headermetsterrenv10

Ontslag in proeftijd - is ontslag in proeftijd mogelijk? Voorbeeldbrief

 


De proeftijd is bedoeld om werkgever en werknemer elkaar te leren kennen alvorens zich definitief aan elkaar te binden. Daarom kunnen zowel de werkgever als de werknemer gedurende de proeftijd met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen (ontslag in proeftijd).

Omdat voornamelijk de werknemer in de proeftijd in een kwetsbare positie verkeert, heeft de wetgever de proeftijd aan strikte regels onderworpen.  Indien die regels worden overtreden is de proeftijd niet geldig (nietig) en kan de werknemer niet zomaar worden ontslagen. Het is dus van belang na te gaan wat die regels zijn en of het proeftijd ontslag aan die regels voldoet.

ontslag in proeftijd

Waar moet een geldige proeftijd en dus een ontslag in de proeftijd aan voldoen?


1.    Schriftelijk: de proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen. Dit kan bijvoorbeeld door opname in  de arbeidsovereenkomst, of in de CAO. Controleer daarom altijd deze stukken.
2.    Voor beiden gelijk: de proeftijd moet voor werkgever en werknemer gelijk zijn.
3.    Bij aanvang arbeidsovereenkomst: de proeftijd dient in te gaan bij het begin van de arbeidsovereenkomst.
4.    Eerdere proefperiode: de proeftijd mag niet worden opgenomen in een tweede arbeidsovereenkomst als deze arbeidsovereenkomsten dezelfde werkzaamheden betreft. De werkgever heeft immers al de gelegenheid gehad het werk van werknemer tijdens de eerste periode te beoordelen.. Hetzelfde geldt voor een uitzendkracht die een contract krijgt aangeboden. Alleen indien werknemer een volstrekt andere functie gaat uitoefenen, waarvoor hij totaal andere vaardigheden en verantwoordelijkheden moet hebben, mag voor die functie een nieuwe proeftijd worden afgesproken.
5.    Opvolgend werkgever: er zijn situaties waarbij werknemer in dienst treedt bij een nieuwe werkgever, maar er tóch geen nieuwe proeftijd mag worden afgesproken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een werknemer die bij een ander bedrijf gaat werken voor dezelfde eigenaar in dezelfde functie of de situatie waarin het bedrijf verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar.
6.    Maximale termijnen voor de proeftijd :
-    Bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een maximale proeftijd van twee maanden.
-    Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hangt de mogelijkheid en de lengte van de proeftijd af van de lengte van het contract.

Bij een contract van 6 maanden of korter is geen proeftijd toegestaan
o    Indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een duur van meer dan 6 maanden maar minder dan twee jaar bedraagt de proeftijd hoogstens één maand.
o    Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor twee jaar of langer mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn.
o    Wanneer geen exacte duur is overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor de duur van een project) is de proeftijd maximaal één maand. 

Wat zijn de gevolgen van een ontslag in de niet geldig overeengekomen proeftijd?

Indien een proeftijd niet geldig is overeengekomen, wordt de proeftijd niet omgezet naar een geldige proeftijd, maar er is dan gewoonweg geen sprake van een proeftijd! Dat betekent dat ontslag in proeftijd niet mogelijk is en werkgever ontslag bij de kantonrechter moet aanvragen.

Ontslag in proeftijd bij ziekte

Ziekte van de werknemer schort de proeftijd niet op. Een verlenging van de proeftijd wordt niet toegestaan.

Ziekte staat niet in de weg aan ontslag in de proeftijd, want bij ontslag in de proeftijd gelden geen ontslagverboden

Ontslag voorafgaand aan de proeftijd.

Zowel de werkgever als de werknemer mogen met een beroep op de overeengekomen proeftijd de arbeidsovereenkomst beëindigen nog vóórdat de werkzaamheden zijn aangevangen. In sommige gevallen zal werkgever dan echter schadeplichtig zijn.

Discriminatie bij ontslag in proeftijd

De werknemer kan bij ontslag in de proeftijd de reden van ontslag vragen aan werkgever. De werkgever is verplicht die reden mede te delen. Wanneer een proeftijdontslag plaatsvindt om discriminatoire redenen (bijvoorbeeld zwangerschap, onderscheid tussen man en vrouw), volgt uit de Algemene Wet gelijke behandeling dat het ontslag vernietigbaar is.

U bent werkgever? Bestel voorbeeldbrief ontslag in proeftijd?

Bij ontslag in de proeftijd kan veel misgaan als u het ontslag niet correct toepast. Bestel daarom onze modelbrief ontslag in proeftijd.

 U bent werknemer en wilt protesten tegen ontslag in de proeftijd?

Wij hebben een juridisch correcte voorbeeld-brief protest tegen ontslag in de proeftijd voor u opgesteld. Bestel deze door te klikken op: voorbeeldbrief protest tegen proeftijdontslag.

Hulp bij Ontslag proeftijd

Onze Ontslagspecialisten hebben veel ervaring met ontslag in proeftijd. Bel daarom 0900 – 123 73 24 of mail door te klikken op ontslag proeftijd. Het 1e advies = Gratis

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist