headermetsterrenv10

Ontslag leraar - wanneer is ontslag mogelijk? Vergoeding?

Wanneer kunt u als leraar worden ontslagen? Wat zijn uw rechten?

ontslag leraar

 

In het onderwijs is veel aan de hand. De werkdruk is hoog, burnout ligt op de loer of is al een gegeven. Als Ontslagspecialist merken wij bovendien dat er nogal wat onderwijspersoneel bedreigd wordt met ontslag. Indien u ook in een ontslag situatie verkeert, kunnen wij samen met u proberen ontslag te voorkomen, of er voor te zorgen dat er een goede ontslagregeling tot stand komt. Neem daarom direct contact met ons op als u professionele ondersteuning wilt bij uw ontslag.

Onderstaand treft u alvast veel informatie over ontslag in het onderwijs.

Wijzigingen in het onderwijs door Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Vóór 1 januari 2020 was het evident te weten of de leerkracht in het bijzonder of openbaar onderwijs werkzaam was. De leerkracht in het openbaar onderwijs viel niet onder het arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek(BW) maar onder het ambtenarenrecht. Dit onderscheid is vanaf 2020 niet meer relevant, omdat de rechtspositie van werknemers in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs gelijkgetrokken is.

Nu geldt voor alle werknemers in het onderwijs, bijzonder of openbaar, het private arbeidsrecht uit het BW. Werknemers in het openbaar onderwijs hebben dezelfde rechtspositie als werknemers in het bijzonder onderwijs. Bijvoorbeeld katholieke, protestantse islamitische, vrije of Montessori-scholen.

Werknemers openbaar onderwijs zijn niet langer ambtenaar

Met de inwerkingtreding van de Wnra hebben werknemers in het openbaar onderwijs niet langer de status van ambtenaar. Het arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek is toepasselijk. Werknemers krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige aanstelling. Dit is al zo voor de bijzondere onderwijsinstellingen en voor werknemers in het bedrijfsleven.

Wijzigingen voor alle openbare onderwijsinstellingen

De wijzigingen in de rechtspositie gelden voor alle werknemers in openbare onderwijsinstellingen van basis onderwijs tot universiteiten. Werknemers in bijzondere onderwijsinstellingen vallen al onder het arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nieuwe rechtspositie

De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht voor het openbaar onderwijs zijn als volgt.

Een preventieve ontslagtoets.

Een onderwijs medewerker kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een wettelijke ontslaggrond aanwezig zijn en die grond wordt vóóraf getoetst door het UWV of de kantonrechter. Het UWV toetst ontslag om bedrijfseconomische redenen of na 2 jaar ziekte, de kantonrechter toetst aan de overige wettelijke ontslaggronden ( zie hieronder ).

Welke ontslaggronden zijn er?

De wet (art. 7:669 lid 3 sub c e.v.BW ) noemt een negental ontslaggronden. Dat zijn de volgende gronden:

a. ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ( bijvoorbeeld verval arbeidsplaats ) 
b. Langdurig arbeidsongeschikt (>24 maanden);
c. Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen;
d. Disfunctioneren;
e. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
f. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing ( niet mogelijk in het onderwijs);
g. Verstoorde arbeidsrelatie;
h. Andere omstandigheden dan A tot en met G, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd.
i. De cumulatiegrond ziet op een cumulatie van (onvoldragen) ontslaggronden c tot en met h.

Ketenbepaling, wanneer gaat bepaalde tijd contract over in onbepaald?

Voor tijdelijke contracten geldt de zogeheten 'ketenbepaling'. In artikel 7:668a van het BW is bepaald dat na 3 overeenkomsten of na 3 jaar een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. In Cao’s kan een van de wet afwijkende regeling zijn opgenomen die voor gaat.

Ook in openbaar onderwijs recht op transitievergoeding bij ontslag

Sinds 1 januari 2020 hebben in principe alle werknemers in het onderwijs bij ontslag recht op de wettelijke transitievergoeding. 

Onderwijscao’s

De arbeidsvoorwaarden voor het onderwijs worden in de onderwijscao’s geregeld. De Wnra heeft geen invloed op de hoogte van het loon en verlof. Dit wordt in de toepasselijke onderwijs cao’s geregeld. De Cao-PO voor het primair(basis)onderwijs en Cao-VO voor het voortgezet onderwijs. Voor de universitaire sector gelden de Cao VSNU voor Nederlandse universiteiten, de Cao UMC voor universitaire medische centra en de Cao WVOI voor onderzoekinstellingen.

Hulp voor leraren in het  onderwijs

Onze juristen en advocaten hebben veel ervaring met ontslag in het onderwijs en ontslag als leraar.. Wij kennen de regels en zijn ervaren onderhandelaars, bijvoorbeeld ter zake van het uitonderhandelen van een goede vaststellingsovereenkomsten in het onderwijs.. Met ons bereikt u het beste resultaat. Dus bent u een leraar in het onderwijs en wordt u met ontslag bedreigd? Neem direct actie!

Bel voor rechtshulp: 0900 – 123 73 24 of mail ons

Tags: ,

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist