headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst via Whatsapp | Geldig? of niet?

Is een vaststellingsovereenkomst aangegaan via Whatsapp rechtsgeldig?

Een arbeidsovereenkomst kan door werknemer en werkgever worden beëindigd via een vaststellingsovereenkomst. Vereist is dat deze overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Na deze schriftelijke vastlegging kan de werknemer binnen 14 dagen – zonder daarvoor een reden op te geven – de vaststellingsovereenkomst ontbinden (herroepen).

Wanneer is er sprake van een schriftelijke vastlegging?

Zodra de vaststellingsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd kan de werkgever – uitzonderingen daargelaten – niet meer onder de beëindigingsovereenkomst uit en gaat de bedenktermijn van 14 dagen voor de werknemer in. Vraag is echter wanneer is er sprake van een schriftelijke vastlegging? Kan dat per e-mail? Desnoods op een bierviltje?, of via een modern communicatiemiddel, zoals een Whatsapp? Over de beëindiging via Whatsapp heeft de rechter een uitspraak gedaan.

Wat was er aan de hand?
 

Een werknemer was al sinds 1981 in dienst als private banker. De werknemer had in al in eerdere jaren met zijn werkgever gesproken over beëindiging van zijn dienstverband. Partijen zijn toen niet tot een regeling gekomen. In 2018 heeft werkgever opnieuw een ontslagvoorstel gedaan. Dat laatste voorstel is vastgelegd in een concept-vaststellingsovereenkomst.

Werkgever en werknemer hebben de vaststellingsovereenkomst telefonisch besproken, waarbij werknemer heeft gezegd het voorstel te accepteren. Hierop heeft werkgever de vaststellingsovereenkomst ondertekend en naar
de werknemer verstuurd met het verzoek deze ook te ondertekenen.

Werknemer ondertekent niet
De werknemer ondertekent de overeenkomst niet en stuurt deze ook niet terug aan de werkgever. De werknemer bevestigt echter wel per WhatsApp dat hij eerder telefonisch akkoord is gegaan.

Later wil werknemer op zijn akkoord terug komen. Hij stelt dat hij niet definitief akkoord is gegaan en wil weer aan het werk. Werkgever weigert dat, waarna de werknemer een procedure bij de rechter start.

Juridische status Whatsapp bericht

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever erop mocht vertrouwen dat de werknemer met zijn telefoongesprek in combinatie met zijn WhatsApp-bericht, akkoord was met de vaststellingsovereenkomst.

Is aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan?

De rechter stelt dat het schriftelijkheidsvereiste vooral bedoeld is om te waarborgen dat werknemer tijd heeft om over het voorstel van werknemer na te denken en dat er duidelijk is wat er is afgesproken. Aan deze bedoelingen van de wetgever is volgens de rechter voldaan. Werknemer had voldoende tijd om na te denken voordat hij de Whatsapp verstuurde en uit de Whatsapp en de eerder verzonden concept-vaststellingsovereenkomst blijkt duidelijk de inhoud van de ontslagregeling.

Dat een Whatsapp een vluchtig medium is doet aan dat alles niets af, volgens de rechter.

Conclusie

De conclusie die getrokken kan worden uit de uitspraak van de rechter is dat al snel aan het schriftelijkheidsvereiste van de vaststellingsovereenkomst is voldaan. Een Whatsapp is vaak voldoende. Maar ook een ander 'krabbeltje' kan voldoende zijn, bijvoorbeeld op het spreekwoordelijke 'bierviltje'.  Kortom bedenk u driemaal voordat u een handtekening zet of een bericht stuurt. Vraag altijd eerst advies aan onze Ontslagspecialisten op 0900 123 73 24 of mail.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist