hulp bij burnout

Hulp bij burnout

Burnout geraakt?

Voelt u zich vaak vermoeid en opgebrand? U bent helaas niet de enige. De laatste jaren is het aandeel werknemers met burn-outklachten weer toegenomen..

De harde cijfers:

Ruim 1 op 8 werknemers kampt met burnoutklachten
In 2010 kampte 13 procent van de werknemers met een burnout, in 2007 was dat nog 11 procent.

Van de hoogopgeleide werknemers, die vaak ook een hoog beroepsniveau hebben, voelde bijna 15 procent zich opgebrand. Van de laagopgeleiden was dat ruim 13 procent. Werknemers met een middelbare opleiding hadden met 12 procent het minst last van burnout klachten. Van de jonge werknemers (15- tot 25-jarigen) had een op de tien te maken met burn-out klachten, en bij de 25-plussers ging het om ruim een op de zeven
werknemers.
Samengevat voelen hoogopgeleiden zich vaker opgebrand dan lager opgeleiden, terwijl jongeren er relatief weinig last van hebben.

Het onderwijs is de bedrijfstak waar burn-outklachten het meest voorkomen. Maar burnout komt in alle sectoren voor: kantoormedewerkers, hulpverleners, bankdirecteuren, enzovoorts. Van hoog tot laag kan iedereen met burnout te maken krijgen

Professionele begeleiding bij burn-outklachten

Kampt u met ernstige stressklachten en zit u misschien zelfs al opgebrand thuis? Heeft u
professionele hulp nodig om weer lekker in uw vel te zitten, een gezonde energiebalans te hebben en met zelfvertrouwen uw werk te kunnen doen? Wilt u uw patronen onderzoeken waardoor u in deze situatie beland bent? Heeft u begeleiding nodig in het proces van terugkeren naar uw werk (reÏntegratie)?

Essenzia Werkgelukcoaching te Haarlem biedt middels een
burnoutherstelprogramma professionele ondersteuning bij het herstellen van burnoutklachten en het reïntegratieproces. Dit kan zijn bij de eigen werkgever, maar als dat om wat voor reden dan ook niet gaat, kan dit ook extern zijn bij een nieuwe werkgever. Daarbij wordt uiteraard goed gekeken naar uw belastbaarheid, uw arbeidsverleden, uw wensen en uw mogelijkheden.
Ook is het mogelijk om preventieve begeleiding in te zetten bij een dreigende overspannenheid of burnout.

Wat levert een burn-outhersteltraject op?

• U zit weer lekker in uw vel en heeft energie om dingen te ondernemen

• U vind uw zelfvertrouwen terug en geeft duidelijk uw grenzen aan

• U heeft inzicht in uw valkuilen en weet hoe u hier goed mee omgaat

• U weet wat u energie kost en heeft hierin een gezonde balans gevonden

• U kunt op een verantwoorde manier terugkeren naar uw werk

• U heeft weer plezier in uw werk en geniet van uw sociale activiteiten en hobby’s

• Uw partner, kinderen, vrienden en collega's zien u weer stralen

Het kan gebeuren dat u tijdens het proces meer inzicht krijgt in uw wensen en mogelijkheden en daardoor besluit, in overleg met uw werkgever, uw carrière elders voort te zetten. Dan kan dit traject opgevolgd worden door Outplacement of een Reïntegratie 2e spoortraject.

Afscheid van werk, ontslag met wederzijds goedvinden

Indien uw voorkeur uitgaat naar het stopzetten van de arbeidsrelatie met uw werkgever, valt het te overwegen uw arbeidsovereenkomst op een ww-veilige wijze te beëindigen, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Laat u hierover altijd juridisch goed adviseren om misstappen te voorkomen. Voor advies en rechtshulp bij burnout belt u Ontslagspecialist op tel.nr. 0900 – 123 73 24 of mail. Het eerste advies is GRATIS