headermetsterrenv10

Ontslag bij tijdelijk contract

Ontslag bij een tijdelijk contract ( arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ) werkt niet altijd hetzelfde als ontslag bij een vast contract                         ( arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). Onderstaand leest u de aandachtspunten bij een ontslag tijdelijk contract.

Wanneer is sprake van een tijdelijk arbeidscontract?

Een tijdelijk contract is een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde duur is aangegaan. Die bepaalde duur kan betrekking hebben op een kalendertijd ( bijvoorbeeld 1 jaar ), maar ook op de periode benodigd voor een project.

Hoe komt een tijdelijk contract tot een einde?

Een tijdelijk contract loopt automatisch af op de vooraf afgesproken einddatum of op het moment dat het vooraf bepaalde werk is afgerond. Dit automatisch aflopen van het contract, wordt door juristen beëindiging ‘van rechtswege’ genoemd. Een opzegging is dan ook niet vereist. Wel doet werkgever er verstandig aan tijdig aan te kondigen of het bepaalde tijd contract wel of niet wordt verlengd om de zogeheten aanzegvergoeding te voorkomen.

Wat als een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt voortgezet?

Werkgever kunnen afspreken of en zo ja voor hoe lang het tijdelijk contract wordt verlengd, bijvoorbeeld voor een jaar of een half jaar. Spreken partijen niets met elkaar af, maar wordt het contract stilzwijgend verlengd ( werknemer werkt gewoon door na afloop van de oorspronkelijke datum ) dan is er sprake van een volgend arbeidscontract van bepaalde tijd voor nog eens de eerder afgesproken periode.

Wanneer gaat bepaalde tijd overeenkomst over in vast contract?

In het Nederland arbeidsrecht geldt de zogeheten ‘ketenregeling’. Dat betekent dat een bepaalde tijd contract dat meerdere malen is verlengd of (te) lang heeft geduurd over kan gaan in een vast contract. De regels op dit punt wijzigen nog al eens. Mail of bel voor de actuele regeling onze Ontslagspecialisten.

Tussentijds ontslag tijdens de looptijd van het bepaalde tijd contract

Een contract voor bepaalde tijd loopt – zoals hiervoor gesteld – automatisch af bij het bereiken van de vooraf afgesproken looptijd. Het eerder beëindigen van het tijdelijk contract is vaak een stuk lastiger. Als werknemer of werkgever het tijdelijk contract tussentijds wenst te beëindigen dient allereerst te worden nagegaan of in de tekst van het contract een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen.

Arbeidscontract met tussentijdse opzegmogelijkheid

Bevat de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid, dan kan de werknemer met inachtneming van de opzegtermijn het contract tussentijds opzeggen. De werkgever kan pas opzeggen nadat hij hiervoor toestemming gekregen heeft van het UWV. De ontslagreden van werkgever wordt dus getoetst en werknemer kan verweer voeren tegen de door werkgever aangevoerde ontslagreden.

Arbeidscontract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid

Als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in het arbeidscontract is opgenomen, kan werknemer niet zonder medewerking van werkgever het contract tussentijds beëindigen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan werknemer ontslag op staande voet nemen, of voor elkaar krijgen dat de kantonrechter een tussentijdse ontbinding uitspreekt.
Werknemer kan uiteraard wel proberen met werkgever overeenstemming te bereiken over tussentijdse beëindiging, bijvoorbeeld met het ( niet juridische argument ) ‘aan een niet gemotiveerde werknemer heb je niet veel’.

Ook een werkgever die ondanks het ontbreken van een contractuele tussentijdse opzegmogelijkheid het contract eerder wil laten beëindigen, heeft weinig mogelijkheden. Als er geen sprake is van een ontslag op staande voet situatie ( denk aan diefstal, fraude, geweld e.d) zal werkgever met goede redenen de kantonrechter moeten overtuigen waarom voortzetting van de arbeidsovereenkomst onhoudbaar is. In het geval dat de kantonrechter tot voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst beslist, zal de werkgever meestal een hoge schadevergoeding aan werknemer moeten betalen.

Hulp nodig?

Wilt u een tijdelijk contract tussentijds beëindigen of wilt u daartegen verweer voeren? Bel ( 0900 123 73 24 ) of mail onze gespecialiseerde advocaten en juristen. Het 1e advies is GRATIS.

ontslag tijdelijk contract 2

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist