplaatsing in een andere passende functie binnen de organisatie is niet mogelijk.

ontslag ziekte

Recht op transitievergoeding na 2 jaar ziek zijn?

De WWZ (Wet Werk en Zekerheid) bepaalt dat ook bij ontslag na 2 jaar ziekte de transitievergoeding is verschuldigd.
Dat brengt werkgevers ertoe om een dienstverband met een langdurig zieke en arbeidsongeschikte werknemer niet op te zeggen, maar slapend aan te houden om betaling van de transitievergoeding te vermijden. Na 2 jaar ziekte hoeft de werkgever immers het loon niet meer door te betalen.

Een zieke werknemer met slapend dienstverband probeerde toch aan een vergoeding te komen door zelf een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter en op die wijze op grond van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever ( slapend houden van dienstverband om aan transitievergoeding te ontkomen) ) een billijke vergoeding gelijk aan de transitievergoeding te verkrijgen. De rechter oordeelde dat de handelwijze van de werkgever weliswaar onfatsoenlijk is, maar niet ernstig verwijtbaar. Dus onvoldoende om een billijke vergoeding toe te wijzen. De werknemer kreeg nul op het rekest: geen vergoeding maar wel werd de arbeidsovereenkomst ontbonden.

Het komt er dus op neer dat een werknemer geen transitievergoeding of vergoeding anderszins kan afdwingen bij een slapend dienstverband.
Evenwel gloort er licht aan de horizon.
De bedoeling is om de Wwz aan te passen in die zin dat werkgevers bij ontslag na langdurige ziekt worden gecompenseerd voor de transitievergoeding vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds.

Hulp bij ontslag

Ontslagzaken zijn vaak ingewikkeld, vooral ontslag tijdens ziekte. Een kostbare fout is zo gemaakt. Voorkom kostbare fouten en schakel direct onze ontslagspecialisten in bij ontslag bij ziekte.. Bel 0900 - 123 73 24 of mail. Eerste advies is GRATIS.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

© 2020 Ontslagspecialist