headermetsterrenv10

Ontslag bij agressie en geweld - Ontslagspecialist helpt

 ontslag agressie geweld

Agressie op het werk is de meest voorkomende reden voor ontslag op staande voet.

Voor ontslag op staande voet moet sprake zijn van ‘een dringende reden’. Volgens de wet is bijvoorbeeld sprake van een dringende reden indien:  de werknemer zijn collega’s of zijn werkgever mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt. Het gaat hier dus om agressie en geweld op de werkvloer.

Ontslag bij belediging

Indien de werknemer zijn baas uitmaakt voor leugenaar, bedrieger of anderszins ernstig beledigt zal dit in het algemeen ontslag op staande voet rechtvaardigen. Het gebruik van bewoordingen als: ‘zeik niet’, ‘ouwehoer’, ‘oprotten’ kunnen afhankelijk van de omstandigheden ook voldoende zijn voor ontslag op staande voet.
Ook het uiten van ernstige discriminatoire uitlatingen aan het adres van collega’s, kan een dringende reden vormen.

Ontslag bij geweld

Het slaan, schoppen, of bedreigen met fysiek letsel van de baas of collega’s is uiteraard volstrekt ontoelaatbaar en in het algemeen voldoende voor ontslag op staande voet.  Echter niet altijd. In sommige gevallen is de rechter van mening dat de werkgever minder vergaande sancties moet nemen. Zo was een rechter van mening dat een werknemer die vaak gepest werd door een collega, waarna hij uiteindelijk die collega een klap verkocht, niet ontslagen kon worden. Het gegeven dat de werknemer die de klap uitdeelde een lange en goede staat van dienst had speelde daarbij een rol.

Ontslag na personeelsfeest

Veel zaken van ontslag door geweld en agressie komen voort uit gedragingen tijdens personeelsfeesten en bedrijfsuitjes. Het vervallen van remmingen door drankgebruik is daarbij een belangrijke oorzaak. Zo wordt een personeelsfeest regelmatig aangegrepen om een collega eens goed ‘de waarheid’ te vertellen of om een aantrekkelijke collega eens goed vast te pakken met een seksuele lading. Een stevige sanctie ligt dan voor de hand. Of ontslag gerechtvaardigd is hangt af van de ernst van de overtreding en andere bijkomende omstandigheden.

Arbowet

Werkgevers hebben op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) de plicht om hun werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, etc. Om die reden zal de werkgever genoodzaakt zijn streng op te treden tegen werknemers die agressief en gewelddadig gedrag vertonen. Ontslag is ook om die reden vaak onvermijdelijk.

Bent u werkgever?: Voorbeeldbrief laatste waarschuwing

Bent u werkgever en heeft u te maken met een medewerker die zich schuldig maakt aan agressie of geweld en u wilt hem/haar niet direct ontslaan, versterk dan uw juridische positie door medewerker een laatste waarschuwingsbrief te sturen. U kunt een voorbeeldbrief bij ons bestellen door te klikken op: laatste waarschuwingsbrief.Direct actie
Krijgt u te maken met ontslag wegens agressie en geweld? Vraag dan direct hulp aan onze ontslagspecialisten. Bel 0900 – 123 73 24 of mail. Het 1e advies is gratis.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist